Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Ovlivňují vás ostatní, nebo se svobodně rozhodujete sami?Úvodník: Pokud otázku vezmete s ohledem na dnešní dobu, tedy vládu demokracie, pravděpodobně budete souhlasit s druhým výrokem. Jestliže ale pracujete v oblasti médií a reklam či  v oborech sociologických, budete tvrdit pravý opak. Ona sama sociologie hlásá, že svobodně se nerozhoduje nikdo. A když už, tak leda relativně.

Článek: Nejen téhle problematice se věnuje další kniha z edice Průvodce pro každého tentokrát s titulem Sociologie. Obsahem útlé knížečky však není využití vědy v praxi, ukázáno na příkladech současných či minulých. Ba právě naopak. Dá se říct, že jedinou věcí, kterou kniha osvětluje se stalo seznámení čtenáře s tím, co vůbec sociologie je a její vymezení. Dalo by se shrnout do pár desítek stran s jasnou strukturou i myšlenkami. Zde se však každé z nich věnuje několik stran s trochou filozofických úvah neberoucích ohled na laika ani v jedné z věd.

Je hezké, že v závěru sám autor píše: " Pokusil jsem se připomenout aspoň některé její hlavní představitele a zmínit se o jejich přínosu : Marxe a Webera s jejich učením o sociální třídě, Durkheima a jeho teorie anomie, Gehlenovo učení..., Mertona, ...Meadova a Cooleyho teorii socializace, Michelsovy poznatky..., Parsonův pohled..., Beckerův popis mechanizmu "nálepkování" a Goffmanovu analýzu rolí a totálních institucí." Dovolím si však poznamenat, že laik tam tyto věco neobjeví. Ano, pozná jména, ale ta šalamounsky podaná teorie mu neobjasní naprosto nic z toho, co sociologové měli na mysli. Což nekoresponduje s edicí, tedy Průvodce pro každého.

Tam se opravdu neřadí. A to zvláště po vydání již tolika úspěšných knih z oboru jako například Bod zlomu. Rozhodně se s nimi nemůže rovnat. Ve skutečnosti je snůškou teorie pro vymezení sociologie, samozřejmě bez reálných popisů skutečnosti čož rapidně ubírá na čtivosti. Nehaním celou její podobu. Zřejmě se neztratí. Stane se vhodnou příručkou pro ty, jež se rozhodli sociologii studovat, těžké, odborné čtení, nekorespondující s očekáváním.

Dnes je dávno pryč doba, vysvětlující vše teoreticky. To však neubírá na odbornosti textu. O tom není pochyb. Autor Steve Bruce je sociologickým profesorem na univerzitě v Aberdeenu (VB). Celou edici Průvodce pro každého vydává v zahraničí s velkým úspěchem nakladatelství Oxford University Press a našli byste jej pod názvem "Very short introduction". Pokud byste pak tuto knihu otevřeli, obsahově byste se dotkli postavení sociologie, sociálních konstruktů, příčin a následků, moderního světa a také všudypřítomných šarlatánů.

Sociologie, Steve Bruce
Vydalo nakladatelství Dokořán v roce 2008


Fotografie převzata z : www.dokoran.cz

19.09.2008 - Lucie Hajduková