Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Ani bouře netrvá celý denÚvodník: "Jedině síla prázdnoty může sledovat cestu Taa. Tao samo o sobě je neurčité a nevysvětlitelné temné, dvojnásob temné, ach, ale jsou v něm obrazy nějaké temné." Kdo zná ostatní, je moudrý. Kdo zná sebe, je prozíravý. 

Článek:
Název článku začal poněkud netradičně. Pokud bych nevěděla, kde jsem moudro četla, určitě bych autora  nepoznala. Přesto, pokud milujete knihy jako Citadela nebo Malý princ, tento titul vás nadchne. Ale pozor, poznámka o autorovi je zavádějící..

 
"Nevyvyšovat nadané a lid nepodlehne hádkám
nevážit si cenností a lid nebude krást
neukazovat žádostivé a mysl lidu bude klidná
Proto moudrý vyprazdňuje mysl a naplňuje žaludek
oslabuje chtění a posiluje kosti
udržuje lid v nevědomosti a bez přání
nenechává jednat intelektuály
Protože sám od sebe nic nečiní,
tak se věci řídí samy!"


Autorství  knihy Tao te-ťing je připisováno starému mistrovi Lao-ć, ale jak tomu u slavných knih často bývá, když se předávají z generace na generaci, zřejmě byly původní texty doplněny žáky. Není tomu však na škodu. Ne nadarmo se říká, že velký mistr vychovává další mistry. Patrné je to hlavně v celkovém pojetí knihy. Filozofické texty jsou později zaměřeny více na vládnutí a moc. 
Přesto se jedná o jednu z největších knih světa. Myšlenky, které přetrvaly staletí a v které jsou tak blízké každé době, kdy se opráší a čtou. Básníci i malíři z ní čerpají energii pro svá díla.
Bohužel svoji silou může i různým výkladem textu ničit. Jedna ze zajimavostí je, že si ji vybral i Mao Ce-tung. Ale to není v našich dějinách nic zvláštního. Pokud si vezmete knihu knih Bibli, kolikrát její výklad drasticky ovlivnil celá staletí.


"Nebe je věčné a zem bez konce
nežijí samy pro sebe
a proto trvají
Stejně tak moudrý se staví do pozadí,
ale objeví se v čele,
odloží svou osobnost,
a tím ji zachová!
Je naplněn,
protože je vyprázdněn"

Komentář: Wang Pi říká: Pokud někdo existuje jen pro sebe, střetne se s ostatními, ale existuje-li pro jiné, přijdou za ním sami.

Kniha Tao te t´ing vychází již po druhé, tentokrát je doplněna o krásné ilustrace Veroniky &Srek Bromové i větším množstvím textu. 
Krásně mrazivá kniha, která osloví své čtenáře až někde v hloubi všeho, co je člověku vlastní. Těžká pravda , kterou s sebou nese oslovuje již tolik let, tak jako zmíněná díla de Saint-Exupéryho. Těžko vyjádřit čím jsou tak magická. Zda tím smutkem mimoprostorového poznání nebo jen tím, že připomínají to, co někde podvědomě víme, pamatujeme si, leč nám to je pro tento život zapomenuto.


Lao-C´
Tao te t´ing - O tajemství hlubším než je hlubina sama
Dokořán, 201325.10.2013 - Veronika Švarcová