Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Smysly Pedra PauwelseÚvodník: Pedro Pauwels, významná osobnost současné francouzské taneční scény, vybrán Ministerstvem kultury pro zahraničí (Culturesfrance) k reprezentaci své země, představí v pražském Divadle Komedie svůj projekt Sens / Smysl(y). Propojením tance, vědeckých poznatků a pedagogiky vytvořil interdisciplinární projekt, který prostřednictvím smyslového vnímání tance otevírá nové možnosti pohledu na tanec a zároveň se může stát i hlavním nástrojem k porozumění sebe samotného a světa kolem nás.

Článek: SMYSL(Y)
Dvě taneční dua: Etal a Sens I uvedená v jednom večeru nabídnou divákům dva různé pohledy. Etal (1998) nabízí možnost vidět právě to, co si přejeme vidět. Choreograf, věrný svému přání činit publikum zodpovědnější tváří v tvář umění, žádá diváky, aby sami osvětlovali představení. Na zemi dvě mužská těla, na první pohled nehybná, pod plastovou membránou; znenadání ožívají, oddělují se od této placenty a dávají prostor pro smyslné a opojné duo. Divák je zasažen technickými dovednostmi tanečníků. Sens I zavede diváky do světa smyslů a představivosti umocněného váhou pomalosti a lidského těla. Sens I (2003) je první částí experimentálního projektu spojení tance s novými technologiemi. “Čtverec světla, dvě těla propojena v jedno, siamské tanečnice ničí koberec z plastikových bublin, kterým je pokryta scéna. Všechno se děje přímo před diváky, tanec je najednou blízko. Intimně…“

PROBOUZENÍ SMYSLŮ
Jeden z aspektů, který je úzce spjat s tvorbou choreografa a tanečního „výzkumníka“ Pedra Pauwelse, je proces přibližování se a oslovování publika. Snaží se zasvětit do tance děti i osoby tancem nedotčené. Umělecký směr Pedra Pauwelse se již několik let zakládá na vytváření vztahu mezi publikem a tancem. Ve svých choreografických dílech se snaží utkat nit, kterou by mohl vtáhnout diváka až do samotného představení, aby na sebe s tanečníky vzájemně působili, až by se divák cítil jedním z tvůrců kreativního díla. První část večera se tak stane otevřenou hodinou, v níž bude tato výjimečná zkušenost podána hravou a okouzlující formou.

V rámci projektu SMYSL(Y) se uskuteční také konference (23. 5. od 13 h na HAMU) a choreografická stáž pod vedením Pedro Pauwelse (22. – 25. 5. na HAMU).


Kdo je Pedro Pauwels?
Narodil se v Belgii, vystudoval v Centru Rosella Hightowera v Cannes. Jako mladý byl členem skupiny Jeune Ballet International de Cannes (Mezinárodní balet mladých v Cannes), kde se setkal s významnými osobnostmi současného tance jako jsou Dominique Baguet, Mathilde Monnier, Peter Goss, Viola Farber, Jean-François Duroure, Bella Lewitsky. V roce 1990 založil skupinu PePau, se kterou vytvořil svou první choreografii s názvem „L’Insoupçonnée“a s níž pracuje dodnes. Pravidelně vyučuje v Centru Rosella Hightowera v Cannes, v Národní tanečním centru v Paříži a v Lyonu a jinde. Od roku 2003 do roku 2006 spolupracoval Pedro Pauwels s Univerzitou v Caen a z této „vědecké spolupráce“ vznikl projekt Sens.

"Obraz, který se nám nabízí, je jen výsledkem pocitů, které se odehrávají v těle tanečníka. Z těchto pocitů se uvolňuje pohyb, který dává vznik tanci. Proto je nutné dát divákům možnost okusit bohatství, jež skýtá taneční tvorba, tělesné vnímání pohybu a tance. Nabídnout prožitek z pohybu i těm, kteří se nepohybují, pokud možno co největšímu počtu," komentuje Pauwels své choreografické dílo.

Spatřit jej můžete 22. a 23. května 2008 v Divadle Komedie:
19.30 h DRÁHA PROBOUZENÍ SMYSLŮ
20.30 h PŘEDSTAVENÍ: duet SENS I a duet ETAL

Zdroj: TZ divadla Komedie, foto: www.ccfdouala.com


21.05.2008 - redakce