Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Franz Kafka: Leopardi v chrámuÚvodník: Humorný i vážný tón, dar přesného popisu, pozoruhodné myšlenky a krátké úvahy jsou základem výběru působivých textů z románů, deníků a dopisů Franze Kafky, soustředěných v nové knize Leopardi v chrámu.

Článek: Nevšední publikaci vydalo Nakladatelství Franze Kafky při příležitosti 130. výročí Kafkova narození v rámci širšího programu oslav, který pro rok 2013 připravila Společnost Franze Kafky.
Kniha Leopardi v chrámu poutavou formou přibližuje Kafkovy myšlenky každému čtenáři – potěší znalce i ty, kteří cestu k jeho tvorbě teprve hledají. Texty vybral a sestavil Josef Čermák, zkušený český kafkolog s mezinárodním renomé. Leopardi v chrámu mezi aktuálními novinkami na knižním trhu vynikají nejen mimořádným obsahem, ale také kvalitou knihařského zpracování.
Ukázky z díla:
Josef Čermák (1928) vystudoval bohemistiku, romanistiku a srovnávací dějiny literatur na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poté pracoval jako redaktor a šéfredaktor ve Státním nakladatelství krásné literatury a umění, později přejmenovaném na Odeon. Do r. 1969 přednášel na Pedagogické a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po roce 1989 pracoval jako šéfredaktor nebo ředitel v různých nakladatelstvích (Zahraniční literatura, Aventinum, Grafoprint Neubert). Přeložil několik desítek titulů z němčiny, francouzštiny, italštiny a španělštiny, mimo jiné Kafkovy romány Nezvěstný a Proces, Deníky a Dopisy rodičům z let 1922-1924, jejichž byl prvním editorem (1990). Je autorem např. publikací Franz Kafka. Výmysly a mystifikace (2005), Pražské vademecum Franze Kafky (2005), Zápas jménem psaní – o životním údělu Franze Kafky (2009), Franz Kafka v Assicurazioni Generali (2011) ad. Je spoluzakladatelem Společnosti Franze Kafky v Praze.

Leopardi v chrámu jsou v prodeji v Nakladatelství Franze Kafky v centru Prahy a prostřednictvím distribuční sítě Kosmas a Euromedia. Cena: 250 Kč, pro členy Společnosti Franze Kafky 175 Kč.

 
 

Nakladatelství Franze Kafky

Nakladatelství Franze Kafky je součástí Centra Franze Kafky. I když se orientuje na vydávání děl autorů tzv. pražské německé literatury a sekundární literatury k tomuto tématu, jak odborné tak beletristické, nevyhýbá se ani vydávání jiných titulů, které bezprostředně souvisejí s činností Společnosti Franze Kafky. Na všech vydávaných publikacích se podílejí přední čeští odborníci, literární vědci, překladatelé, typografové a výtvarníci. Od svého založení v roce 1990 nakladatelství vydalo přes 110 titulů včetně unikátních profilových edicí Dílo Franze Kafky, Spisy Karla Poláčka a esejistická řady Člověk v zrcadle. Knihy z produkce nakladatelství Franze Kafky získaly třikrát cenu Nejkrásnější česká kniha roku.05.10.2013 - redakce