Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Všechno nejlepší, tati! Den otců chce slavit 70 procent ČechůÚvodník: Svátek Den otců, který v České republice dosud nenalezl své pevné místo v oficiálních kalendářích, by přivítalo stále více lidí. Průzkum uskutečněný pro značku Pilsner Urquell* prokazuje, že Den otců by si chtělo připomínat 72 procent respondentů, a 61 procent by dokonce tento den ustanovilo jako tzv. významný den.

Článek: Den otců dle výsledků průzkumu zaregistrovalo 54 procent dotázaných, což je o 18 procent více, než v podobném výzkumu odpověděli lidé v minulém roce. Zajímavostí je, že znalost svátku mezi ženami (61 %) výrazně přesáhla znalost mezi muži (46 %).
 
„Rodina je u nás stále křehčí a vzácnější útvar, mít děti je dnes daleko svobodnější
a odpovědnější rozhodnutí. Výsledky sčítání lidu ukazují, že proměna emocionální vazby
v rodinu a rodičovství je dnes stále těžší. Proto má dnes také mateřství i otcovství hlubší
a méně formální obsah. Přiznat cit k otci nebylo dříve tak běžné, jako naopak k matce. Avšak citový vztah k otci se v současnosti proměňuje, dnes projevy citu potřebují stále více i tátové včetně nás, otců již dospělých dětí, “
komentuje sociolog Ivan Gabal.
 
Výzkum sledoval nejen povědomí o existenci tohoto svátku, ale také přístup respondentů k němu. Na otázku, zda by se měl Den otců připomínat, odpovědělo 72 procent dotazovaných „ano“ či „spíše ano“. Tři nejčastější postoje k otázce, jakým způsobem by se měl připomínat Den otců, zahrnovaly poděkování otci, obdarování otce a setkání s tátou
u piva. Na 61 procent respondentů by uvítalo ustavení Dne otců jako významný den.
 
Značka Pilsner Urquell, která výzkum iniciovala, vychází z tradičních hodnot a v jejich duchu podporuje oslavy Dne otců. „Výzkum odhalil i jinou pro nás zajímavou věc, a to že lidé, kteří mají větší povědomí o Dni otců a jsou tomuto svátku více nakloněni, jsou zároveň příznivci piva Pilsner Urquell,“ uvedl manažer značky Pilsner Urquell Jan &Solta.
 
Svátek Dne otců, iniciovaný prvně 19. června 1910 Sonorou Smart Dodd jako poděkování svému otci, jenž sám vychoval pět dětí, se slaví kromě USA také v Německu, Rakousku a mnoha dalších nejen evropských zemích. V ČR o jeho popularizaci usiluje právě Pilsner Urquell a Liga otevřených mužů, která opakovaně vyzývá k veřejné diskuzi a inspiruje k pořádání oslav tohoto svátku v řadě měst.
 
Více informací o Dni otců se dozvíte na www.den-otcu.cz.

Den otců se slaví 3. červnovou neděli - tedy dnes!
 
 
*Výzkum provedený výzkumnou agenturou IPSOS ve dnech 3. až 8. května na vzorku populace 1045 respondentů
 

Ikonka: playagrill.wordpress.com

17.06.2012 - redakce