Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Labyrintem pražského tajemnaÚvodník: Absolutnost stojí na dvou principech: na Volnosti neboli Vznešenosti a Kráse (…) Samotná pak Krása je lesk pasivního, míru, slabosti nemoci, tajnosti, tajemnosti – negativity vůbec. Mystériem Krásy je však Čarovnost, t. j. Strašidelnost. Čarovnost však je: Jsoucnost něčeho, co není. Ale tím je tento svět – přízrak, svět – kontradikce.

Článek:
Výstava zdrojových obrazových materiálů ke knize Labyrintem pražského tajemna mapuje jednotlivá uskupení umělců z přelomu století, zaobírajících se náměty na hranici reality a fantaskního světa. Jde především o skupinu autorů vystavujících v galerii Bohumila Kočího Z říše pohádek, spolek Verein Deutscher Malerinnen Prag, seskupení kolem tiskařské dílny Alessandra de Piana a volné sdružení Česká grafika. Mnozí z těchto umělců se následně podílejí na založení družstva Artěl, zakládají skupinu Sursum či později působí ve spolku Hollar. Němečtí autoři odcházejí postupně kolem roku 1910 většinou do Vídně a vracejí se v 30. letech. V té době se z Lipska do Prahy vrací též Hugo Steiner-Prag a zakládá školu Officina Pragensis, jejíž žáci, například Jaroslav &Sváb, Libor Fára či Adriena &Simotová, tvoří špičku československé grafiky šedesátých let.

Za necelých čtyřicet let, na nichž Labyrint pražského tajemna obrazově staví, se výtvarné pojetí posunulo od symbolismu k dekadenci, poté k expresi a v předvečer války skončilo u existencionálního civilismu. Přesto jako by v pozadí stály stále stejné fantaskní představy, strach z nejisté budoucnosti a ono nevyslovené tajemství. Vystavené materiály mapují pražskou literaturu od druhé poloviny 19. století do 2. světové války; krom těchto „prvotních“ pramenů pokrývají i „sekundární“ zdroje, tedy knihy reflektující Prahu v daném období. Výstava si samozřejmě vzhledem k omezenému rozsahu nemůže činit nárok na úplnost, představený komplet však nabízí, doufejme, dostatečně reprezentativní sondu do literární a výtvarné podoby fantaskní a romantické Prahy.Pavel Růt - /* 1967 v Praze/ patří k nejvýraznějším výtvarníkům střední generace. Zabývá se jednak vlastní volnou malířskou tvorbou a výrobou grafických listů, ale mnohem více ilustracemi a grafickým a výtvarným zpracováním knih.
Vstupné v souvislosti se vstupem na věž: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 120 Kč


Novoměstská radnice, p. o., Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2, Galerie ve věži
20. 5. - 8. 6. 2014, otevřeno út – ne 10 – 18 hodin 


08.05.2014 - redakce