Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Rozšiřte si slovní zásobu!Úvodník: Practise Your English-Thematic Vocabulary in Tests je „staronová“ publikace nakladatelství Fragment, která testuje a zdokonaluje slovní zásobu pro běžné životní situace. Různorodá cvičení, určená středně pokročilým až pokročilým studentům, zábavnou formou naučí nová slovíčka či užitečné fráze. So, let´s start!

Článek: Cizí jazyk, především pak anglický, je dnes (bohužel) nezbytností, a ačkoliv trh překypuje množstvím nejrůznějších učebnic, vybrat tu správnou znamená nezřídka oříšek. Jedním z hlavních kritérií výběru se stává cena, která u kvalitních cizojazyčných publikací začíná na cca 400 Kč.

Druhé vydání souboru testů zaměřených na anglickou slovní zásobu dle zvoleného tématu nabízí úctyhodné množství nejrůznějších cvičení, čítající cca 288 stránek. V devatenácti kapitolách věnujících se např. cestování, nakupování nebo sportu čtenáři naleznou potřebná slovíčka běžně užívaná v anglicky mluvících zemích. Každá kapitola sestává z různých typů cvičení. Nalézáme zde klasické výběry z více možností, spojovačky, doplňování vynechaných slov nebo křížovky. Testy jsou navíc doplněny četnými ilustracemi, usnadňujícími zapamatování některých pojmů. Kniha obsahuje klíč pro zjištění správných odpovědí stejně jako předmluvu pojednávající o využití učebnice ve škole i doma a nakonec nechybí ani rejstřík tematických celků.

407 cvičení je číslo, kterým se v pestré nabídce mnohdy podstatně dražších titulů může pochlubit málokterá publikace. S ohledem na tento fakt mhouřím oči i nad skutečností, že první vydání polského originálu vyšlo v roce 1994. Je sice škoda, že autor nepřistoupil k aktualizaci vydání, na stranu druhou, slovní zásoba probíraná v této učebnici je stále platná a i dnes pro mnohé neznámá. Vzhledem k určenosti publikace středně pokročilým až pokročilým studentům, veškeré instrukce k jednotlivým cvičením včetně předmluvy a dalšího použitého textu autor předkládá v angličtině.

Practise Your English-Thematic Vocabulary in Tests potěší každého samouka nebo učitele hledajícího hodně za opravdu velmi slušnou cenu. Poslouží jako dobrá pomůcka pro přípravu na mezinárodní testy i pro prosté obohacení studovaného jazyka.

Practise Your English-Thematic Vocabulary in Tests
vydalo nakladatelství Fragment , 2008
Zdroj foto:
www.fragment.cz

15.05.2008 - Kateřina Sovová