Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Jasnozřivá alegorie vývoje principů totalityÚvodník: Jules Verne předešel čas v oblasti technických vynálezů, George Orwell dokázal mistrně glosovat současnost a blízkou budoucnost politickou, ať již v rozsáhlé alegorické bajce Farma zvířat či vizionářském románu 1984. Na rozdíl od Verneho nemusel fantazírovat, ale empaticky vnímat společenské aspekty, které mu v jemných záchvěvech vedly myšlenky a pero.

Článek:
Farma zvířat, břitká kritika stalinského režimu, poprvé vyšla až po válce, a okamžitě se stala bestsellerem. Kromě nesporných literárních kvalit se čtenářům líbil námět, v té době odvážně revoluční. K obrovskému úspěchu přispěla literární zkratka, která realitu popsala formou bajky a právě kontrast kruté skutečnosti a čarovného vtipu dělá z Farmy zvířat dílo působivé (přínosné a varující) i dnes.

Vzestup hrubých a hloupých prasat, postupná uzurpace moci, obklopení servilními a zakomplexovanými společníky (psi), zneužívání prvotních nadšenců (kůň Boxer), vymývání mozků a manipulace (případ Kuliše), omezování žrádla, zastrašování, podpora a výchova nemyslící masy (ovce), fatalismus (osel Benjamin)... metaforický kruh se uzavře hořkou spoluprací prasat s člověkem, původním nepřítelem. Jak chutná moc a vzniká totalitní mocenská mašinérie, se zde popisuje s velkou literární nadsázkou, ale příznačnou tragickou pravdou. Zvířátka se nedokázala odpoutat od úzkoprsých osobních potřeb, naivního chápání světa, neviděla si dále než na špičky svých kopýtek a drápků. Proto pocítila pouze vteřinu svobody, mámivé zacinkání klíči, na chvíli je opustila blbá nálada, ale ve výsledku se nezměnilo vůbec nic. Jen dostala nového pána, či diktátora (svého).

Nové bilingvní anglicko – české vydání knihy Farma zvířat představuje nejen výbornou možnost pocvičit se v angličtině, ale znovu se ponořit do poutavé četby o zvířatech, která se statečně vzepřela majiteli farmy, vyhnala ho a začala si vládnout sama. Bohužel nikoli ke svému prospěchu. A tato paralela s lidským snažením, kde ušlechtilé myšlenky jsou brzy pohřbeny pod realitou totalitní diktatury, je bohužel neustále živá.

Orwell George, Farma zvířat
Vydalo nakladatelství ARGO v roce 2008

Zdroj foto: www.argo.cz


31.05.2008 - Jindřiška Kodíčková