Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Jana Štrausová: Poselství dětí nového věkuÚvodník:
Příběhy, hluboká zamyšlení i cesty do minulých životů. Rozpomenutí se na vlastní dětství, na své dětské hluboké vhledy a pocity. Soucit a zvědavé nahlížení do dětské logiky. Fascinující příběhy mezi nebem a zemí – skutečně podtitul knihy je trefný.

Článek: Jestli lze o nejen této, ale všech knihách Jany Štrausové něco říci, je to FASCINUJÍCÍ ČTENÍ.
Skutečně. Rezervujte si na čtení delší čas a nechte si i dostatek prostoru pro vstřebání toho, co čtete.
Lehce mi tón knihy připomíná staré dobré knížky poprvé popisující úchvatnost vzpomínek na minulé životy, regrese nebo na ezoterickou moudrost. Však autorka někdy i kultovní autory cituje. Moudrost se prostě nemění.
A to, co oni napsali, se někdy stane skutečností. Jana Štrausová tak navazuje na to, co byla nucena sama poznat, co ji nakonec zaujalo natolik, že se tomu začala věnovat. Téma indigových dětí:
Naše pětiletá dcera nám neustále opakuje, že si nás vybrala. Vypráví nám příběhy, které si jako miminko nemůže pamatovat. Je vnímavá, citlivá, ale také neústupná, plačtivá až hysterická.  Má bohužel silnou potravinovou alergii, která nás s manželem přiměla zamyslet se nad naším životem. Dcera nám dala jiný náhled na svět….

… Zkoušela jsem  se jednou esotericky podívat skrze mne jako matku do jejího minulého života kvůli zmiňované alergii. Byl to pro mne velmi silný zážitek, kdy jsem byla já (přitom to byla ona) jako holčička. Rodiče neměli peníze, ale maminka jí chtěla dopřát, tak se s tatínkem hádali, protože si to nemohli dovolit. Tam se ona rozhodla, že nebude danou potravinu jíst…“

Najdete tu příběhy z praxe autorky, ale také úryvky z dopisů poté, co byla vysílána Duše K, kdy lidé četli její články a rozhovory. Najednou bylo tolik lidí s podobnými zážitky. A často to jsou i lidé naší generace, tedy generace rodičů dnešních dětí i dřívějších. Jako by v každém z nás byl ten ještě nezapomenutý kus minulosti ve chvíli, kdy se čerstvě rodíme na tento svět.

Děti poznávají místa, na kterých nikdy v tomto životě ještě nebyla.
Děti vypráví podrobné příběhy z minulosti, z válek. S detaily až udivujícími.
Děti vidí podrobně do vztahů v rodině…

Ano, i to se může stát:
„Duše dítěte si nás vybrala za rodiče, aby nás učila, léčila a uzdravovala nás z našich zranění. Přišla z lásky k nám jako dar z nebes, a byť se nám může zdát, že je to úplně jinak, než  jsme si život s dítětem představovali, pravda je obvykle skryta na druhé straně našeho rozumu.“

Jak přistupovat k dětem nového věku?
Jste-li rodiči takového dítěte, určitě tuto knihu uvítáte. Najdete v ní sounáležitost, kterou hledáte. Možná často i informace, které vám pomohou. Ujištění. Podobné příběhy. Terapeutické vedení pro konkrétní případy, které může velmi inspirovat v tvoření láskyplné atmosféry, což je jediná cesta, jak s těmito dětmi vyjít.
Ano, indigové děti jsou v mnohém dospělejší, moudřejší, ale také křehčí, citlivější na staré, přežité a nelogické výchovné metody a společenské normy.

A nemáte-li takové dítě, třeba se rozpomenete na něco svého. A pak také zkusíte sílu meditace, abyste se dozvěděli víc. Nebo knihu vezmete „jen“ jako úchvatné čtení o zázracích, které s sebou nese lidský život a které jsou stále ještě neprozkoumány.


O autorce: Jana Štrausová působila sedmnáct let jako učitelka pražské mateřské školy; v současné době učí na prvním stupni základní školy a vede vlastní terapeutickou praxi pro děti i dospělé.  Od roku 2016 pořádá přednášky a pravidelné meditace pro děti od šesti do dvanácti let. Jako první u nás při studiu obhájila diplomovou práci na téma indigových dětí24.01.2023 - Renata Petříčková