Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Daňové přiznání 2016: jak zaplatit méně a proč ho nevyplňovat na vlastní pěstÚvodník: Tisíce Čechů nechávají vyplnění daňového přiznání na poslední chvíli. Navíc si daňové přiznání samo vyplňuje a podává kolem 25 procent ekonomicky aktivních obyvatel. Zpravidla v něm ale neuplatní všechny slevy nebo špatně spočítají odpisy. Takové chyby stojí podnikatele tisíce korun, firmy za své daňové omyly zaplatí ještě mnohonásobně víc.


Článek:
I v roce 2016 mohou lidé na daních zaplatit mnohem méně než 15 procent z příjmů. Pomůže jim k tomu správné uplatnění výdajů, odčitatelných položek a slev na dani. Převážná část Čechů, kteří vyplňují daňové přiznání na vlastní pěst, si však uplatněním všech zvýhodnění není jistá, nebo o nich vůbec neví. Připraví se tak o výhody, bonusy a slevy, které se takřka každý rok mění. „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob zvládne podle přiložených pokynů vyplnit většina podnikatelů, ovšem ne vždy ideálním způsobem. Existuje totiž mnoho výhod, které laik opomíjí. Navíc se výše slev takřka každý rok mění. Pokud člověk osloví daňového poradce, získá nejenom garanci správnosti vyplnění a důsledné optimalizace daňového přiznání, ale také možnost posunout termín podání přiznání a zaplacení daní až do 1. července,“ upozornila Blanka &Starmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu www.eDane.cz.

Letošní změny uvítají zejména rodiče, kteří uplatňují slevu na děti. Tedy jeden z rodičů, jehož příjem ze závislé činnosti či podnikání nebo pronájmu v roce 2015 dosáhl alespoň 55 200 korun a zároveň nevyužije možnost odečítání nákladů paušálem. „Sazby daňového zvýhodnění podle počtu vyživovaných dětí jsou pro rok 2015 vyšší. U prvního dítěte zůstává výše slevy stejná, tedy 13 404 korun za rok. O 200 korun se zvedla sleva za druhé dítě, rodič si za něj může odepsat 15 804 korun za rok a za třetí a každé další dítě sleva stoupla o 300 korun na 17 004 korun za rok. Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, sleva na dani se zdvojnásobuje. Málokdo také ví, že se sleva vztahuje i na studující dítě, třebaže si student sám vydělává a uplatňuje si slevu na poplatníka i slevu na studenta. Podmínkou je pouze, aby žil s rodičem ve společné domácnosti,“ popsala Blanka &Starmanová.

I další novinka se týká rodičů, tentokrát dětí, které navštěvují předškolní zařízení. „Stejně jako v loňském roce, i letos si může jeden z rodičů odečíst z vypočtené daně slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení. Maximální sleva se zvýšila z 8500 na 9200 korun za rok. Tuto slevu si mohou odečíst i podnikatelé, kteří náklady odečítají paušálem,“ doplnila Blanka &Starmanová.

Další sleva se dotkne manželů a podnikajících důchodců. „Základní slevu na dani ve výši 24 840 korun mohou uplatnit všichni poplatníci včetně starobních důchodců či cizinců. Slevu je možné uplatnit v plné výši bez ohledu na to, jak dlouho v kalendářním roce výdělečná činnost trvala. Slevu ve stejné výši je možné uplatnit na manželku, manžela nebo registrovaného partnera, který s poplatníkem sdílí společnou domácnost a jehož příjem za rok 2015 nepřesáhl 68 tisíc korun,“ vysvětlila Blanka &Starmanová.

Výrazně snížit daňové přiznání pomohou i odčitatelné položky. „Pokud poplatník splácí hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, může si v rámci jedné domácnosti ze všech úvěrů odečíst až 300 tisíc korun, což ve výsledku znamená až o 45 tisíc korun nižší daň z příjmu. Daňový základ se snižuje pouze o zaplacené úroky, které je třeba doložit potvrzením z banky nebo spořitelny, nikoliv o celkovou výši splátek. Další odčitatelnou položkou je penzijní připojištění se státním příspěvkem. Za něj lze z daňového základu odečíst až 12 tisíc korun. Stejnou částku je možné odečíst za platbu životního pojištění. Od základu daně je možné odečíst také daňovou ztrátu z podnikání, která vznikla v předešlých pěti letech. Možné je také odečíst poplatky zaplacené za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání,“ popsala Blanka &Starmanová.

Zvláštní skupinu v odpočtech tvoří dary. I díky nim je možné snížit daně. Musí ale splňovat několik podmínek. „Do této skupiny patří dary fyzickým osobám, které poskytují zdravotní služby, provozují školská zařízení, vedou zařízení pomáhající handicapovaným občanům nebo zvířecí útulky. Odečíst lze i darované peníze, které slouží na nákup zdravotnických, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Dalším předpokladem je, že hodnota daru činila alespoň tisíc korun nebo přesáhla dvě procenta základu daně. Za dar se považuje také bezplatné darování krve nebo orgánu. Za každé darování krve je možné snížit daňový základ o dva tisíce korun, odběr orgánu se oceňuje částkou 20 tisíc korun,“ popsala Blanka &Starmanová.
 
PŘEHLED SLEV PRO DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ZA ROK 2015
Slevy na děti, manželku/manžela či registrovaného partnera se zdvojnásobují, když jde o ZTP/P. Dále je možné uplatnit slevy na invaliditu I. a II. stupně ve výši 2520 korun a na invaliditu III. stupně 5040 korun, na držitele ZTP/P pak 16 140 korun a na studenta 4020 korun.
Slevy na dítě – 13 404, 15 804 a 17 004 korun
V roce 2015 činila sleva na každé dítě 13 404 Kč ročně. V roce 2016 platí nové částky pro druhé, třetí a další děti. Sleva pro první dítě zůstává ve stejné výši, sleva na druhé činí 15 804 korun ročně, na třetí a každé další může jeden rodič uplatnit slevu 17 004 korun ročně.
Sleva na manželku/manžela – 24 840 korun
Slevu můžete uplatnit na manželku nebo manžela, která/ý s vámi žije ve společné domácnosti a jejíž/jehož příjem za rok 2015 nepřesáhl 68 tisíc korun.
&Skolkovné – do 9200 korun
Slevu lze uplatnit ve výši zaplacených nákladů na předškolní zařízení do uvedené max. výše. Sleva se odvozuje od minimální mzdy a poprvé ji bylo možno uplatnit za kalendářní rok 2014, tehdy činila 8500 korun.
Sleva na poplatníka – 24 840 korun
Slevu může uplatnit každý poplatník daně z příjmů fyzických osob včetně podnikajících, který měl zdanitelné příjmy alespoň po část roku 2015.
 
Zdroj:
Petra Ďurčíková, mediální konzultant společnosti TaxVision s.r.o. a portálu www.eDane.cz


07.02.2016 - redakce