Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Tajemství hlubší než hlubina samaÚvodník: Tao te ťing, jedna z nejstarších a nejvýznamnějších knih světa, se dočkala další české reedice.

Článek: Mistr Lao-c´, kterému je připisováno autorství knihy Tao te ťing (Kniha o Tau a Síle), proslulý učenec-filozof Konfuciových dob a dnes i součást středoškolských osnov literatury, psal traktát o Tau a Síle zřejmě jako rukověť vládnoucím vrstvám. Těžko soudit, zda tušil, nakolik se zabydlí jeho dílo v povědomí lidí po celá tisíciletí. Dálo se brzy rozšířilo i mezi „plebs“ a nabylo rázu mystického náboženského kusu, jehož výklad je stejně tajemný, jako existence sama.

Pro lepší pochopení text obohacuje i prastarý výklad (cca 3.století našeho letopočtu) mladíka Wang-Pi, mimořádně nadaného filozofa, který bohužel zemřel v pouhých třiadvaceti letech. Zaměřuje se především na pasáže o Tau, kde se snaží vysvětlit z textu podstatu a zároveň opis této všudypřítomné skutečnosti. Zatímco některé pasáže se jeví jako snadno pochopitelné a poučné, jako prosté rady k chování či vládě, jindy můžeme z obsahu vyčíst všechno a zároveň nic. Možná i to je důvodem, proč je toto dílo lahůdkou jak pro filozofy, tak pro teology a všeliké mystiky.

O tom, že Evropské smýšlení formuluje Bible a východní do značné míry Tao te ťing, není pochyb. V dnešních dobách kontinuálně inspirace traktáty o Tau pokračuje – i když spíše ve špatném smyslu. Čínská doktrína formulovaná Mao Ce-Tungem užívá k vládnutí taktéž vytržené kusy této hluboké knihy. Ku příkladu pasáž o lidu (strana 14): „Nebe a země nejsou dobrotivé, zacházejí se všemi věcmi jako se slaměným psem. Moudrý vládce není dobrotivý, zachází s lidem jako se slaměným psem.“

Tao te ťing je knihou „dynamickou“, některé svitky se totiž objevily teprve nedávno, roku 1973. Hrobka Ma-wang-tuej vydala na hedvábných svitcích nejstarší známé texty. Tím však doplňování knihy neskončilo – v hrobce Kuotien se od té doby objevily další vzácné kusy, matoucí a tajemné. Nové nálezy dokonce nabízejí myšlenku, zda byl jediným autorem vskutku Lao-c´, nebo spisy psalo osob více.

Komu by se při čtení zdálo, že text je místy nad jeho intelektuální úroveň, nechť nezoufá. Václav Cílek již v předmluvě uvádí, že dnešní Číňan textu rozumí stejně málo, jako my...

Překladatelem nového vydání se stal Václav Cílek.
Knížku můžete pořídit za 101,- v nakladatelství Dokořán (www.dokoran.cz)
Zroj fotografie: dokoran.cz

27.04.2007 - Michaela Wilhelmová