Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Holocaust jako promyšlený konstrukt?Úvodník: Normana G. Finkelsteina nemůžeme rozhodně odsuzovat za nedostatečný vhled do tématu. Ačkoliv se sám narodil v Americe, jeho rodiče přežili koncentrační tábory i varšavské ghetto. Čtenářům se do rukou dostává jeho politologicky sofistikované dílo, nalézající odpovědi na nejednu otázku ohledně dnešního stále populárnějšího vláčení tématu nacistického holocaustu.

Článek: Nacistický holocaust vstoupil neodvratně do dějin jako nejzrůdnější událost novodobých dějin. Samotný termín pochází z řeckého slova a značí zápalnou oběť. Židé proto raději preferují užití slova šoa, které znamená zmar. Za holocaust v širším slova smyslu můžeme považovat různé etnické čistky, i ty, které přesahují rámec 2. světové války.

Vyhlazovací tábory, které měly za úkol zlikvidovat především židovské obyvatelstvo, vznikly na rozkaz Adolfa Hitlera v roce 1941. Toto datum musím zdůraznit zejména kvůli základní myšlence Finkelsteinovy knihy – zájem o holocaust totiž zaznamenal svůj boom až v šedesátých letech. Do té doby ticho po pěšince. Zato úderem poloviny let 60. se „móda“ diskuzí o tomto tématu jen násobila. Nešlo však jen o nekonečná rozebírání katastrofické látky. Diskuze vyvovaly vyšší uctívání památky genocidy a také odškodňování židovských rodin. Zde je Finkelsteinův pes zakopán. Oba zmiňované faktory se sebou totiž přináší řadu zneužití.

Norman G. Finkelstein rozhodně nepatří mezi popírače holokaustu. Ostatně, sám je Žid a většina jeho rodiny při genocidě 2. světové války zemřela. Svou velmi kontroverzní a provokativní knihou se tento vysokoškolský pedagog snaží upozornit na rozdílné pojetí pojmů: obět a vyděrač. Nechce ponižovat či urážet přeživší židovské oběti nacistických čistek. Naopak. Upozorňuje, že většina peněz, které židovské organizace získávají od států jako Německo, &Svýcarsko atd. neputuje rovnou k stále menšímu počtu obětí, ale zamotává se ve spleti židovských organizací a často se k adresátovi nedostane. Kapsa se tak stále více nadívá penězi.

Druhým rozebíraným fenoménem zůstává Izrael. Stát, který pro většinu z nás znamená Židy a tudíž oběti nacistů. Finkelstein se ani zde nesnaží chlácholit jak čtenáře, tak stát samotný. Obviňuje jej, že schválně buduje pozici „holokaustového státu“ – tj. státu oběti. Díky tomu dosahuje lepšího pochopení ve světě a ústupků, o kterých se může ostatním mocnostem jen zdát. Zahraniční politika tak není kritizována, spíše soucitně konstatována, popřípadě může docházet i k nadržování…
Autor, jinak celosvětově uznávaný komentátor izraelsko-palestinského konfliktu a znalec holocaustu, svou publikací šokoval již při prvním světovém vydání roku 2000. Vášnivé odezvy z všemožných koutů světa na sebe nedaly dlouho čekat.

Průmysl holocaustu, díky němuž píšeme dnes často na počátku inkriminovaného slova velké H, zůstává věčným tématem. Norman G. Finkelstein na něj dokázal navázat faktické úvahy a ukázat je ze zcela nové strany, nad kterou většinu z nás ani nenapadne uvažovat. Inteligentně a zajímavě vám předloží fakta. Buď ve vás zpění krev, nebo se minimálně zarazíte a začnete uvažovat i o jiných paralelách odrazu tragédie v dnešní společnosti.

Norman G. Finkelstein: Průmysl holocaustu (úvahy o zneužívání židovské otázky s doslovem Pavla Barši) 
nakladatelství Dokořán 2007 
Zdroj titulního fota:
www.dokoran.cz
06.12.2007 - Michaela Wilhelmová