Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Cesta k moudrosti a zdravíÚvodník: Východní náboženské směry dnes inspirují spoustu lidí. Hledají v nich cestu k moudrosti, zklidnění i zdraví.

Článek:

Každý národ s láskou uchovává nádherné příběhy svého vzniku i prvotního rozvoje. Nalézá se v nich cosi tajemného, mystického a zároveň velkolepého. I když jejich autentičnost někdy „lechtá“, přece je považuje za národní stříbro.

Legendy korejského buddhismu mají též kořeny v dávné minulosti. Původně se předávaly pouze ústně, proto existuje neuvěřitelné množství příběhů a kolují v různých variantách. Všechny ale nabízejí obrázky o moudrosti a soucitu Buddhy, o síle čistého lidského srdce, o karmické odplatě v nekonečném koloběhu životů, tj. o utrpení i osvobození.

Pro hlubší pochopení autorka v úvodu přináší přehled vývoje korejského buddhismu, podněcovaného zenovou kulturou z Číny, od středověku do dneška. Mniši shromažďující cenná učení včetně legend, meditují ve starobylých horských klášterech. Autorka na svých podnětných cestách získala informace, jež nyní uvádí ve formě cestopisných črt a doplňuje fotografiemi pro nás exotických míst. Pomáhá tím čtenáři přiblížit si autentickou atmosféru neznámých oblastí a zároveň vstřebat výsledky neúnavného duchovního hledání tamějších mnichů.

V oddíle O Buddhovi a bóthisattvech legendy naznačují, že pokud se k nim člověk v trpělivé pokoře obrátí a sám přispěje vírou a zbožností, že vše zlé se v dobré obrátí. Ne však vždy hned! Bódhisattvové, něco jako naši světci, též pomáhají a ve své velkorysosti se nemstí ani těm, kdož je hanobili či se jim vysmívali.

O prozíravosti a tajemství - příběhy vyprávějí o dobrých skutcích, o oceněném málu daném z čistého srdce, ale i o zdánlivé momentální nepochopitelnosti zlých věcí. I ty se ukážou cestou k očištění karmického zatížení a v novém životě dřívě těžce zkoušený najde jas života.

Buddhismus pro Evropana může plnit roli pouhé módní záliby, povrchní příslušnosti k něčemu, co se dnes vydává za „in“. Ponoření se do hlubokého učení přinese pochopení a úlevu. Jen prožití následujícího citátu může zcela změnit nazírání na bídu současného života: Zlá příčina plodí zlé následky. Zlé následky vedou ke zlým příčinám. Pouze soucit a odpuštění zruší zlou karmu.“

Kniha "Jak se prodavač papíru stal buddhou" poprvé představuje čtyřicet devět legend, jež sebrala a přeložila Ivana M. Gruberová. Umožní zájemcům o východní směry nenásilně a lehce vplout do dosud nepoznané řeky bohatství a stane se otevřenou branou k dalšímu poznávání.

Zdroj fotografie: Nakladatelství Dharmagaia

O tajemství lidské aury také v tomto článku: (klikni)26.05.2006 - Jindřiška Kodíčková