Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Najděme sílu...Úvodník: Přeji Vám všem poklidně strávené svátky a vše nejlepší v roce dalším.

 

Článek:
Dotek Vánoc

 Vánoce u mě s dobou dětství splynou,
s jehličím, které v bytě zavoní
ve městě, které dřímá pod peřinou
a nad nímž zima cválá na koni.

 Z barevných sklíček vzpomínky mi svítí,
vzpomínky na hlas daný koledám.
Vzpomínky, jež jsou živnou půdou k bytí
a pro něž srdce občas prohledám.

Co vám všem přeji? Nové nadechnutí:
Impuls se zvednout, když vás padnout nutí.
Přeji vám výdrž – a s ní zastání.

 Přeji vám náruč, jež vás neopustí
a rovněž lásku – světlo vprostřed pustin,
které nás ve tmě vždycky zachrání.

 


 S končícím rokem

 Jeden rok ke konci se blíží,
a další brzy začne.
Nebude plynout bez potíží,
ty budou nejspíš značné.

 Co nám všem nyní popřát hodlám?
Zdraví a mysl jasnou.
Ať už se neklaníme modlám,
které na světle zhasnou.

 Ať z vázy lidství nezbydou nám střepy,
ať jedni k druhým nejsme zcela slepí:
Ať nejsme dřeva, kterým berou cit.

Ať máme schopnost poznat, odkud fičí,
známe svůj zájem – i důsledky příčin:
Co nám chci popřát? Lásku vědoucí.


Najděme sílu…

 Hledejme k sobě cestu, byť je skrytá,
toto nám přeji v roce, jenž nás čeká.
Byť s naší lodí moře dále zmítá,
najděme svornost plavbou do daleka.

 Najděme schopnost vidět i ty jiné,
jakkoli někdy vztek nám obzor kalí.
Sourodý celek jen tak nezahyne,
samotný dílek tříští chladné skály.

 Najděme sílu vidět neviděné,
a čelit vichru, jenž se na nás žene.
Najděme sílu vyjít ze svých zdí.

 Nemějme, prosím, nic za jasně dané:
Hlavně, ať naše srdce nepřestane
bít čirou láskou, již nic nehyzdí…

Foto: archiv autora
Audioverze básní:
http://www.muamarek.cz/files/mp3/dotek-vanoc.mp3
http://www.muamarek.cz/files/mp3/s-koncicim-rokem.mp3
http://www.muamarek.cz/files/mp3/najdeme-silu.mp3

 

 

21.12.2021 - Marek Řezanka