Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Mona Lisa ve skafandru aneb Vesmír plný tajemstvíÚvodník: Měl někdo z Vás pocit, že se setkal s něčím mimořádným? Myslím tím setkání třetího druhu s knihou. Velice nejistě jsem otevírala titul Vesmír plný tajemství. Ne snad pro tu Monu Lisu ve skafandru, ale čekala jsem přetechnizovaně astrologický kousek. Výsledek mě ohromil a nakladatelství Jota zazářilo.

Článek:
Víte, jak moc by musel člověk roztáhnout nohy, aby klouzal po vodě jako potápníci? John D. Barrow, hlavním povoláním fyzik a učitel se specializací na částicovou fyziku, se v knize snaží sloučit dva na první pohled protichůdné pohledy na svět: pohled vědecký a pohled umělecký.

Fascinuje vás západ slunce nebo obrazy s podvečerní krajinou? Autorova odpověď je nasnadě: citlivé vnímání nuancí světla a stínu bylo evoluční výhodou. Pokud nerozumíte, tak by se toto tvrzení dalo přeložit i mnohem jednodušeji, stín odkrývá nové informace, „ve stínu číhá nebezpečí, vyplatí se je pozorně vnímat“.
Přitahují vás velká zvířata, ale zároveň ve vás vzbuzují i strach? Je to prosté: „představovala nebezpečí, ale i snadný zdroj potravy“, popsané emoce jsou tedy „pozůstatek reakce, která zvyšovala pravděpodobnost přežití“.
Proč jsou slunce, měsíc a hvězdy univerzálně uctívány? Autor má opět snadné a zároveň poetické vysvětlení. Měsíc a hvězdy bylo vidět, když se skupiny našich předků shromáždily kolem ohně a vyprávěly se příběhy. „V takové situaci, kdy člověk pozorně vnímá tvary objevující se v temnotě, dochází k tomu, že světla na obloze začnou být spojována s hrdinskými činy, s neznámými místy a představami o událostech za obzorem.“ A jelikož jsou ony zákony, jak jsme uvedli, mimozemské, svoje vývody autor velmi vynalézavě aplikuje i na případné mimozemšťany. Nestačí mu tedy tvrdit, že sluneční a měsíční božstva jsou nejrozšířenější předměty uctívání v lidských dějinách (což je možná pravda); teorii dotahuje do konce a až na hranu (celého vesmíru) prohlášením, že „úcta k nim možná sahá daleko za hranice naší sluneční soustavy“.
Přepokládá, že i hypotetičtí obyvatelé jiných planet se vyvinuli na základě stejných zákonů jako my, a proto by s námi zřejmě „sdíleli základní strukturu naší mentální charakteristiky“. A dokonce i jejich sociální uspořádání a vzájemný styk jsou možná podobné: „kdybychom se dostali do styku s mimozemskou civilizací, mohli bychom přepokládat, že se vyvinula ze vzorců společenského chování, které kdysi dostaly přednost před jinými“. Nemělo by nás tedy překvapit, kdybychom se u nich setkali s podobným typem chování, jaké je běžné u lidí. Podle Barrowa pravděpodobně budou mít nejen podobnou společenskou strukturu, ale budou se také pohybovat některým ze způsobů požívaných na Zemi a asi budou mít i cosi jako oči. Dodejme, že pokud by nám měli opravdu být tolik podobní, na setkání s nimi snad ani není nutné se příliš připravovat. V případě, že budou naopak zcela jiní a mimo oblast toho, co si dokážeme představit, žádné přípravy nám stejně nepomohou.

Kniha je naprosto nezařaditelná do čehokoliv, co si dovedete ve své bujné fantazii představit. Někdy z ní máte až pocit, že sedíte na horské dráze a nemůžete se pod přívalem všemožných teorií ani nadechnout. Všem jistě věřit nebudete, některé jsou na hranici fantasmagorie a šílenství, přesto celé váhání "co kdyby" vás bude hnát číst dál a dál.


PS: Pokud by vás zajímala odpověď na úvodní otázku, prozradím..Roznožka by musela být velká zhruba 7 km.


Vesmír plní umění
John D. Barrow
nakladatelství: Jota, 2013


14.11.2013 - Veronika Švarcová