Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Nejisté spojenectví Condoleezzy RiceÚvodník: Češi jsou zbabělý národ a jejich armáda se nikdy nebránila proti cizím okupantům. To si myslí, nebo alespoň myslela, americká ministryně zahraničí Condoleezza Riceová. Napsala to ve své knize, kterou jí v roce 1984 vydala slavná Princetonská univerzita pod názvem Sovětský svaz a Československá armáda 1948–1983.

Článek:

Tehdy se jejím pedagogem a duchovním otcem, jak sama říká, stal profesor politologie na univerzitě v Coloradu Čech Josef Korbel, otec Madeleine Albrightové, jemuž (a rodičům Condoleezzy Riceové) je kniha věnována. Díky jeho vlivu se Riceová dokonce naučila pasivně česky.

Kniha bezpochyby vyvolá rozporuplnou odezvu českých čtenářů. Je studií vztahu mezi civilní mocí a armádou. Autorka si vybrala příklad Československa jako pars pro toto, který dobře ilustruje podobnou situaci v dalších zemích bývalého sovětského bloku. Číst tuto knihu znamená číst dokument, který obsahuje řadu hlubokých a nečekaných postřehů. Dokument, jenž jako by k nám promlouval z daleké minulosti, ale který je zároveň velmi živý svým popisem zklamaných iluzí, ztracených šancí a neuskutečněných očekávání.
Mohlo se Československo vyhnout čtyřiceti letům bolestného experimentu a přiradit se k těm zemím evropského kontinentu, které dokázaly překonat minulá příkoří a společně pracovat pro vzájemný respekt a prosperitu? Tuto a mnohé další otázky si čtenáři budou klást. Nakolik se autorka mýlí a nakolik odhaluje vlastnosti Čechů, mohou posoudit sami.

Condoleezza Rice:
Sovětský svaz a Československá armáda 1948–1983
Nejisté spojenectví
Termín vydání: konec září 2005.
Vydavatel: NAKLADATELSTVÍ XYZ, www.xyz-knihy.cz.23.09.2005 - redakce