Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Trocha té historie nikoho nezabijeÚvodník: Během jednoho týdne se dá stihnout poměrně plno věcí. Záleží pouze na životním stylu, možné náhodě a na osobních rituálech, co nám několik dní do života přinese. 
Pokud se jedná o knihy, a to knihy zahrávající si s historií, potkat kvalitně zpracované téma a nepropadnout chaosu na desáté straně, je dnes vcelku vzácná zkušenost. I tak lze ale zapátrat a objevit stále ještě kvalitu na knižních pultech.Článek:
Josef Janáček patřil mezi mimořádně vzdělané spisovatele. 
Slovo spisovatel je v jeho případě možná příliš zavádějící. Lépe snad říci, že patřil mezi historiky, kteří zvládli bravurně veškeré své znalosti předat literárně i čtenářům.
Ne každý tak uměl. Dodnes se lze setkat velmi běžně s knihami, kde historická fakta přesahují čtenářskou stravitelnost. Termíny přebíjejí kvalitu písma i češtiny.
S historií si Josef Janáček rozhodně pouze nehrál. Studoval a věnoval jí celý svůj život. I přesto, že již více jak 20 let není mezi námi, některá jeho díla jsou neustále vracena na knižní pulty s naprostou samozřejmostí. Stále najdou své čtenáře a přístupem blízkým "obyčejnému" čtenáři zaujmou mnohem více, než těžce stravitelné odborné tituly.
Janáček se ve svém stěžejním díle Rudolf II. a jeho doba neomezuje pouze na vylíčení panovníkova života, ale zasvěceně seznamuje čtenáře s tak zvanou rudolfinskou dobou, kdy se Praha stala nejen císařovým sídelním městem, ale i významným centrem evropské umění a vědy.


"Císař nechával jednotlivé bratry spravovat části rakouských zemí ze své milosti, ale nesnažil se předstírat, že to činí dobrovolně. Už nyní se v jeho vědomí zakořeňoval vtíravý a krajně nepříjemný pocit, že na každém kroku naráží na sobecké zájmy svých nejbližších příbuzných, a probouzel jeho vrozené sklony ke stihomamu."
 
Rudolf II. patří v české historii k oblíbeným postavám. Dalo by se říci, že jeho státnická i osobní úloha je nám nabízena již od hodin dějepisu na základních školách. Přesto lze nad podobným všeobecným výkladem zapochybovat. Filmové zracování nám neustále předkládá bodrého, i když trochu vrtošivého, panovníka. Lehce labilní osobu se sklonem uvěřit všemu etericky nadpozemskému. Nenechte se mýlit. Rudolfa bezesporu tak jako mnoho panovníků poznamenala výchova v dětském věku, ale rozhodně nepatřil mezi slabé nebo dokonce naivní panovníky. 
Jaký ve skutečnosti byl a v čem tkvěla jeho mimořádnost, magický nádech "jeho" Prahy, vzdělanost nebo snad umělecké pábení? To vše si můžete přečíst v obsáhlé historické studii Josefa Janáčka. Nadšení pramenící z jeho vyprávění, podloženého kvalitou informací, rozhodně rozšíří opět okruh svých čtenářů.

Rudolf II. a jeho doba
Josef Janáček
Omega, 2014

Katalog českých demonologických pověstí je trochu jiné "kafe". Nejenom kvantitou, ale samotnou podstatou. Útlounká knížka, jedinečná svým obsahem, dává čtenáři nahlédnout do lidových pověr a tradic české kotliny.

Samotná kniha (katalog je poněkud zavádějící název) je sestavena ze sedmi základních částí: Člověk a magie, Člověk a osud, Člověk po smrti, Numinózní jevy, Přírodní démoni, domácí duch, démonická zvířata a byliny se zvláštní mocí, Poklady a Parodické pověsti. Setkáte se s nejrůznějšími postavami od čarodějnic přes zaklínače mraků, divoženky, vodníky, zaklínačky, vlkodlaky aj. Narazíte také na folkor, který stále přežívá i do dnešních dní. 

"2.E.90 Oděv šitý v určité sváteční dny přitahuje blesky

Člověk si zašívá / pere kalhoty / šije boty na Hromnice / v křížové dny, kdy je práce zakázána. Součástka oděvu přitahuje blesky / kroupy. Když v ní člověk vyjde za bouřky ven, uhodí do něj blesk / člověk oděv svlékne a dá stranou, spatří, jak do něj uhodí blesk.

– srov. 1.C.35 Oděv šitý v určité sváteční dny ochraňuje svého nositele
Katalogy: Klímová 435
Prameny: srov. Polívka/Stavař XLVIII., &Salanda 144.

2.E.95 Lidi, kteří se místo mše věnují světské činnosti, vystraší neobvyklé jevy
Kdo hraje karty na Velký pátek / jde na houby v době nedělní mše, toho vystraší přízrak nebo neobvyklý jev: lidi doprovází / zahrazuje jim cestu narůstající postava / doráží na ně černý pes / zjeví se bílá paní / hřib promluví / strhne se vichr / line se zápach. Lidé vyděšeni utečou (a do několika dnů zemřou).

Katalogy: Klímová 428, 429, Jauhiainen F 31, F 36, F 41, F 46, F 81, F 91
Prameny: srov. Hošek II./2 55, Hruška V. 7, Slavia 78.C

 Kdo se veselí místo nedělní mše, zkamení nebo se propadne – viz etiologické pověsti, typ Místo, kde zkameněli lidé či stavby "
 

Jan Luffer zvládl po stránce folkloristiky svoje dílko velice zdařile. Rozhodně jeho katalog patří mezi prvotní a unikátní svého druhu u nás. Sice nečekejte souvislý text či nějaké populistické vyprávění, přesto naleznete plno zajimavých informací. Najít všechny, tedy zatím všechny, je mimořádně náročné a lze to připodobnit oné jehle v kupce sena. Ten, koho zaujme podobné téma, tedy najde v Lufferově spisu opravdu poklad. 

Katalog českých demonologických pověstí
Jan Luffer 
Academia, 201405.03.2015 - Veronika Švarcová