Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Kam s tím?Úvodník: Že noviny patří do modrého kontejneru a PET láhev do žlutého, ví dnes už každý. Přesto se v třídění odpadů stihly vytvořit mýty. Vhodíte PETku s víčkem, nebo bez? Pokud jste na pochybách a zajímá Vás také, jak si stojíme s recyklací vůči okolní EU a co se s tříděným odpadem děje, čtěte dále...

Článek: Prvořadě odpovím na otázku v úvodníku: PET láhev můžete vhodit do žlutého kontejneru i s víčkem. Taktéž z ní nemusíte orvávat plastové etikety, ty se odstraní chemicky v nálevu během recyklačního procesu.

Víme tedy, jak na plastové láhve. Ty by však, co se informovanosti týče, potřebovaly nejmenší reklamu. V Evropské unii se totiž držíme na 2.místě v nejrozsáhlejší recyklaci plastů (skladováním/spalováním končí velmi málo plastů na osobu). Co dalšího ještě patří do žlutého kontejneru? Mimo sešlápnutých PETek jsou to také čisté kelímky, sáčky, igelitky, polystyrén a všemožné další plastové obaly. Lidé chybují, když do plastů vhazují poměrně hojně obaly od motorových olejů a jiných chemikálií. Ty jsou označovány za nebezpečné látky. Plasty se, stejně jako další recyklovatelné suroviny vyváží ve vozech k tomu určených a ještě se dotřiďují ručně, na jedoucím pásu. Často se v tříděném odpadu najde i věc, která tam nemá co dělat, a je proto třeba jí odstranit. K tomu stále slouží lidská síla, dále čekají na použité obaly stroje. Zpracování plastů si nelze představit jako velkou krabici, do které zajedou tuny plastového odpadu, roztaví se a vyjede přetavený nový výrobek. Každý druh plastu je předurčen pro jinou recyklaci a tudíž i výsledný produkt. Vznikají tak třeba syntetická vlákna určená pro zátěžové koberce (nebo jako výplň bund a spacáků), plastový nábytek, domácí potřeby a opět papírové pytlíky a tašky.

Papír je surovinou, která je pro recyklaci asi nejvhodnější. Při výrobě ani druhotném zpracování nevzniká moc škodlivin, takže máte-li možnost již v obchodě vybírat obal, dejte papíru přednost před plastem. Do modrého kontejneru, který je pro papír určen, pak házejte čtivo všeho druhu, sešity, kartony a papírové obaly. Za papírový obal nelze rozhodně považovat krabici na mléko či džus, ty třídíme do popelnic (většinou s oranžovým víkem) na tetra-pack. Bohužel, hlavně v menších městech je o tyto popelnice stále nouze. Naštěstí se ani nestává, že by někdo házel do papíru použitý toaletní papír (ale plenky se zde občas najdou). Po odvozu se papír lisuje a zpracovává stejně, jako by byl prvním produktem ještě ze dřeva. Můžeme ho pak vidět hlavně coby obaly na potraviny, krabice,toaletní papír či některé noviny.

Třetí nejrozšířeněji tříděnou surovinou je sklo. O identifikaci tohoto materiálu snad není třeba moc říkat, takže jen stručně připomenu, že do zeleného kontejneru patří láhve, tabulové sklo a skleněné střepy. Pozor si je třeba dát až na speciální nádoby, které vyžadují sklo čiré. Do ani jednoho z těchto kontejnerů nedávejte autoskla a zrcadla (mají jinou strukturu), ale ani porcelán (umyvadla atd.). Sklo je snadno recyklovatelné, roztaví se a přidá k výrobě nových lahví. Tímto procesem se na rozdíl od ostatních surovin neničí kvalita výrobku, takže můžeme jednu skleničku teoreticky recyklovat až do skonu světa.

Vyčerpáním tří základních možností třídění se dostáváme k méně známým a také méně používaným věcem. Například ze železa. Takový odpad je nejlepší odevzdat do sběrných dvorů, kde se železo vykupuje. V hutích se pak přetaví na nové výrobky.
Co ještě můžete při návštěvě sběrného dvora upustit? Kupříkladu odpady ze zahrad i staveb, či věci, které se nevejdou do žádného z kontejnerů. V některých dvorech přijímají také nebezpečný odpad – elektrospotřebiče, žárovky, barvy, lepidla, oleje, léky (můžete odevzdávat i v lékárně) a další. Zkuste se ale podívat předem na internet, zdali zrovna ten Váš dvůr tuto službu poskytuje...

Přestože dost z nás třídí přímo zběsile (jako jedni z nejlepších v EU), recykluje se jen něco přes 1/3 veškerých odpadů. Při ideálním třídění by se směsný odpad mohl zredukovat až na 35% současného počtu. Ale to je při faktu, že každý vyprodukujeme 150 – 200kg odpadů ročně celkem těžké, někdo totiž netřídí vůbec. Tak alespoň, ať v obchodě dává přednost obalům recyklovaným a recyklovatelným...

P.S.: třídit učte také děti. Pomůže Vám k tomu i www.trideni.cz

Zdroj obrazků: http://www.petrecycling.cz a www.papir-novak.cz25.10.2006 - Michaela Wilhelmová