Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Lásky otce vlasti aneb sňatky z rozumu Karla IV.- střípky z historieÚvodník: Kdo by neznal jednoho z nejznámějších českých panovníků Karla IV.? O jeho slávě nikdo jistě nepochybuje. Přesto se nabízí otázka, jak velkým by byl panovníkem bez "svých" čtyř manželek. Jak vypadaly tyto ženy a jaký je čekal osud po boku tak významného muže, se můžete dočíst v tomto krátkém nahlédnutí. 

Článek:
Dokážete si představit podobu císaře a krále Karla IV.? Jeho portréty jsou totiž velmi idealizované a taktně nezachycují velké poranění tváře. Nejvěrohodnějším se ukázal být portrét na nástěnné malbě v kostele Panny Marie na hradě Karlštejně, na tzv. ostatkové scéně.
Portrét vytvořený zřejmě M. Wurmserem zobrazuje císaře v přísném profilu. Karel zde má velký masitý nos, jehož hrot byl ostrý a nosní hřbet v místě připojení nosních chrupavek na skelet byl poškozen (tzv. boxerský nos). Kořen nosu byl přeťat sečnou ranou. Toto poranění vyvolalo při hojení nepravidelný vzhled nosu, která je jasně patrná při pohledu zpředu. Slavnostní císařův portrét z triforia sv. Víta však toto poranění tiše zamlčuje.


Přesto, pojďme se podívat na jeho krásné manželky a věřme, že i když se zřejmě jednalo o Karlovu sňatkovou politiku, tak i velký panovník v nich nalezl předobraz lásky. Krásné je snít, nemyslíte?

Blanka z Valois (1316-1348), 32 let, první manželka Karla IV.

 

Lebka královny byla krátká a nízká. Výškou nepřevyšovala tehdy běžný standart, měřila 159 cm. Porodila králi dvě dcery a podle ostatků zemřela po delší nemoci, zřejmě tuberkuloze. Prý tento sňatek patřil ke šťastným. Přesto mějme na paměti, že věrnost králů se k manželskému štěstí nijak nepočítala. Pravdou ale je, že Karel a Blanka spolu strávili část dětství, když byl jako malý chlapec odtržen od své matky Elišky Přemyslovny svým otcem Janem a pro jistotu "uklizen" na francouzský dvůr. To dobré, co tato radikální změna Karlovi přinenesla, bylo to, že se mu dostalo mimořádného vzdělání a mnohem většího rozhledu, podpořeného navíc intelektem.

Ale vraťme se k Blance, ač milovaná česká královna, umírá velmi brzy po korunovaci a král truchlí, i když při jejím skonu chybí. Podle kronikářů uměla Blanka krásné vyšívat.

Anna Falcká (1329-1353), 
24 let, druhá manželka Karla IV.

Postavou velmi drobná panovnice, měřila něco malinko přes 150 cm a podle nálezu zubních pozůstatků jí bylo dokonce ještě o něco méně, když umírá, než se běžně uvádí. Jak rychle spřádal Karel své svatební plány, tak rychle toto manželství skončilo. Snad smůlu věštilo již to, že při příjezdu do Čech na korunovaci, byla již Anna ve vysokém stupni těhotenství. Karlovi tehy bylo již přes třicet let a toužebně čekal na mužského potomka. Z předešlého manželství žila již pouze dcera Kateřina.
Jaké bylo jeho štěstí, když světlo světa spatřil malý Václav. Narodil se v v zimě a bohužel koncem téhož roku umírá. Jeho matka jej přežila pouze o pár měsíců. Snad pro tu chvíli, kterou tu pobyla, si nedokázali Češi na tuto královu choť zvyknout a pro její hlas jí nazývali "Mečka".

 

Anna Svídnická (1339-1362), 23 let, třetí manželka Karla IV.

Lebka královny Anny byla podle studie prof. Vlčka krátká, obličej vyšší s malým nízkým nosem. Postavou přesto poněkud vyčnívala, měřila 167 cm. 
Anna byla vyhlídnuta pro mladého Václava. Tajně Karel ještě za života malinkého syna spřádal plány na jejich svatbu. Jelikož však život chtěl jinak, vzal si Annu po smrti druhé manželky sám. Nevěsta byla tehdy velmi mlaďounká, pouhých 13 let. Dlouhých pět let bylo manželství bezdětné, už se dokonce pochybovalo o tom, zda Anna může mít děti, ale pak se narodila dcera Eliška a tři roky po ní v roce 1361 v Norimberku i tolik vytoužený syn, který dostal jméno Václav. Karlovi už bylo pětačtyřicet. 

Zdá se, že Annu Svídnickou měl Karel ze svých manželek nejraději: nechal ji několikrát zpodobnit na Karlštejně. Její smrt – zemřela jako třiadvacetiletá při třetím porodu i s dítětem – pro něj byla velkou ranou. V královské hrobce po jejím otevření byla prof. Vlčkem nalezena část lebky novorozence, které je přisuzována právě tomuto dítěti, které bohužel zemřelo společně s matkou. Zda se ale narodilo živé se neví.

Eliška Pomořanská (1347?-1393), 

téměř 50 let, čtvrtá manželka Karla IV.

Postavou vyčnívala a silou zřejmě taktéž. Při své výšce 169 cm zřejmě převyšovala již tehdy nemocemi a úrazy zdeformovaného manžela.

Poslední Karlovou manželkou se po roce stala šestnáctiletá Alžběta Pomořanská. Opět šlo o politický kalkul namířený proti vytváření protilucemburské koalice, ale o více než třicet let starší Karel v ní našel nejen manželku a matku šesti dětí, ale také partnerku, s níž se radil o mnoha politických záležitostech. Alžběta byla opravdu ženou mimořádné inteligence a ctižádostivosti. Velmi těžce tak nesla, že panovník ještě před uzavřením sňatku určil svého následníka trůnu v podobě Václava, syna z předchozího manželství. Jediná Eliška krále přežila. Ten umírá po zlomenině krčku na plicní embolii ve věku 62 let.
 
Během jejich 15-ti letého soužití Alžběta porodila 6 dětí:

11.7.1366 – Annu, budoucí anglickou královnu 
14.2.1368 – Zikmunda, budoucího uherského a českého krále a císaře římského 
15.6.1370 – Jana Zhořeleckého 
13.3.1372 – Karla, který zemřel brzy po narození 
29.9.1373 – Markétu 
a v roce 1377 – Jindřicha, který také zemřel brzy po narození


 

Snad bychom nebyli ani ve středověku, kdyby krále nedoprovázel nějaký ten milenecký skandál či avantýra. Přesto milenky Karla IV. kronikáři nezaznamenali. Snad z obdivu k velkému panovníkovi nebo i díky tomu, že milenky k velkým panovníkům patřily. Tak jako vyjímečné a krásné královny. Ne nadarmo se tradovalo, že již poměrně stár, Karel IV. se ve Francii schází se svým nelegitimním synem, zvaným Vilém. I historie má svá krásná tajemství.  


21.02.2014 - Veronika Švarcová