Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Na okraji davu: Umění a sociální otázka v 19. stoletíÚvodník: Úmorná fyzická práce, bída, sociální frustrace a vůbec život vně „lepší společnosti“ se nikdy nestaly zvlášť oblíbenými tématy evropského umění 19. století. Totéž platí i pro českou uměleckou scénu, kde podobné náměty vystupovaly dlouho jen v kresebných záznamech reality, pěstovaných umělci buď jako studie a výpovědi soukromého rázu, či v podobě grafických listů.

Článek: Výstava byla připravena ve spolupráci s Národní galerií v Praze k programu 34. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století na téma Útisk – Charita – Vyloučení. Sociální 19. století pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny.

Výstava nazvaná příznačně „Na okraji davu“ zdůrazňuje způsob vidění i sebepochopení výtvarných umělců, z nichž mnozí se ztotožňovali s postavením lidí ocitajících se na okraji velké společnosti. Umělci jako profesní skupina ztráceli s osvícenskými reformami pozdního 18. století svou dosud fixovanou ekonomickou stabilitu a společenskou prestiž a po celé 19. století zápasili o emancipaci a uznání. Jejich tvorba, ve shodě s celkovým vývojem národního prostředí, reflektuje rozvoj průmyslové a velkoměstské civilizace i vnitřní protiklady a nerovnoměrný vývoj společnosti zřetelněji od poloviny 19. století.
Představeno je tu na sedmdesát známějších a méně známých obrazů, kreseb, grafik, plakátů i soch vytvořených od poloviny 19. do počátku 20. století včetně děl proslulých umělců, jako byli Josef Mánes, Mikoláš Aleš, Josef Václav Myslbek, Alfons Mucha, Max &Svabinský, Luděk Marold nebo František Kupka.
Díla soustředěná v části nazvané Panorama společnosti i prostředí: Líc a rub hromadné výroby zachycují zprůmyslnění krajiny, rozvoj hromadné výroby i kolektivní těžké práce. Hlavní pozornost umělci věnovali „obyčejným“ lidem v jejich konkrétním vzhledu, pracovním prostředí a životní situaci. S koncem 19. století se v tvorbě nekonvenčních umělců prosazovala skepse nad pokroky dosaženými civilizací a chmurná nálada nad rozporuplností vývoje lidské civilizace.
Procesy emancipace v moderní národní společnosti se během poslední třetiny 19. století soustřeďovaly stále víc k sociální otázce. Narůstalo i kritické ladění umělců, zejména mladších a nedostatečně etablovaných na oficiální scéně umění. Řada z nich inspirovaná hlavně francouzským a německým prostředím, vyjádřila sounáležitost s lidmi na okraji společnosti a rozvinula ostrou vizuální polemiku proti silám ovládajícím materiálně i duchovně soudobou společnost (František Kupka, Václav Hradecký, Emil Holárek). Tomuto tématu je věnovaný oddíl Útisk a vzdor: Kritika poměrů ve společnosti.
Všeobecnou krizi spjatou s nástupem modernity prožívala na přelomu 19. a 20. století řada českých umělců. Osamění jednotlivce v moderním světě je zvláště zřejmé při znázornění mezních životních stavů a jako společný znak lidské existence se projevuje na autoportrétech, přátelských portrétech i v sebeprojekcích umělců až po anonymní „oběti poměrů“ pocházející z nejnižších i vyšších společenských vrstev, jak je to patrné v části Osamělost na okraji davu a pozice umělce, jíž dominuje Černý pierot, autoportrét Karla Myslbeka .
Doprovodná publikace je vybavena množstvím reprodukcí, včetně řady zde nevystavených uměleckých děl.
DOPROVODNÝ PROGRAM
 
Komentované prohlídky s autorem výstavy Romanem Prahlem: 
17. 3. 2014 v 16 hodin a 9. 4. 2014 v 17 hodin
 
Přednáška k výstavě:
29. 4. 2014 v 17 hodin
Zahálka nebo práce? Česká umělecká bohéma po pracovní době (Eva Bendová, Národní galerie v Praze)
 
Výtvarná dílna pro děti a rodiče:
23. 3. 2014 v 17 hodin
 
Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.
 
REALIZAČNÍ TÝM
Koncepce výstavy:                         Roman Prahl
Odborná spolupráce:                    Eva Bendová
Kurátorka:                                         Ivana Jonáková
Grafické řešení:                               Martin Pivrnec
Instalace:                                           Jan Jirka, Petr Kutek
Řezaná grafika:                                Jakub Čermák
Doprovodné programy:               Jiří Hlobil, Iveta Řežábková, Marcela &Stýbrová
Díla na výstavu zapůjčili:              Česká spořitelna, a. s., pobočka Kladno
Hornické muzeum Příbram
Karlštejnská, a. s.
Národní galerie v Praze
Památník národního písemnictví v Praze
Sbírka Patrika &Simona
Severočeské muzeum v Liberci
Správa Pražského hradu
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni
Židovské muzeum v Praze
a soukromá sbírka
 
 
Partneři
Národní galerie v Praze, Plzeňský kraj, Smetanovské dny, Plzeňská filharmonie, Rada galerií ČR, Statutární město Plzeň, Karlštejnská a.s.
 
Mediální partneři
Art + Antiques, I-Prague, Český rozhlas Plzeň, Plzen.cz, Railreklam, Centrum Bavaria Bohemia Schönsee
Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň „13“, Pražská 13, Plzeň

21. 2. – 4. 5. 201413.03.2014 - redakce