Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Pokrok? Kdepak…Úvodník: Kde je hranice vědy a víry? Jsou principy náboženských struktur a ateismu opravdu tak vzdáleny? Proč mezi sebou stále válčíme – žijeme přeci v civilizovaném světě? A to ještě nejsme ani u politiky…

Článek:

Lidské znalosti rostou, ale zvíře-člověk zůstává stejné – prohlásil esejistickou formou John Gray pro Londýnský deník New Statesman. Tímto prostým konstatováním jako by otevřel dveře k pochopení své knihy, nesoucí název Kacířství a přiléhavý podtitulek Eseje proti pokroku a jiným iluzím. Intelektuálně laděné statě vznikaly v průběhu několika prvních let našeho století a jsou odrazem nespokojenosti s celkovou situací lidstva a hlavně pak některými jeho představiteli. Duch konzervatizmu se nese celou publikací a čtenář je pomalu vyváděn ze školáckého omylu o dobrém a krásně se vyvíjejícím lidském pokolení. John Gray neváhá polemizovat s osobnostmi živými i mrtvými,jako Fukuyama, Wilson a samozřejmě třeba i Bush. Dostaneme se i k Darwinově teorii a posvítíme si na špatné uchopení celé evoluční myšlenky lidstvem.

Kniha je rozdělena dle tématiky na tři části
Iluze pokroku. John Gray zde začíná pracovat se svým oblíbeným termínem Homo rapiens – člověk násilný. Tento název se dobře uchytí i v části druhé, o násilí přímo pojednávající. Hlavní iluzí pokroku se pak stává zřejmě víra, že s vyšším lidským vědomím se život stává lepším. Ovšem pomyslné rovnítko mezi pokrok a zlepšení situace celého lidstva zatím nelze kreslit, stejně tak, jako mezi termíny evoluce a pokrok.
Válka, terorismus a Irák. Přestože je John Gray filozofem a politologem anglickým, často se ve svých kritikách obrací k vládě cizí – americké. Klade si otázku, proč všechny nejbohatší státy světa (USA obzvláště) žijí v přesvědčení, že všichni ostatní touží po tomtéž co oni. Místo tolerance se pak tvoří spory…
Politika bez iluzí. Komunismus i neoliberalismus označuje John Gray za mesiášská hnutí, která sice pracují na základech jazyka a rozumu, ale ve skutečnosti je řídí víra. Stranou zde samozřejmě nezůstanou ani problémy současné politiky a trend globalizace.

Veškerou svou esejistickou tvorbu podává Gray ve srozumitelném jazyce, bez servítků a trefně, s novými pohledy na věc. Přestože přesvědčení liberálové se s některými názory neztotožní, učiní alespoň pohled do zákulisí iluzivního pokroku. Statě, přestože každá je svou samostatnou myšlenkou, navazují v základních okruzích jedna na druhou a čtivou formou zaujmou intelektuálně laděného čtenáře.

John Gray se narodil roku 1948, vystudoval Jesus College v Oxfordu, kde již zůstal a po 21 let přednášel filozofii. Roku 1998 se stal pro profesorem moderního evropského myšlení. Kniha Kacířství – eseje proti pokroku a jiným iluzím vychází v nakladatelstvích Dokořán a Argo.


Obrázek: www.argo.cz06.09.2006 - Michaela Wilhelmová