Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Válka 1866 pro milovníky válečnictvíÚvodník: Pro milovníky válečnictví vyšla kniha přímo na míru. Autoři s velkou erudicí popisují rok 1866, kdy vrcholí prusko-rakouské války, pro český národ na dlouhá desetiletí posledního válečného konfliktu na našem území.

Článek:

Začátkem července se v okolí Chlumu u Hradce Králové koná rekonstrukce bitvy za účasti zahraničních historických skupin. Malebná podívaná na uniformy jednotlivých válčících stran zanechá v divácích nesmazatelné vizuální vjemy. Ty nyní můžeme doplnit kvalitní faktografií.

Válka byla důsledkem dlouholetých sporů o uspořádání střední Evropy a o postavení Rakouska a Pruska v nové konfiguraci. Rakousko by se spokojilo s volnou federací německých států v tzv. Německém spolku, kde by si rádo ponechalo svůj dosavadní vliv. Zato Prusko, díky svému vojenskému i ekonomickému potenciálu, usilovalo o sjednocení Německa pod svou nadvládou. Na svou stranu získalo i Itálii, která též od Rakouska chtěla získat zpět území, např. Benátsko, jižní Tyroly. Proto válka měla svoji předehru na italských bojištích, kde Rakušané zpočátku u Custozy nad Italy zvítězili. Posléze se boje přesunuly na území Čech, kde vyvrcholily v bitvě u Sadové u Hradce Králové.

Průběh bitev autoři podrobně popisují, doplňují strategickými postupy armád, pod čarou se zájemci seznamují se složením a výzbrojí jednotlivých vojsk. Kniha je doplněna velmi bohatým černobílým i barevným obrazovým materiálem, který ilustruje výstroj vojáků, místa bojů. Portréty velitelů, mapy, rozkazy, plánky, zbraně, to vše přispívá k ještě lepšímu pochopení předávaných informací.

Autoři, Pavel Bělina a Josef Fučík, válku zasazují do širokých historických a politických souvislostí, nahlížejí na ni ne jako na izolovaný konflikt, ale nevyhnutelný důsledek rakousko – pruského antagonismu, vyvíjejícího se v plné síle po skončení napoleonských válek.

Kniha přináší hluboce odborný pohled, vytěžený ze studia velkého množství dostupných pramenů, a to pohled na dosud zjednodušeně pojímanou bitvu, která se tak trochu stala syndromem, podobně jako Bílá Hora. Prohraná válka posléze pootevřela dveře i českým nadějím na lepší státoprávní uspořádání, ale rakousko- uherské vyrovnání je opět na dlouhou dobu přibouchlo.

Velmi mě potěšila poslední kapitola, která události ukotvuje v realitě všedního dne. Voják přece jen není válečný stroj, má své potřeby a touhy i za zvuku svištících kulek. Na bojišti strávil mnoho dnů a chladných, deštivých nocí, musel jíst, modlit se, mohl být raněn a čekal na ošetření, ale také umíral a potřeboval kněze. Doma na něho čekali rodiče. V neobvyklé situaci musel vést také běžný život a vyrovnávat se se všemi nástrahami, které zmíněné události přinášely.


Kniha vyšla v nakladatelství PASEKA v roce 2005 v edici Historická paměť Velká řada.

Zdroj fotografie: www.paseka.cz16.09.2005 - Jindřiška Kodíčková