Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - I-ťing a její proroctvíÚvodník: Kniha I-ťing (v překladu Kniha Proměn) je velmi známá kniha čínského původu. Vytvořil ji starověký čínský vládce Fu-shi někdy 2 500 let před Kristem. Je to starodávné dílo určené k (většinou) osobnímu vykládání budoucnosti. Během své existence se stačila proslavit po celém světě a dnes ji používají lidé s různým zaměřením a z různých důvodů prakticky všude...

Článek: Podle těch, kteří vykládání budoucnosti prostřednictvím I-ťing již vyzkoušeli, jsou odpovědi na položené otázky často pozoruhodně přesné a mnohdy vystihují přesně to, na co se tazatel ptá...

Při věštění z knihy I-ťing se využívá mincí, které se po vyslovení otázky podle pravidel vrhají současně na stůl. Po tomto vrhu pak následuje další krok - provést záznam, zda padly spíše horní nebo dolní strany mincí. To se dělá jednoduše. Pokud alespoň dvě mince po dopadu ukáží svou dolní stranu, nakreslíme na prázdný papír plnou čáru. Jestliže padnou spíše horní strany, nakreslíme čáru přerušovanou. Toto s obdobnými pravidly provedeme celkem šestkrát, přičemž každou následující čáru přikleslíme na tentýž papír pod čáry předchozí. Tím nám po posledním, šestém zápisu, vznikne tzv. hexagram, tedy soustava čar, chcete-li obrazec. Poté se vyhledá stejný obrazec v knize I-ťing a nakonec následuje přečtení proroctví, které se k danému obrazci vztahuje.

Příklady možných hexagramů Iťing. Celkem existuje 64 možných kombinací.
Příklady možných hexagramů Iťing. Celkem existuje 64 možných kombinací.

Americký filozof, spisovatel a etnobotanik Terence McKenna (*1946 - †2000) však při svém životním bádání v souvislosti s knihou I-ťing nalezl velmi zajímavé vztahy mezi jejími hexagramy i jejich pravidly a vyslovil názor, že I-ťing nemusí ani zdaleka fungovat jen jako osobní vykladač budoucnosti. Podle jeho teorie může všech 64 možných hexagramů I-ťing za dodržení jejich pravidel posloužit jako ukazatel změn a lze je vyjádřit v grafu. A jak se ukázalo, měl pravdu, a navíc svým objevem zřejmě rozluštil jedno z velkých tajemství této slavné čínské věštecké knihy. Po sestavení grafu totiž vyšla najevo jedna překvapivá věc - pokud grafu dodáme časovou linii s počátečním bodem 2 500 let před Kristem, kdy I-ťing vznikla, a koncovým bodem 2012 našeho letopočtu, jeho křivka vystihuje události a náladu světa v naší daleké i blízké minulosti, přítomnosti a možná i skromné budoucnosti...

Terence McKenna tuto časovou linii nazval Time Wave Zero. Graf zachycuje období od vytvoření knihy I-ťing (2 500 let před Kristem) až do 21.12.2012. Tehdy cyklus 64 hexagramů I-ťing, který McKenna objevil, končí - shodou náhod stejně jako kalendář Mayů, a to na své nejnižší hodnotě. Time Wave Zero oproti běžným proroctvím sice nepředpovídá konkrétní charakter a druh událostí, jeho křivka ovšem ukazuje směr, jakým se svět jako celek podle ní bude ubírat - pokud klesá, počet změn se zrychluje a nálada světa se naklání spíše k horšímu (přibývá negativních událostí), při stoupající tendenci křivky je tomu přesně naopak. A že se to až pozoruhodně splňuje - z grafu je velmi patrný například vzestup křivky v období objevení Ameriky a naopak dvojitý pokles ve 20. století, který jakoby kopíroval průběh obou světových válek. Doslova výmluvné shody s děním ve světě jsou ale k nalezení takřka nepřetržitě na celé linii, tj. po celá tisíciletí.

Až do nedávna ale vlastně nešlo tak úplně o předpověď. Jak je psáno výše, hodnoty grafu sice vychází z knihy I-ťing vytvořenou 2 500 let před Kristem, ale Terence McKenna toto tajemství I-ťing rozluštil a graf sestavil až v 80. letech 20. století. Kritici Time Wave Zero tedy měli delší dobu k dispozici dobrý argument. Mohli tvrdit, že McKenna byl podvodník, který vše zinscenoval uměle. Jenže v tom případě by se nemohlo stát tohle: Jeden z posledních významných poklesů křivky Time Wave Zero začíná v posledním čtvrtletí roku 2008 a s mírným zpomalením během roku 2010 pokračuje až do samotného konce grafu 21.12.2012, kdy je hodnota grafu na 0... Jakýsi rozjezd změn, souvisejících s apokalypsou v roce 2012, tedy už podle tohoto grafu probíhá od roku 2008. A tak si troufám tvrdit, že jsme, po McKennově smrti, svědky dalšího významného úspěchu Time Wave Zero. Přibližně v době, kdy začíná zmiňovaný pokles křivky, totiž propukla ve skutečném světě finanční krize, kterou následovalo mnoho dalších velkých událostí (plynová krize na začátku roku 2009, vznik a postupné šíření nebezpečných druhů chřipky, významné výkyvy klimatu v Evropě během letošního roku a pro naše zeměpisné šířky netypické povodně vyvolané přívalovými dešti, vzrůstající hrozba vývoje jaderných zbraní v některých zemích, rychle se prohlubující politická nestabilita v mnoha státech včetně České republiky, silná zemětřesení a tsunami v Tichomoří,...). Těchto podstatných událostí ve světě od doby, kdy začala křivka Time Wave Zero klesat, zkrátka doopravdy přibylo... Někteří z vás možná namítnou, že něco se děje stále, a proto nelze předchozí rok nazývat startem větších apokalyptických změn, ovšem je třeba si uvědomit, že tyto události nejsou tak úplně běžné - co do jejich velikosti jsou mnohdy podstatnější, rozsáhlejší a je jich více než v předchozích letech. Již často nemají regionální, nýbrž globální význam, více či méně ovlivňují náladu většiny lidské populace. A to, že takových událostí se za poslední rok vyskytlo hned několik, už může leccos předznamenávat...

Time Wave Zero do budoucna ukazuje další velkou vlnu změn od přelomu let 2010 a 2011. To jeho křivka opět velmi rychle klesá. Má jít o poslední, nejintenzivnější část změn, která, pokud graf svou přesnost zachová, povede již přímo k onomu přelomovému datu 21.12.2012.


ikonka: akropolis.sk

16.01.2012 - Veronika Švarcová