Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Vaše nová příležitost. Pište!Úvodník: Až do 31. března 2024 můžete posílat své povídky, básničky a mikropovídku na zadané téma do literární soutěže Chomutovský kalamář. Ovšem jen v případě, že máte také čas se zúčastnit oficiálního vyhodnocení, které proběhne v prostředí Chomutovské knihovny v pátek 31. května, a to od 16:30 hod.


 

Článek: PROPOZICE SOUTĚŽE: Soutěž je určena autorům starším třinácti let bez omezení.


KATEGORIE A PODMÍNKY:
 
  1. PRÓZA - autor může přihlásit jednu povídku na volné téma v rozsahu 3 normostran (obecně se rozumí normostrana textu = obsahující 1800 znaků)
 
  1. POEZIE - autor může přihlásit jednu báseň na volné téma
 
  1. MIKROPOVÍDKA --- autor může přihlásit jednu mikropovídku v rozsahu maximálně 1 normostrany (obecně se rozumí normo strana textu obsahující 1800 znaků), tématem mikropovídky je: „Ať žijí duchové“

* Próza a poezie budou hodnoceny ve dvou věkových kategoriích (13 až 19 let a 20 a více let), u mikropovídky budou všechny došlé práce posuzovány společně.

* Do soutěže lze přihlásit pouze původní práce, dosud nepublikované v jakémkoliv médiu včetně internetu. Účastník soutěže smí svá díla nabídnout ke zveřejnění jinému periodiku či je dát na internet až poté, co budou zveřejněny výsledky soutěže a vítězné práce.

* Práce nesmí překročit povolený rozsah.

* Práce musí být odevzdány psané pouze na počítači nebo na stroji, ručně psané budou z hodnocení vyloučeny.

* Vzhledem k tomu, že porota bude hodnotit přihlášené práce anonymně, označí autor každé dílo v pravém horním rohu heslem (jakýmkoliv slovem, číslem, atd., které si sám libovolně zvolí). Toto heslo pak společně s kontaktními údaji a názvy přihlášených prací vyplní do přihlášky.

* Každá práce musí být odeslána či osobně předána společně s přihláškou a souhlasem GDPR na adresu:

Středisko volného času Domeček Chomutov
Radoslav Malarik
Jiráskova 4140
Chomutov
430 03

nebo e-mailem na adresu: Antonin.Klier@domecek-chomutov.cz

Kontaktní osobou je ředitel SVČ Domeček Chomutov Radoslav Malarik,
731 610 570, reditel@domecek-chomutov.cz
 

29.01.2024 - redakce