Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Přispějte do soutěže Chomutovský kalamářÚvodník: KATEGORIE:

PRÓZA - autor může přihlásit jednu povídku na volné téma v rozsahu maximálně 3 stran

POEZIE - autor může přihlásit jednu báseň na volné téma

MIKROPOVÍDKA
- autor může přihlásit jednu mikropovídku v rozsahu max. 1 strany na dané téma. Letošní úkol
: Pobavit sebe i porotu

Článek:
PODMÍNKY

* Próza a poezie budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích (13 až 19 let a 20 a více let), u mikropovídky budou všechny došlé práce posuzovány společně.


* Do soutěže lze přihlásit pouze původní práce, dosud nepublikované v jakémkoliv médiu včetně internetu. Účastník soutěže smí svá díla nabídnout ke zveřejnění jinému periodiku či je dát na internet až poté, co budou zveřejněny výsledky soutěže a vítězné práce.


* Práce nesmí překročit povolený rozsah.


* Práce musí být odevzdány psané pouze na počítači nebo na stroji, ručně psané budou z hodnocení vyloučeny.


* Vzhledem k tomu, že porota bude hodnotit přihlášené práce anonymně, označí autor každé dílo v pravém horním rohu heslem (jakýmkoliv slovem, číslem, atd., které si sám libovolně zvolí). Toto heslo pak společně s kontaktními údaji a názvy přihlášených prací vyplní do přihlášky.
* Každá práce musí být odeslána či osobně předána společně s přihláškou a souhlasem GDPR na adresu:


Středisko volného času Domeček Chomutov
CVK - k rukám: Radoslav Malarik
Jiráskova 4140
Chomutov
430 03
nebo e-mailem na adresu: Antonin.Klier@domecek-chomutov.cz


* Uzávěrka přihlášek je 31. března 2023.


Výsledky budou vyhodnoceny na slavnostním vyhlášení 26.05.2023 od 17.00 v Chomutovské knihovně. Hostem bude spisovatel Štěpán Javůrek, autor úspěšných knih z prostředí Krušných hor: Sudetský dům, Nebe nad Perninkem, Chaloupky.

Pouze účast na tomto setkání garantuje předání případných cen a odměn. Informace najdete na www.domecek-chomutov.cz, v sekci olympiády a soutěže, na facebookových stránkách Domeček Chomutov, facebookových stránkách Chomutovský Kalamář a taktéž v Týdeníku Nástup.
 18.01.2023 - redakce