Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Posvátná číslaÚvodník: Čísla pronikají každým aspektem našeho života. Jen velmi málo toho dokážeme bez základní schopnosti počítat s jednoduchými celými čísly, která všichni považujeme za samozřejmé. Když jsme se narodili, rodiče nám dali jméno, svět nám dal číslo.


Článek: Pochopit smysl našeho života je pro nás a pro růst naší psychiky stejně důležité, jako jídlo a pití pro naše přežití biologické. Mnozí z nás tápou, neví, ba ani nepřipustí, že by náš život vůbec nějaký ten smysl měl mít. Ale naše podvědomí to ví. Ví, proč jsme tady, a co máme dělat a obrací se na nás se svými vzkazy prostřednictvím snů, vnuknutí a nejniternější touhy. To vše formuje naši kariéru, naše vztahy k okolí, ovlivňuje kvalitu našeho života a směr, kudy se ubíráme. Pracujeme, odpočíváme, jíme, spíme, milujeme, vyděláváme peníze, abychom je zas utratili, užíváme si radosti, starosti a trápení. Ovšem dokud nepoznáme, co je skutečnou silou našeho života a nezačneme žít v souladu s ní, může se nám život jevit jako skládačka, ve které chybí nějaké dílky, a základní poznání smyslu našeho života nám nejspíše i nadále bude unikat.

Prapůvodní zdroj systému nalézání smyslu života je zahalen rouškou tajemství. Jeho počátek se vztahuje do období starověkého Řecka, kdy vznikla pythagorejská škola.
Kdo by neznal Pythagora ze Samu. Pythagoras učil, že podstatou všech věcí je číslo. Každé z čísel od jedné do desíti má svou energii, svůj vlastní význam a svou moc. Mysticky spojoval čísla se silami, barvami a s mnoha jinými myšlenkami a došel k názoru, že celý kosmos je uspořádán do číselných vztahů. Učil také, že lidská duše je nesmrtelná. Ve svém učení hovořil o cyklech, vzorcích a energetických vlnách, které existovaly dávno před úsvitem lidstva a poukázal na skryté číselné vzorce, jež slouží jako klíče k odmykání tajemství duše. Na základě svých zjištění vytvořil systém nalézání smyslu života, který se podobá numerologii. Mnozí z numerologů Pythagora považují za zdroj svých analytických soustav. 

Krásně ilustrovaná kniha Posvátná čísla představuje základní početní soustavy a významná čísla z hlavních náboženských textů. Objasňuje souvislost astronomie, geometrie a hudby s číselnými hodnotami i to, jak čísla ovlivňují architekturu.
Autorka vysvětluje, proč jsou právě Pythagorovy myšlenky stále živé, a přináší portréty čísel od jedné do dvanácti, v nichž objasňuje jejich specifické vlastnosti. Jako například to, proč je život spjat s pětkou a kružnice s jedenáctkou.

„Už nejstarší kultury užívaly čísel – nacházíme je ve značkách na keramice, ve tkalcovských vzorech, v zářezech do kostí, v uzlech…,“ poznamenává úvodem Miranda Lundyová.

V drobné knížce, která se může stát dobrým společníkem na cestách nebo pomůckou pro přemítání nad symboly, které nemusí být na první pohled jen tak „nudně“ zřejmé, jsou Posvátná čísla Mirandy Lundyové, které vydává nyní nakladatelství Dokořán. 


Posvátná čísla
Miranda Lundyová
Nakladatelství Dokořán, 2011

10.03.2012 - Veronika Švarcová