Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - α farma – inspirace Orwellem v plzeňské AlfěÚvodník: Plzeňské divadlo ALFA je stále mnohými považováno za „divadlo dětí“, kde se pracuje výhradně s loutkami. Přitom dramaturgie divadla už několik let připravuje vlastní adaptace děl světové i české klasiky, které úspěšně oslovují dospívající publikum, zejména středoškoláky. Po titulech HAMLETEEN, OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY nebo GAZDINA ROBA se plzeňští divadelníci tentokrát zaměřili na dílo George Orwella, především Farmu zvířat.


Článek: Pokus to je bezesporu odvážný. Farma zvířat patří mezi nejznámější Orwellova díla, i když byla napsána již v průběhu druhé světové války. Orwell použil formu alegorické bajky a geniálně předpověděl vznik, průběh i destrukci totalitního režimu. Zvířata mají lidské vlastnosti a jejich společnost ukazuje na nešvary a problémy ve společnosti lidské. Ovce zde představující tupý dav, papouškující vše, co je jim řečeno, psi plní úlohu věrných přisluhovačů a prasata se stávají mocipány, kteří vše řídí a ovládají ostatní. Běda, když se dostanou ke korytu - začnou pouze vydávat rozkazy a postupně upravovat celé společenské dění.

Ovšem mladí tvůrci plzeňského souboru se Orwellem jen inspirovali, nechtěli farmu zvířat jen ilustrovat. Totalita je tu výrazně vystižena v podobě, kterou mnozí dříve narození pamatují. Hra vychází ze skutečných událostí v Československu v padesátých letech minulého století. V jejím centru je skutečný příběh zemědělce Josefa Straky, kterého komunisté připravili o generacemi obdělávanou půdu a odsoudili do vězení.
Rozhodli jsme se pro konkrétní příběh z českého prostředí, z doby, kdy lidé ještě věřili komunistické utopii, ale začali už poznávat dravou tvář mince. Chtěli jsme příběh apolitického zemědělce, který dře na poli, chodí do kostela a je ve vsi přirozenou autoritou, protože umí spravovat svůj majetek a zaměstnává lidi. A pak přijdou komunisté, JZD – a s nimi rozpad po generace děděného majetku, konec života bytostně svázaného s půdou i ohrožení rodiny,“ říká ředitel Divadla Alfa Jakub Hora.

Josef Straka se narodil v roce 1912 v rodině rolníka, nejprve pomáhal svému otci a pak hospodařil na 40 ha v Okrouhlických Dvořácích, v okrese Havlíčkův Brod. Nikdy se neangažoval v žádné politické straně. V roce 1950 mu komunisté nejprve odvedli pomocné síly, vzali mechanizaci i hospodářské stroje. Josef Straka s manželkou hospodařili dál sami. Režim jim vyměřoval stále vyšší odvody, které nebyli schopni plnit. Josef Straka byl proto v roce 1952 odsouzen za sabotáž do vězení, dále k propadnutí majetku, ztrátě občanských práv po dobu šesti let a k pokutě 55 000 korun. Za zločin sabotáže soud považoval neplnění dodávek v rostlinné a živočišné výrobě a dále údajně špatně seřízenou mlátičku a poškození samovazače.

Do skutečného příběhu, jakých se v 50. letech na venkově odehrály tisíce, tvůrci po svém aplikovali svět bajky George Orwella, odhalující mechanismy plíživého vzniku diktátorských systémů. Divadelní prostředky - a zvláště prostředky loutkového divadla - zvýrazňují alegoričnost a současně sílu takového sdělení. Dobové reálie konzultovali s pracovníky Ústavu pro studium totalitních režimů.
α farmu nastudoval jako host pražský režisér, herec, mim a performer Tomsa Legierski, který v Divadle Alfa hostuje poprvé. V rolích těch, kdož vedou zvířecí loutky a promlouvají lidskými hlasy účinkují Andrea Ballayová, Josef jelínek, Petr Vydarený a Aleš Kolovrat. Jde o autorskou hru režiséra a celého kolektivu. Na příběhu Josefa Straky chtěli ukázat charakter doby o níž se mladí ve školách nedozvědí téměř nic. Mladí tvůrci, kteří sami padesátá léta nezažili, si záměrně vybrali z mnoha možností příběh Josefa Straky proto, že to byl “obyčejný“ člověk, žádný hrdina, voják či představitel moci. Pro autentičnost je pak v samotném závěru hry použit výňatek z dokumentu České televize z roku 2016, který ukazuje, že křivda dodnes není napravena.

Cílem celého kolektivu bylo varovat. Hlavně mladým divákům chtěli ukázat dobu, která přinesla mnohá příkoří. „Zabývat se tématikou padesátých let není určitě nic radostného. My sami jsme nedávno upadli do deprese, když jsme slyšeli rétoriku některých dnešních politiků a lidí diskutujících na internetu. Bohužel byla obdobná, dokonce někdy i stejná, jako byla tenkrát. Právě proto jsme zvolili toto téma,“ říká režisér Tomsa Legierski.
Fota z představení: divadloalfa.cz (J. Ptáček)

 


24.05.2018 - Stanislav Polauf