Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Projekt VELVET EFFECT 1989/1990 seznámí Američany se sametovou revolucíÚvodník: Studenti dvou ateliérů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni se spojili, aby mohl vzniknout meziateliérový projekt VELVET EFFECT 1989/1990. Emotivní výstava ilustrací a grafiky bude od 12. září k vidění v prostorách Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu coby součást tradičního festivalu vzájemných inspirací Mutual Inspirations Festival 2019, který letos organizátoři věnovali Martě Kubišové. Výstava studentů ze Sutnarky pozve návštěvníky do Československa v době sametové revoluce.
 

Článek:

Obrazová část výstavy VELVET EFFECT 1989/1990 vznikla pod vedením akademické malířky Renáty Fučíkové, vedoucí ateliéru Mediální a didaktická ilustrace. O grafickou část se postarali studenti z ateliéru Grafický design, vedení akademickou malířkou Dittou Jiřičkovou. Na projektu nejprve pracovalo padesát studentů, z nichž dvaadvacet se nakonec podílelo také na finálních pracích. Používali kvaš i akvarel, kreslili, malovali v počítači, tvořili koláže. Těmito technikami zachytili například stávku dělníků v ČKD nebo mši svatou u příležitosti svatořečení Anežky České, vznikly rovněž portréty organizátorů studentské stávky nebo čtyřportrét, který představuje Václava Havla jako divadelníka, disidenta, vězně i prezidenta.

Podle Renáty Fučíkové se ateliér Mediální a didaktické ilustrace pravidelně věnuje zásadním společenským událostem či historickým výročím, jakými bylo například 100 let republiky či 100 let emancipačního ústavního zákona. „Vždycky k těmto tématům přistupujeme s touhou po jisté originalitě. I proto jsme se u práce nad třicátým výročím sametové revoluce pokusili autenticky zmapovat nejen listopad 1989, ale i období před a po. Tudíž začínáme s mapováním našich moderních dějin už v polovině 80. let a končíme rozdělením Československa,“ říká Renáta Fučíková.

Výstava ve Washingtonu představí podstatnou část projektu VELVET EFFECT 1989/1990. „Na velvyslanectví jsme vystavovali už vloni a je pro nás velkou poctou přiblížit už podruhé během jednoho roku naše dějiny jeho významným hostům. Nejkrásnější ironií celého projektu je, že ho zpracovali mladí lidé, kteří v době sametové revoluce ještě nebyli na světě. Ale zpracovali ho s takovou chutí, že zaujali jedno naše velké nakladatelství, takže by VELVET EFFECT 1989/1990 měl vyjít i tiskem v plné šíři,“ dodává Renáta Fučíková.

Děkan Sutnarky Josef Mištera práci studentů oceňuje. „VELVET EFFECT 1989/1990 je velmi důležitý meziateliérový projekt. Studenti, kteří v době sametové revoluce ještě nebyli na světě, nám prezentují sametovou porážku „říše zla“ v České republice. Ale jen v pohádkách dobro vítězí nad zlem absolutně a jednou provždy. Zlo je jako úporný plevel, se kterým musíte stále bojovat, jinak se znovu přemnoží a zadusí vše dobré. To je nutné si stále připomínat. Boj za svobodu nikdy nekončí,“ zamýšlí se Josef Mištera.
Pavel Korelus, Západočeská univerzita v Plzni
 , obrázek Eva Bartošová 27.08.2019 - redakce