Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Ovládnou synové Persie Evropu?Úvodník: Jakou slast cítí tyran, uzurpátor, když mu porobený servilně líbá nohy? Ať už ze strachu či snahy se zalíbit? Velikou, nepopsatelnou! Dnes i před tisíci lety!

Článek:
Nyní se často objevují knihy o historických událostech, nahlížené odvážným, novátorským pohledem. ( Alespoň se to zdá naší generaci odkojené unifikovaným pohledem na všechno). Autoři se snaží čtenáře pozitivně zviklat, nabídnou prostor, jak vyhledávat tenké spojnice s dneškem z pohledu různých skupin. Linky ve skutečnosti bývají tenoučké, neviditelné, jindy zamlčované a skryté a nebo přímo manipulované. Ke škodě dalších generací.

Do naznačeného proudu plně zapadá objevná kniha Toma Hollanda Perský oheň. Autor vysvětluje, že v dobyvačných válkách Peršanů se zračil první boj o Západ, o jeho kulturu, vzdělanost, vědu, o samotnou existenci. V předkládaných argumentech vyzdvihuje prohranou bitvu u Thermopyl, kdy uzoučký průsmyk hájila statečná hrstka kdysi rozhádaných Řeků, jako počátek záchrany antického dědictví.

Autor se však nesoustředí na pouhý průběh řecko-perských válek a jejich význam, ale podrobně mapuje cestu obou velmocí- od kočovných roztroušených nomádských skupin po zdánlivě značně pevný státní celek. V tomto směru publikace může sloužit jako ucelený, dosti komplexní přehled asijského i evropského starověku.

Daleko závažnější je její přesah a poučení pro dnešek. Holland se snaží o vyvážený náhled (i když z pohledu Evropana preferuje Řeky zachraňující naši budoucnost) na oba soupeře, neváhá jim ponechat „ to jejich“ lepší, hodnotnější a kvalitnější. Objektivně se zmiňuje o mnohdy nezákonné, krvavé cestě dravých jednotlivců k moci. V postavě impozantního Dareia se snoubí uzurpátor trůnu s budovatelem nadnárodního útvaru, jenž by zaručil klid, prosperitu a mír. I když chimérické, přece jen fungující. Že účel světí prostředky, se mohli přesvědčit roku 520 př.n.l. vzpurní Elamité. Dareios proti nim vedl asi první svatou válku v historii. Nové myšlenky umožnily totiž potírat nepřátele jako nevěřící, ve jménu svého, jedině pravého Boha, vraždícím vojákům slibovat ráj a vykládat válčení jako mravní povinnost. Není divu, že tento zlověstný prvek po 2 500 letech nejen že nevymizel, ale naopak posílil ve zběsilé aktivitě soudobých náboženských fanatiků – v minulosti hledají návod i ospravedlnění.

Již v této době docházelo ke zdánlivě dnešním mocenským praktikám - tvrdě a krvavě proti odpůrcům, mnohdy i preventivně. Na druhé straně se vytvářela posvátná idea universálního státu ve jménu dobra porobených. Ti museli vyměnit harmonii za ponížení, ochranu za pokoru, požehnání za poslušnost a poddanost. Že se lidé ve státních celcích cítí poněkud znásilněně, není divu. Stát je totiž, ať se to líbí či ne, výhodný, ale pro někoho výhodnější. Ideologický manipulátor pak dokáže velmi účinně ospravedlnit globální dobývání, tedy agresi. Již perský národ byl přesvědčen (zpracován), že ho předurčili, aby nesl mír. Těm, kdo se mu vzpírali, se dostalo označení agentů anarchie a temnoty. Tvrdé vystoupení proti nim následovalo okamžitě. Nadvládu Dareiova státu okusily hned dva kontinenty. Na řadě se ocitla Evropa...

Hollandovi se podařilo velice čtivým způsobem, kdy poetickými slovy dokáže malovat i temnější starověkou společnost ve všech jejich protikladech, zároveň přinést platná mementa:
1. Ovládni minulost, ovládneš budoucnost. Jak? To záleží na dnešních mocných, které na nejvyšší piedestal bohužel uvádíme my všichni.
2. Výjimeční lidé vždy představovali hrozbu, proto se proti nim i dnes obrací mocenská mašinérie stejně agresivně, jak před tisíci lety. Asi jsme nic nepochopili.

Tom Holland, Perský oheň, vydalo nakladatelství DOKOŘÁN v roce 2007.
Zdroj fotografie obálky: dokoran.cz

21.04.2007 - Jindřiška Kodíčková