Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Český tanec boduje na mezinárodním poliÚvodník: Český tanec letos historicky nejvýrazněji zabodoval v rámci evropské platformy Aerowaves (www.aerowaves.org), které je Tanec Praha o. s. zakládajícím členem. Aerowaves je mezinárodní síť sdružující taneční profesionály ze 34 zemí Evropy. Síť Aerowaves napomáhá ve vyhledávání a etablování mladých talentů – skupin i choreografů. Každý rok vybírají experti dvacet nejlepších projektů (tzv. TOP 20 Priority Companies), které mají přiležitost hostovat mezi partnery této sítě.

Článek: V letošním roce byly do tohoto prestižního seznamu vybrány hned dva české projekty – Tanec magnetické balerínky Andrey Miltnerové a Much more than nothing skupiny ME-SA. Nutno také zmínit, že se do užšího výběru dostala také choreografie Wind-up Václava Kuneše (420PEOPLE). Takový úspěch českého současného tance nemá v 17-tileté historii Aerowaves obdoby. I festival TANEC PRAHA, jako jeden z partnerů této sítě, vybírá ze seznamu Aerowaves část svého programu. Tyto projekty jsou nejčastěji součástí tzv. Evropských taneční laboratoří, které mohou návštěvníci festivalu navštívit.
 
                  Nemenší úspěch ve světě sklízí Miřenka Čechová. Vytvořila pod hlavičkou skupiny Tantehorse dílo s názvem S/He is Nancy Joe. Americký deník The Washington Post uveřejnil 10. listopadu 2012 na titulce sekce Style o tomto díle rozsáhlou a pochvalnou recenzi. Její autorkou je Sarah Kaufman, jedna z nejdůležitějších osobností americké taneční a divadelní kritiky a mj. držitelka Pulitzerovy ceny.

                  Miřenka Čechová se v tomto multižánrovém díle ovlivěném street artem, hip hopem, baletem a komixem s lehkostí a humorným nadhledem vyrovnává s tématem genderové identity. Nyní je Miřenka na tříměsíčním pobytu v USA a po návratu budou moci diváci dílo opět zhlédnout v divadle Ponec. Zvláštní sérii představení S/He is Nancy Joe chystáme pro mladé diváky 2. stupně základních škol a S&S.
 
            Plné znění recenze k představení S/He Is Nancy Joe ZDE. Videoukázka.
 
            Divadlo Ponec, otevřená scéna pro současný tanec, funguje již více jak 10 let. Za tuto dobu podpořilo divadlo velké množství nezávislých tanečních projektů a napomohlo k etablování řady profesionálních tanečních umělců i skupin. Divadlo také trvale usiluje o revitalizaci svého nejbližšího okolí, s čímž nutně souvisí i otázka rozšíření jeho funkčního zázemí (prostory pro zkušebnu, sklady, kanceláře, rezidenční studia aj.). Ponec tím sleduje vizi divadla jako „Tanečního domu“ (tzv. Tanzhaus), tj. místa setkávání taneční i širší umělecké veřejnosti a divácké obce s přesahem ke komunitně orientované práci. Divadlo Ponec proto iniciovalo dialog s místní komunitou a veřejnou správou proto, aby se okolí divadla mohlo výhledově proměnit v přívětivou vstupní bránu Žižkova. Diskuze budou v příštích měsících pokračovat.

            Kontinuita fungování divadla a realizování myšlenky „Tanečního domu“ je však v posledních letech ohrožena neustálým krácením dotací z veřejných zdrojů. Rok 2012 se stal rokem „boje o přežití“. Divadlo je schopno garantovat obvyklé podmínky umělcům jen do konce listopadu, kdy už znova narůstá jeho deficit. Věříme však, že koncem ledna dokážeme „restartovat“ a nabídnout opět vynikající program z české taneční a pohybové tvorby za standardních podmínek.
            Součástí fundraisingové strategie Ponce je bližší spolupráce mezi oblastmi umění a byznysu. Proto v tomto období nabízíme prostory divadla hostujícím projektům i dalším partnerům, kteří mají zájem o netradiční firemní akce. Divadlo sice nebude z finančních důvodů schopno zajistit v prosinci a na začátku ledna standardní program pro veřejnost, ale jeho prostory budou využity pro spolupráci s uměleckými či jinými obchodními partnery.

Zdroj: www.divadloponec.cz
25.12.2012 - redakce