Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - XVI. APOSTROF, PRAHA 2014Úvodník: TRADIČNÍ MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL V DIVADLE NA ZÁBRADLÍ A TEATRO NoD - ROXY

Konec června a začátek července bude opět patřit mezinárodnímu festivalu nezávislých a amatérských divadel XVI. Apostrof, Praha 2014. Letošní ročník se koná ve dnech 30. června až 2. července v již tradičních prostorech Divadla Na zábradlí a Experimentálního prostoru Roxy-TeatroNoD za podpory Hl. města Prahy, MKČR a Státního fondu kultury. Návštěvníci se mohou těšit na tři dny plné divadla v podání souborů z Brazílie, Itálie, Polska, Maďarska, Norska a České republiky a nově také ze zemí, které festival dosud nehostil - z Íránu a Belgie. V průběhu celého festivalu mají diváci možnost zapojit se do hlasování o Cenu publika udělovanou za divácky nejúspěšnější inscenaci.


Článek: V průběhu uplynulých patnácti let existence festivalu se ze setkávání čistě amatérských divadelníků stala kvalitní platforma vystoupení divadel nezávislých, nezřídka tvořených špičkovými profesionály. Hlediskem výběru už dávno přestal být status „amatéra“, hodnotí se především umělecká úroveň či originalita a podmínkou účasti je také ochota vybraného divadla zúčastnit se festivalu s rozpočtem, který se od jeho začátků téměř neliší, to znamená bez nároku na honorář a obvyklé pobytové benefity. Apostrof vždy dával přednost divadlům hledajícím, a tak se každého ročníku zúčastňuje nadále určitý počet neprofesionálních souborů; takových, které snesou srovnání s profesionály z celého světa.

„Dramaturgie pořadatelského Divadla Lucerna o. s. měla letos na výběr téměř sedmdesát přihlášených inscenací. Z jednání s dvaceti nejlepšími soubory druhého kola pak vykrystalizoval finální program, jenž nabízí osm produkcí různých divadelních žánrů. Každá z nich splňuje požadavky na vysokou uměleckou úroveň, zajímavé téma, neotřelé zpracování a mezinárodní srozumitelnost. Počet zúčastněných souborů i délka trvání festivalu je každoročně závislá na výši získaných grantů. Letošní ročník je proto pouze třídenní, a tradice nebyla přerušena jen zásluhou grantů Hl. m. Prahy, MKČR a Státního fondu kultury. V této souvislosti je dobré poukázat na to, že všichni, kdo se jakkoliv podílejí na Apostrofu, tedy účastníci i organizátoři, zde hrají a pracují bez nároku na honorář“ – informuje ředitel festivalu Akram Staněk.

Festivalový program zahájí v pondělí 30. června v 18 hodin v Teatro NoD host nejvzdálenější - THEATRE PEARL z Íránu, poprvé v Praze a pouze podruhé v Evropě. Divadlo přiveze emočně vypjatou inscenaci My Soufiya o ženě, která z lásky křivě přísahala a teď tráví své poslední dny ve vězení.

Večer ve 20 hodin se v Divadle Na zábradlí představí jediný český účastník DIVADLO CONTINUO s představením Den osmý. Continuo je mezinárodní nezávislá divadelní skupina, jejíž nezaměnitelnou poetiku vytváří pohyb, hudba, fyzické herectví, tanec, cirkusové techniky, živá muzika a výrazná výtvarná stylizace. Inscenace vzniklá zpracováním mytologických motivů, spojuje prvky fyzického a loutkového divadla za doprovodu živé hudby. Inscenaci Den osmý tvoří tři příběhy o dvojznačnosti lidského bytí. O touze člověka po nesmrtelnosti na jedné straně a jeho trvalém podléhání přirozenosti, závisti, strachu a zlobě.


V úterý 1. července zahájí program festivalu v 15 hodin na Eliadově knihovně DNz polská herečka Joanna Stelmaszuk-Troc monodramatem Jak vrba v poli vyrůstala jsem (Ja ju poli verboju rosła), čerpajícím z kulturního odkazu Bělorusů v polském regionu Podlasie. Hrdinka příběhu použila jako první na světě podlasieský běloruských dialekt na jevišti profesionálního divadla CZREVO.

V podvečer v 18 hodin pokračuje program v pruhovaném sále Divadla Na zábradlí neobyčejným představením spojených brazilských souborů ze Sâo Paula TEATRO DIDÁTICO da UNESP a TEATRO de BRANCALEONE s názvem O, Rio (Řeka) – čerpající z motivů básně Jo?o Cabrala de Melo Neto. Inscenace obohacená o prvky výtvarného umění nabízí mnohavrstevné vizuální divadlo. Dominantou je písek, který zaplňuje celý hrací prostor plný úžasných obrazů s herci, loutkami, textem objekty, kde všechny prvky mají stejnou důležitost. Čistá poezie pro oči!

Další magický zážitek čeká diváky večer v Teatro NoD. Italský soubor COMPAGNIA TEATRALE COSTELLAZIONE vstupuje do programu s náročnou fascinující inscenací Katedrála volně inspirovanou Chrámem Matky Boží v Paříži V. Huga a Žebráckou operou B. Brechta. Hraje se na holé scéně, osazené jen anachronickými objekty, jako je například sedm kovových štaflí, které neustále mění místa, vytvářejí různá prostředí a v plné míře zastupují klasické prvky scénografie. Postavy hrající s těmito rekvizitami jsou stále v pohybu, procházejí dynamickým vývojem, navozují rychlé změny situací. Výsledkem je až démonická atmosféra podtržená nezbytnou hudbou, nabitá rytmem a dramatickými obraty.


Závěrečný festivalový den - 2. červenec - začíná v 15 hodin představením norského divadla HOKKSUND BYTEATER. Soubor se často věnuje dílu Franze Kafky. Letos pro festival nastudovali jeho Proměnu, věnovanou 90. výročí Kafkova úmrtí. Proměna Gregora &Samši v odporného brouka je příběh o lidské důstojnosti a mezilidských vztazích, fanatizmu, sobectví a nenávisti ke všemu, co překračuje obecně zažité normy.

V 18 hodin se program festivalu přesune opět do Teatro NoD. Maďarské STUDIO KOMPÁNIA je tradičním účastníkem Apostrofu a jeho umělecká úroveň je vždy nadprůměrná. Předloňský vítěz Ceny publika se letos představení mezinárodním projektem Pět oken – lexikologie pohledu. Symbol okna je leitmotivem inscenace. Okno vymezuje naší část světa, okno, jehož prostřednictvím vidíme svět a svět vidí nás. Jak říká excentrický architekt Friedrich Hundertwasser, „každý člověk má právo namalovat si své okno podle svého jako otisk své duše, a má právo na světlo, umožňující mu vyřezat okno ve zdi svého souseda, aby se dostal do kontaktu s ním“. Kompánia - letos ve spolupráci s polským režisérem Krzysztofem Żylińskim - přináší na Apostrof jako vždy nové, překvapující, neobvyklé a výsostně umělecké autorské dílo.

Posledním představením festivalového programu bude Romeo a Julie po smrti v podání belgického MYSTIC THEATRE. Scénář hry tematicky vychází ze Shakespearovy tragédie a inscenačně z předpokladu, Romeo a Julie si nebyli osudem určeni. Kromě titulních postav je zde proto ještě třetí se dvěma tvářemi – ženskou a mužskou, zosobňující další milostné partnery hlavních hrdinů. Představení, rozkrývající psychický stav Romea a Julie, označují tvůrci jako psychologickou tragédii.


Na závěr festivalu APOSTROF proběhne 2. července ve 22 hodin v Divadle Na zábradlí večer na rozloučenou se slavnostním vyhlášením Ceny publika pro nejúspěšnější inscenaci, o které hlasují diváci vždy bezprostředně po skončení každého představení.

O všech festivalových akcích, pořadatelském divadle Lucerna i o samotném festivalu, jeho divadelních dílnách a vstupenkách více na www.apostrof.org .Předprodej vstupenek v pokladně Divadla Na zábradlí do 27.6., rezervace na production@apostrof.org; v průběhu Apostrofu na festivalových scénách vždy hodinu před představením.

28.06.2014 - redakce