Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Zimní radovánky na ledu: Bezpečnostní průvodceÚvodník:

Když zima zatáhne závoj nad krajinou, mnoho lidí vyrazí na zamrzlé vody, aby si užili zimní radovánky. Bruslení, sáňkování a hokej jsou jako kouzelné zrcadlo, které odráží krásu zimy. Ale pozor, pod tímto zrcadlem se skrývá i nebezpečí.Článek:

Sychravé zimní dny mají své kouzlo, které láká k zimním radovánkám na zamrzlých vodních plochách. Ačkoliv bruslení, sáňkování a další sporty na ledu mohou přinést radost a zábavu, je nezbytné si být vědom rizik, která s těmito aktivitami souvisejí.

Proč je důležité vybírat správná místa?

Výběr vhodné lokality pro lední radovánky je zásadním prvkem bezpečného zážitku. Ne všechny vodní plochy jsou pro rekreační aktivity na ledu bezpečné. Tekoucí vody jsou obzvláště riskantní, protože led může být v místech hlavního proudu oslaben. V případě proboření může silný proud ohrozit vaši bezpečnost.

Na stojatých vodách, jako jsou rybníky a jezera, je důležité mít na paměti, že tloušťka ledu není konstantní. Pohybujte se na ledu pouze tehdy, když teploty klesnou pod bod mrazu po dobu minimálně deseti dnů, a tloušťka ledu dosáhne alespoň dvaceti centimetrů. Ovšem i zde je třeba být obezřetní, zejména u přítoků, odtoků a míst s možnými nečistotami.

Jak jednat při proboření?

I přes pečlivá opatření může dojít k proboření ledu. V takovém případě je důležité zachovat klid a jednat s rozvahou. Pokud jste blízko břehu, plavte nebo se plazte směrem k pevné půdě. V případě, že jste uprostřed vodní plochy, snažte se vylézt ve směru, odkud jste přišli, protože tam je šance, že led je pevnější.

Pokud nejste schopni sami vylézt, okamžitě volejte tísňovou linku na číslo 112 a poskytněte co nejvíce informací o situaci.

Další tipy pro bezpečné zimní radovánky:

Bezpečnost je klíčovým prvkem každého zimního dobrodružství. Dodržováním těchto jednoduchých pravidel můžete maximalizovat své zimní radovánky a zároveň minimalizovat rizika spojená s pohybem na zamrzlých hladinách. Buďte připraveni, zůstaňte bezpeční a užívejte si kouzlo zimy na plno.29.01.2024 - Monika Škubalová