Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Krása a krev rodiny BorgiůÚvodník: &Spanělský rod Borgiů dnes opět ožívá nejenom na filmovém plátně, ale získává své příznivce i v literárním světě. Slavná rodina patřila mezi významné strůjce evropského dění 15.stol., ráda stavěla svoji moc na odiv a nikterak si nebrala servítky se svými odpůrci.
Luczrezii Borgia zná převážná část milovníků historických afér, jejího násilnického bratra Cesara o něco méně. I tak byl nedílnou součástí obrazu své slavné rodiny. Alonsa a Rodriga poznal v nemalé míře církevní svět. Rozhýbali politickou sílu, kterou měla poznat celé Evropa a v neposlední řadě i svět.

Článek:
Předlouhá je historie rodiny Borgiů a ještě delší jsou informace, fámy a pletichy kolem všech, kteří patřili pod známé jméno. Ti nejslavnější onoho rodu přinesli do podvědomí evropské politiky nejenom pachuť moci, slávy, ale také zhýralosti a pýchy.
Již zmíněná Lucrezia proletěla svým spletitým životem s emocemi, vášní i finálním pokáním. Vše vystihuje akt uznání panenství již v pokročilém stádiu těhotenství. I sem dosáhl vliv otce, snažícího se o mocenský sňatek. Cesare, další z biskupových (později papežových) levobočků, žárlivec, floutek a násilník, několikrát stojící na hraně zákona. Juan, nešťastně zavražděn ve svým 21 letech. Tak bychom mohli pokračovat, až bychom došli k jedinému jménu, které je pojilo - Rodrigo Borgia. Otec a v neposlední řadě silná osobnost. Mnoho let vlivný kardinál, později papež Alexandr VI., vynikající řečník a v neposlední řadě, ač se to může zdát kruté, geniální manipulátor. Jeho dokonalý obraz přece jenom kazí slabost pro něžná pohlaví a nějaký ten mord. Nebyl však prvním, ani posledním, komu procházely mravní poklesky. Vraždy doprovázející jeho politickou kariéru nejsou až tak prokazatelné. Záměrně? Možná, ale k silným mužům historie patří těžká rozhodnutí, krev i nějaké to "lidské" uklouznutí. Otázkou zůstává, zda je vůbec možné zpětně hodnotit lidské činy jiné doby.
Samozřejmě vražda stále zůstane vraždou, přesto hranice lidské morálky i mocenského tření jsou již staletími poněkud posunuty. Není však pochyb, že Rodrigo Borgia, jedna z ústředních postav nového románu Krása a krev rodiny Borgiů, patřil k mužům, kteří znali svoji cenu.

Než zabrousíme na samotnou knihu, dovolte mi ještě lehkou odbočku. Sarah Dunantová se ujala nelehkého úkolu, a to vyváženě představit čtenářům ve své knize Krása a krev rodiny Borgiů spletitý řetězec událostí uzavřených již několik staletí proudem času. Dílo by však nebylo povedené, pokud by těžce za kvalitou samotného psaní pokulhával překlad knihy.
Anna Grušová velice citlivě zasadila původní dílo do českého jazyka. Podařilo se výborně podtrhnout dojem celého příběhu. I díky ní čtenář klouže dějem hladce, bez složitého stylistického lámání, rozumí, vstřebává. S citem mu je tak představena kniha nemalého obsahu i kvality.
Samotná autorka se ujala příběhu s poctivostí, která je znát z každé stránky. Procházíme mocenským vzestupem Rodriga Borgii a jeho věrných, poznáváme starý Řím z blízka a tak samozřejmě, až si nevšimneme, jak rychle děj ubíhá. Výrazným plusem knihy je srozumitelnost, tak chybějící současným historickým dílům. Neklade na čtenáře tíhu pojmů, cizích slov. Snaží se však zvládnout téma aniž by naopak uráželo tupou jednoduchostí. Vyváženost. Jedna z vlastností knihy. Čtivost a příjemná kvalita obsahu z této knihy dělá výborného společníka na nadcházející dovolené.

Anotace
Lze v dějinách najít rodinu tak fascinující a nebezpečnou, jako jsou Borgiové? V renesanční Itálii představovali mocný rod, jejich jméno se stalo symbolem bezohledné politiky. Otec rodiny Rodrigo se v Římě stává papežem. Je to vynikající politik a také muž s neukojitelnou žádostivostí. A nade vše miluje své děti. Nejstarší Cesare, p
 
ozději zvěčněný Machiavellim v knize Vladař, má chladné srdce, mladší Juan je záletník, nejmladší Jofré se musí oženit se ženou, která spala s oběma jeho bratry. A pak
 
je tu krásná a kontroverzní dcera Lukrécie… Autorka se snaží vykreslit pravdivý obraz a odstranit některé mýty, jimiž je rodina Borgiů opředena.

Krása a krev rodiny Borgiů
Sarah Dunantová
Nakladatelství Beta, 2014
http://www.knihybeta.cz/


 


22.06.2015 - Veronika Švarcová