Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Vyjádření pana poslance Václava VotavyÚvodník: Vyjádření pana poslance Václava Votavy k článku Jana Hladíka “Tanec kolem koncesionářských poplatků“ z 6.6. 2005.

Článek:

Myslím, že je třeba uvést řadu věcí ohledně vymáhání dlužných poplatků ČT na pravou míru. Možná, že mne pak pan Hladík přestane řadit mezi neslušné lidi. Jeho okamžitý odsudek mne mrzí.

Především jsem žádný rozhovor deníkům Bohemia neposkytoval, jde pouze o volné čerpání z mého vystoupení na mediální komisi PS PČR, jejímž jsem členem. Zde jsem kritizoval způsob, jaký ČT při vymáhání poplatků zvolila a zcela veřejně jsem přiznal, že i já jsem obdržel upomínku o zaplacení, a to za jeden měsíc v roce 1998 / 75,- + penále /, přestože platím řádně přes SIPO. Právě takových případů nezaplacení za jeden měsíc s odstupem řady let při platbě přes SIPO bylo mnoho a občané mne na ně upozorňovali.

Na čí straně je chyba?

Na straně České pošty - /nelze již ověřit/, nebo je chybná databáze? Většině údajných dlužníků, a tedy i mně, je divné, proč přes SIPO nebylo zaplaceno za mnoho let za jeden jediný měsíc. Je zcela správné, že se ČT rozhodla vymáhat dlužné televizní poplatky / především od skutečných, dlouholetých dlužníků nebo těch, co televizor vlastní a nejsou přihlášeni /. Je to dokonce její povinnost. Otázkou však zůstává, jakým způsobem a v jakém právním rámci a jakými prostředky tak činí. A to jsem kritizoval.. Kritizoval jsem i předání citlivých osobních údajů soukromé firmě a vyjádřil jsem obavu, zda nemůže dojít k jejich zneužití. To by přece mělo vadit nejenom mně, ale nám všem. Toto také je nyní předmětem šetření Úřadu pro ochranu osobních údajů.
17. června t.r. jsem odeslal gen.řediteli ČT panu Janečkovi dopis, ve kterém jsem pana .ředitele seznámil s právním názorem renomované advokátní kanceláře na postup a způsob vymáhání poplatků. Ujistil jsem ho, že mám zájem, aby ČT měla vytvořeny takové podmínky, které jí při dobrém hospodaření zajistí úspěšně plnit její veřejnoprávní službu. Nabídl jsem také, že budu věnovat určitou částku jako sponzorský dar na konkrétní pořad ČT .Například na pořad pro národnostní menšiny - BABYLON.


Článek Jana Hladíka: Tanec kolem koncesionářských poplatků:

http://www.neraweb.cz/index.php?stype=all&id=244810.08.2005 - redakce