Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Tajemství lidské auryÚvodník: V dnešním přetechnizovaném a uspěchaném světě skoro úpěnlivě hledáme cestu, jak porozumět svému duchu i tělu, jak si uchovat zdraví a načerpat ztracenou energii...

Článek: Cestu můžeme najít v zasvěceně napsaných knížkách německé spisovatelky Manuely Oetingerové. Ukáže nám, že jsme obklopeni nekonečným množstvím energie, nesčetnými myšlenkovými proudy a různými duchovními entitami, jež na nás neustále působí. Zda toto působení bude kladné a nám ku prospěchu, hodně záleží na tom, jestli pochopíme zákonitosti energetických forem a necháme se duchovním vedením přenést do jiné dimenze.

Zpočátku je třeba se vypořádat s příčinami i následky zátěže, jež nás provázejí z minulých životů. Naučíme se komunikovat s duchovními bytostmi, které působí na naši auru (energetický obal těla) a prostřednictvím ní lépe porozumět vlastnímu tělu i duši. Zjistíme, že není úplně bez významu, jak jsme naladěni, jak se oblékáme, zda kouříme či pijeme alkohol nebo co jíme. Pochopíme, že síla slova je mocná, jednou vyřčené již nikdy nevrátíme zpět a že můžeme nevhodnými myšlenkami, prezentovanými slovy, uškodit nejen sobě, ale i druhým. Naopak síla meditace, skromnost v chtění, láska, pokorná modlitba pomůže duchovnímu i tělesnému rozvoji a oslabí záporné entity. Intuici, vlastní zvířatům, mají i lidé, je třeba ji rozpoznat a řídit se jí. Dnes již i někteří lékaři otevřeně přiznávají, že většina tělesných neduhů má kořeny v emocionálních blocích, jež omezují volný průtok energií tělem, a mohou být příčinou i těžkého onemocnění. K uzdravení - více než problematické léky - přispěje uvolnění neprostupných míst.

Autorka pod svými vlastními pojmy a názvoslovími rozpracovává teorii archetypů. V tomto směru není práce úplně novátorská, jelikož myšlenku existence archetypů zastával již starověký idealista Platón. Dalším filosofem, jenž přispěl zásadním způsobem ke zpopularizování archetypů, se stal Carl Gustav Jung. Rozvinul představu kolektivního nevědomí, tzn. veškerých zkušeností, jež lidstvo jako celek během milionů let své existence shromáždilo. Čas od času se s tím, co v praxi znamená pojem archetyp, setkává každý v individuálních snech, vizích, fantaziích a myšlenkách. Studium Junga je bezesporu obtížné, proto zjednodušené pojetí shrnuté ve dvou knížkách M. Oetingerovou, se jeví nesmírně přínosné. Zároveň na jednotlivých příkladech ze života pomáhá i laikovi se orientovat v jinak složitých filosofických nuancích. Knížky mohou pomoci najít řešení, ale zároveň nenabízejí laciné zázraky, ani populární zjednodušené návody, jak v životě obstát. Rozhodně stojí za to do nich nahlédnout a vytvořit si vlastní názor nejen na ně, ale i nový pohled na sebe i druhé. Na naší trochu osamělé cestě za poznáním sama sebe zjistíme, že nic se neděje bez příčiny a naučíme se hledat jádro, v němž se ukrývá poselství.

Oetingerová M., Aura v každodenním životě 1, 2
Knihy vydalo nakladatelství METAFORA v roce 2005 a 2006


Zdroj fotografie: www.metafora.cz

03.05.2006 - Jindřiška Kodíčková