Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Poslední týden: Do Anežského kláštera na Vyšebrodský oltář i Cyrila a MetodějeÚvodník: Pomalu končí unikátní výstava Národní galerie v Praze CM 863. Svatí Cyril a Metoděj. Dějiny – tradice – úcta, která důstojně završuje oslavy 1150. výročí příchodu svatých Cyrila (Konstantina) a Metoděje. Zejména si v ní všichni návštěvníci, malí i velcí, osvěží zábavnou, nenásilnou formou základní dějepisné učivo, které by každý měl znát.

Článek: Kdo byli Crha a Strachota, co znamená logo CM 863 a k čemu sloužila kaptorga?
Na tyto a řadu dalších otázek naleznou odpovědi návštěvníci výstavy v Anežském klášteře  v Praze. Uvidí nejen jedinečné archeologické nálezy z období Velké Moravy, ale i  výtvarná díla mapující cyrilometodějskou úctu od středověku po 21. století. Řada vystavených děl je veřejnosti prezentována velmi zřídka, či zcela poprvé, např. soubor vzácných staroslověnských rukopisů z fondu Knihovny Národního muzea v Praze, relikviářové schrány s ostatky svatých Cyrila a Metoděje z církevního majetku či řada děl s cyrilometodějskou ikonografií, která byla shromážděna ze soukromých a státních sbírek.
 
Pro společný rodinný zážitek
Kromě tradičně pojatých textů pro dospělé návštěvníky,  nabízí výstava i paralelní prohlídkovou trasu s texty a aktivitami  pro  děti pro společný rodinný zážitek.  Pro kreativní návštěvníky je připraven otevřený výtvarný ateliér. Pro pražskou výstavu byl vytvořen také audioprůvodce v českém a anglickém jazyce. Sluchátka, s téměř hodinovou nahrávkou v českém či anglickém jazyce, si mohou návštěvníci zdarma zapůjčit ve výstavních prostorách, či obsah nahrát prostřednictvím mobilní aplikace.
 
Do Anežky na Cyrila a Metoděje i na Vyšebrodský cyklus
Výstava CM 863. Svatí Cyril a Metoděj. Dějiny – tradice – úcta,  zahájená počátkem listopadu 2013 končí již v neděli 2. 2. 2014. Výstava nebude prodloužena, neboť je zde presentována řada děl, u nichž nelze, z důvodů jejich ochrany, překročit restaurátory stanovenou dobu expozice ve výstavních prostorách (zvláště exponáty na papíře, pergamenu, textilních materiálech).  Z tohoto důvodu NG alespoň prodlouží poslední dva dny, tj. 1. a 2. února otevírací dobu expozice do 20 hodin. V rámci trvání výstavy v Anežském klášteře je nabízeno zvýhodněné vstupné do výstavy a na stálé expozice NG v Praze, kde jsou vidění bohatě zdobené gotické Madony z Veveří a Roudnická a jiné a  Vyšebrodský cyklus,  soubor devíti unikátních deskových maleb od Mistra vyšebrodského oltáře z 14. století.  Cyklus devíti deskových obrazů představuje jedno z nejdůležitějších děl českého gotického malířství a současně patří k nejranějším památkám deskové malby na našem území. 
 
 
 

 
Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin
Klášter sv. Anežky České
U Milosrdných 17
110 00 Praha 1
 
Vstupné
Základní:                     130 Kč
Snížené:                        60 Kč
Rodinná vstupenka:    200 Kč

Době trvání výstavy je nabízeno zvýhodněné společné vstupné na výstavu
a do stálé expozice

Základní:                     230 Kč
Snížené:                      110 Kč
Rodinná vstupenka:    320 Kč

25.01.2014 - redakce