Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Lásky Napoleona BonapartaÚvodník: Jeho největší láskou byla Francie. Nikdy ji neopustil, neustále na ni myslel, nemohl kvůli ní spát a obětoval jí celý svůj život. Přesto na Sv. Heleně napsala krátkou dojemnou zprávu „Josefína je jedinou ženou, kterou jsem kdy miloval. Stále vládne mému srdci a stýská se mi po ní.“

Článek:

„Kdo jste?“ zatvářil se Edmond jak vylekané kuře, zatímco marně tříbil myšlenky ve své hlavě.
„Otázky bych měl klást já,“ udeřil ho Napoleon kolenem do břicha a pak ho trefil ještě do mnohem citlivějšího místa, až Edmond zařval. Sotva byl komorník schopen chůze, rychle vyběhl ven z místnosti. Potom se Napoleon vrhl na Desirée a vzal si ji přímo na zemi, na níž byl tkaný koberec ze vzdáleného Orientu. Jejich těla se prolínala jako rozběsněné moře a břeh. Chvíli si šeptali vyznání lásky a pak ji vzal něžně do náruče a položil na lůžko. „Vážně bys chtěl, abych se stala tvojí ženou?“ zeptala se ještě celá zadýchaná. Napoleon se zadíval na její tvář, kterou si podepřela bílou paží. Přitahovala ho neustále znovu a znovu a byl přesvědčen, že neviděl doposud krásnější dívku. Když jí to řekl, jen se usmála. „Ano, jistěže bych chtěl žít po tvém boku,“ zatvářil se Napoleon vážně.


Mnohé historické zdroje uvádí, že Napoleona ženy příliš nezajímaly a že byl stydlivý a ostýchavý. Následující kniha vás však přesvědčí o pravém opaku. Nejen, že jej ženy velmi milovaly, ale sám Napoleon byl u žen všech věkových kategorií i společenského postavení velmi oblíben.
Často se na tuto stránku Bonapartova života zapomíná, protože je zastíněna vojenskými úspěchy, bitvami, válkami a politikou. Málokdo si tak dokáže představit, že Napoleon měl čas i na lásku či milostné pletky.
Jane Banksová nám tuto Napoleonovu tvář připomněla ve své knize Lásky Napoleona Bonaparta, kterou vydává nakladatelství Čas.
Díky vzrušujícímu i velmi zasvěcenému líčení jeho soukromého života můžeme nahlédnout do ložnic svůdných žen. I na tomto poli většinou vítězil, byť ani zde ho život neušetřil hořkých porážek. Kromě císařovny Josefíny, která mu nepřinesla tolik vytouženého dědice, polské milenky Marie Walewské a nemilované habsburské manželky Marie Luisy se seznámíme i s celou řadou jeho chvilkových lásek a náhlých vzplanutí.

Díky autorčiným historickým znalostem, schopnosti fabulace i porozumění světu vášnivých mužů a žen můžeme znovu prožívat sladké i méně sladké chvíle diktátora, kterému ženy nedokázaly odolat nejen kvůli jeho postavení, ale zejména kvůli jeho odvaze, charismatu a nespoutané povaze.
 


Lásky Napoleona Bonaparte
Jane Banksová
Nakladatelství Čas, 2012


13.12.2012 - Veronika Švarcová