Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - KRÁLOVSKÝ OMYL – TV tip – obviněný, který se nepřiznáÚvodník: Říká se, že chybovat je lidské. Omylu se může dopustit každý – od obyčejných jedinců až třeba po ministra, prezidenta či dokonce krále. Jakého KRÁLOVSKÉHO OMYLU se dopustil král Jan Lucemburský počátkem 14. století? O tom více v historickém filmu režiséra Oldřicha Daňka, který se znovu dostává na vaše obrazovky.

Článek: Na základě své vlastní prózy KRÁL UTÍKÁ Z BOJE se vystudovaný herec a režisér, proslavený však spíše jako dramatik, Oldřich Daněk /1927-2000/ odvážně pustil do náročného filmového díla, které přišlo do kin koncem roku 1968. Dlouho se v kinech neudrželo, přestože zpracovává ryze historické téma a cenzurním úředníkům by nemělo vadit. Jenže, jak poznáte, čtrnácté století je zde pouze kulisou pro obecně platné téma, které bude žhavé i dnes po řadě desetiletí od natočení filmu.

Film KRÁLOVSKÝ OMYL vypráví sevřenou formou zachovávající tradiční půdorys místa, času a děje, epizodu z doby vlády Jana Lucemburského. Nejvyšší královský předkomoří pan Jindřich z Lipé je osočen ze zrádného vyjednávání s nepřátelskými Habsburky. Teprve sedmnáctiletý král podsouvanému podezření na svého oblíbence odmítá dlouho věřit. Když si však přisadí i jeho choť královna Eliška Přemyslovna, která se odvolává na „zpovědní tajemství“, které jí prozradil šlechticův zpovědník, podlehne nátlaku a nechá Jindřicha z Lipé uvěznit na hradě Týřově.

Tím, že král uvěřil falešnému obvinění muže, který až dosud věrně hájil jeho zájmy, tím, že mu nedal možnost obhajoby, se dopustil omylu. Královského omylu. A král (a vůbec kdokoli na nejvyšších místech) se nesmí mýlit a královna se nesmí nechat přistihnout při lži. Drama života pana Jindřicha z Lipé pokračuje ve vězení, kde je něho činěn tvrdý nátlak. Je nucen k přiznání za cenu osvobození, k čemuž ho přesvědčuje i samotná královna. On si však dokáže zachovat svůj charakter a odmítá se poddat falešnému nařčení. Přiznáním by totiž zradil sám sebe… Jistě vás už napadlo, proč cenzor zakročil. Paralela třeba s procesy padesátých let a s vynucenými přiznáními za něž nebyla udělena milost, ale provaz,  se přímo vnucuje.

Oldřich Daněk se sice v době natočení - a již předtím u příležitosti jeho předchozího historického filmu SPANILÁ JÍZDA – bránil tomu, že by do svých dramat i filmů vkládal jinotaje nebo že by zasazením příběhu do historie chtěl utéci před cenzurou. Nicméně divák, v té době citlivý na každý náznak, pochopil. Absurdnost celého obvinění si – stejně jako hrdina filmu a jeho věznitel - uvědomil a ve dnech začátku normalizační éry prohlédl neudržitelnost systému založeného na politických intrikách, podezírání a zneužití moci opírající se o falešné konstrukce skutečnosti. Jak napsal Jan Císař /Filmové a televizní noviny 9.ledna 1969/ : „V určitém momentu…konflikt dostává ryze současné politické akcenty: srážky mezi politickým bojem o moc, který obětuje jednotlivce,  a mezi vůli jednotlivce nepodrobit se tomuto boji. Historie je znovu a zase modelem pro přítomnost…“

Film KRÁLOVSKÝ OMYL je založen na skvělých hereckých výkonech. Hlavní roli Jindřicha z Lipé ztvárnil Miroslav Macháček, kněze Bonaventuru hraje Luděk Munzar, vykonavatele státní moci Valdeka Čestmír Řanda, věznitele Hýtu od Tří stromů Martin Růžek, Elišku Přemyslovnu Jana Hlaváčová a konečně mýlícího se Jana  Lucemburského Peter &Stěpánek. Film se natáčel v bazilice sv. Jiří a na hradě &Svihově – kameru vedl Václav Hanuš. Hudbu složil J.F. Fischer.
Foto: csfd.cz, televize.cz, ceskatelevize.cz
***********************************************
KRÁLOVSKÝ OMYL
ČSSR 1968, režie Oldřich Daněk,
v televizi na ČT2 v úterý 4. února od 21,50 hodin
Luděk Munzar a Martin Růžek
 

Jana Hlaváčová


31.01.2014 - Stanislav Polauf