Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Biologie v kostce pro SŠÚvodník: Učebnice „v kostce“ znamenaly před několika lety velký průlom v tehdejším vzdělávacím systému. Ačkoliv mnozí učitelé nevraživě hleděli na své studenty, kteří z „kostek“ záhy učinili základní učební literaturu, koncepci učebnic nešlo upřít, že obsahovaly mnohdy téměř vše, co bylo požadováno, ať už k maturitě nebo zkouškám na vysokou školu. Nic netrvá věčně, a tak přepracované vydání Biologie v kostce pouze tuto pravdu potvrzuje. V dobrém či špatném?

Článek: Biologie v kostce, původně rozdělená na dva díly, patřila k jedné z nejlépe vymyšlených, česky psaných učebnic věnujících se tomuto oboru. Minulý čas slovesa „patřit“ je bohužel, z pohledu studenta učitelství biologie, nedílnou součástí této recenze. Nebojím se označit přepracované vydání 2008 za popravu této užitečné publikace a za další nepochopitelný hřebíček do rakve vzdělanosti národa českého. Důvodů pro toto nelichotivé hodnocení je několik.

Už samotné sloučení dvou cca 220 stránkových (1+2 díl) učebnic formátu A4 do jedné, 176 stránkové ve formátu A5, nevěstí nic dobrého. Záměr autorů či nakladatele, jakkoliv očividný, totiž vytvořit ze starších vydání skutečnou „kostku“, vytváří z přepracovaného vydání výčet informací, který pro výše zmíněné cíle nedostačují. Studentovi tak nezbývá, než chybějící informace (mnohdy obsažené ve starších vydáních) pracně dohledávat, neboť, na rozdíl od kostek, způsob testování uchazečů na přírodovědné obory doposud přepracován nebyl.

Dalším důvodem k oprávněné lítosti je fakt, že předchozí vydání mnohdy velmi pochopitelně vysvětlovala obtížnější látku, kterým ve školách či gymnáziích nebývá věnován dostatek času. Jistě, tyto informace lze dostudovat jinde, nicméně toliko proklamovaný Přehled biologie stojí okolo 900 Kč a podstatné informace v něm obsažené se ve finále starším vydáním kostky rovnají. Lze použít i jinou literaturu, nepochybně levnější, avšak z jakého důvodu, když před několika lety byly tyto informace v kostkách bez problémů dostupné?!

Tendence snižovat nároky na žáky a studenty nic nemění na tom, že některé záležitosti je nutné v daném oboru znát. Domnívám se, že cíl kostek sledoval usnadnění práce. Z tohoto pohledu je ovšem probírání se dalšími materiály mnohem náročnější než případné vypuštění některých faktů z natištěného textu (který se posléze použil třeba na vysoké škole).

Kladně nehodnotím ani grafickou stránku přepracovaného vydání. Rámečky vzhledu windowsovského okna či postavička klepající si na čelo jsou jistě poplatné stávajícím trendům o zatraktivnění učebnic, avšak často nesmyslně a zbytečně text přerušují. Výběr toho podstatného by měl zvládat každý student sám, ostatně, tímto směrem se soudobé školství (údajně) ubírá. Použité zajímavosti neuškodí, v případě takto vypreparované kostry mi však připadají zbytečné.

Novou Biologii v kostce s ohlédnutím ke starším vydáním lze hodnotit jako užitečnou osnovu a vodítko pro maturanty či budoucí studenty vysokých škol, nikoliv však jako učební materiál. Vydání tak paradoxně lépe poslouží „nebiologům“, kteří v něm naleznou kvalitní, pro jejich potřeby možná až příliš podrobný, nástin toho, co tato věda obsahuje.


Hančová Hana, RNDr. Vlková Marie: Biologie v kostce pro S&S
(autorky i předchozích publikací Biologie v kostce I. a II.)
vydalo nakladatelství Fragment 2008
Zdroj foto obálek: www.fragment.cz

13.05.2008 - Kateřina Sovová