Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - TAJEMSTVÍÚvodník:Báseň ze sbírky O TVRDOST KAMENE, Dauphin 2019

 

Článek:

 

Přeslabikuji sloky o tajemství,
i když bych chtěla zazpívat.
Tajemství vesmíru, tajemství v nás.
Vsakuje se s deštěm, vzlíná zemí,
přichází s bouří soumraku
i s paprsky rána.
Je skryté ve tmách nocí, v jasu dní,
v šumu lesů, potoků i hukotu řek.
Odpočívá tiše v hloubkách moří,
i hlubinách vzdálených, rotujících disků galaxií.
Prostupuje vlnami početí, zrodu i víry smrti.
Šustí v otáčení listů starých posvátných písem,
Véd a Bible.
Ukryto v žáru pouští, ledu polárních pustin,
ve svištění vichřic i v osnově písně.
Ve spirálách dobra i zla zastřeno
mlhami a dýmem trýznivého nepochopení.
V chvění tónů vypouštěno z dlaní k rozletu.
V hmotě, za hmotou.
Čeká.


Knížka též dostupná na:
https://www.krusnohori.cz/product-page/o-tvrdost-kamene

 

08.12.2023 - Marie Dolistová