Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Klášter Kladruby slaví 900 let od svého založeníÚvodník: Klášter benediktinů v Kladrubech nedaleko Stříbra v Plzeňském kraji založil v roce 1115 kníže Vladislav I. v rámci osidlování pohraničí. Proto také letošní kulaté výročí slaví nejen významný klášter ale také – podle údajů Národního památkového ústavu - město Tachov a další asi sedmdesátka obcí v kraji.


Článek:

Po celých devět století své existence hrál klášter významnou roli v církevním i společenském životě regionu a navíc ovlivňoval dění v zemi. Na stavbu i údržbu zaměstnával známé architekty a umělce, kteří z něj vytvořili mistrovské dílo, jedinečnou kulturní památku. Připomeňme jen, že dominantou areálu je opatský chrám Nanebevzetí Panny Marie, přestavěný Janem Blažejem Santinim Aichelem ve stylu tzv. barokní gotiky v letech 1712-1726. Druhou monumentální stavbou v areálu kláštera je nový konvent, postavený podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera v roce 1770. Dva roky po smrti posledního opata Amanda Streera byl klášter v roce 1785 zrušen císařem Josefem II. Do konce 2. světové války byl využíván knížecím rodem Windischgrätzů. Od roku 1945 je klášter v majetku státu a v roce 1995 byl prohlášen za národní kulturní památku.
Dost však historie. Na ni si můžete vzpomenout po celý letošní jubilejní rok v desítkách akcí, z nichž si můžete vybrat podle svých zájmů. Symbolické zahájení oslav se uskutečnilo již v dubnu, kdy se na hlavní oltář chrámu vrátila mariánská koruna, pocházející pravděpodobně z dílny Jana Blažeje Santiniho Aichela. Ta byla v 70. letech 20. století během restaurování z oltáře omylem sejmuta a vrátila se tam až nyní po důkladném restaurování, které se uskutečnilo za finanční podpory členů organizace The Friends od Czech Heritage z Velké Británie. Druhým přelomovým okamžikem pak bylo v květnu slavnostní zpřístupnění zrevitalizované jižní zahrady,což se uskutečnilo díky finančním zdrojům z Evropské unie.
Po květinové přehlídce Santiniho květy a vstoupení souboru staré hudby Cavalla či tanečního představení Animal Exitus v podání Spitfire Company (CZ) proběhnou v Kladrubech další zajímavé akce. V červenci to jsou Benediktinské dny, již 15. ročník nočních oživených prohlídek a připravena je šestice koncertů v rámci Kladrubského léta, na nichž vystoupí třeba varhanici Robert Hugo a Adam Viktora, houslistky Lucie Sedláková či Gabriela Demeterová, kytarista Lubomír Brabec či Plzeňská filharmonie. Na nádvoří se uskuteční Historický jarmark, vyznavače dobrého vína, medu a cimbálové muziky potěší zářijové Slavnosti vína a medu. Zdaleka to není vše, co místní kastelán Milan Zoubek nabídne návštěvníkům po celý letošní rok, konče třeba vánočním koncertem soboru staré hudby Cavalla.  Více informací si zájemci jistě najdou na webových stránkách http://www.klaster-kladruby.cz/ nebo www.npu-cb-eu.


24.07.2015 - Stanislav Polauf