Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Mokřady: Oáza pro život a harmoniiÚvodník:

Světový den mokřadů, který připadá na 2. února, není pouze záležitostí přírody, ale také lidské pohody. Tato vodní prostředí, označovaná za kolébku biodiverzity, mají významný vliv na lidskou spokojenost. V letošní kampani s názvem "Mokřady a lidská pohoda" se zaměříme na propojení mezi mokřadními ekosystémy a kvalitou života. Přestože historicky sloužily jako zdroj obživy a inspirace, jejich úloha se v dnešní době zdá být podceňovaná. Připojte se k nám na vycházky za vodními ptáky a objevte, jak mokřady mohou obohatit naše životy.Článek:

Mokřady, nejohroženější prostředí na planetě, mají klíčový význam pro biodiverzitu a lidskou pohodu. Světový den mokřadů, který byl stanoven na 2. února, si klade za cíl připomenout důležitost těchto vodních oblastí pro životní prostředí a lidi. Datum odkazuje na podepsání Ramsarské úmluvy v roce 1971, která je významným milníkem v ochraně mokřadů a vodních ptáků.

Kampaň letošního roku se zaměřuje na propojení mokřadů s lidskou pohodou. Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické (ČSO) zdůrazňuje, že mokřadní ekosystémy byly od dávné historie spojeny s člověkem. Poskytovaly nejen obživu, ale i inspiraci a pomoc v období záplav a sucha. Bohužel, v dnešní době jsou mokřady ohroženy lidskou činností – odvodňováním, těžbou a ničením.

Se Světovým dnem mokřadů přichází i série vycházek za vodními ptáky po celém Česku, pořádaných dobrovolníky ČSO. Odborníci budou sdílet informace o různých ptačích druzích, které lze na mokřadech pozorovat, a vysvětlí, jak tato interakce přispívá k lidské spokojenosti.

Odbornice Katarína Slabeyová zdůrazňuje, že mokřady mizí rychleji než lesy, což je alarmující, zejména vzhledem k jejich roli jako domova mnoha ohrožených druhů. Světový den mokřadů nám připomíná, že mokřady jsou nejen přírodním pokladem, ale také klíčovým prvkem pro lidský blahobyt.

Navzdory mezinárodním úmluvám a snahám vědců se úbytek mokřadů stále zrychluje. Nařízení EU na obnovu přírody, které bude brzy projednáváno v Evropském parlamentu, však poskytuje naději na zastavení tohoto trendu. Jeho cílem je obnova narušených ekosystémů, včetně mokřadů.

Světový den mokřadů nás vyzývá nejen k ochraně přírody, ale také k znovunavázání vazeb mezi člověkem a mokřadními ekosystémy. Účast na vycházkách za vodními ptáky je nejen příležitostí k objevování krásy přírody, ale také k pochopení, jak můžeme aktivně přispět k ochraně mokřadů. Podporujme iniciativy, které směřují k udržitelnému využívání těchto vodních oblastí, aby mohly i nadále obohacovat naše životy a zajišťovat biodiverzitu naší planety.


Zdroj a obrázy: Česká společnost ornitologická


02.02.2024 - Monika Škubalová