Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Vyprahlé touhy a Chvíle pravdyÚvodník: Přesně tyto dva tituly si pro nás nachystalo Divadlo Komedie a Studio Dva pro zpříjemnění deštivých podzimních dnů. Oba tituly se již v minulosti vryly do paměti jak čtenářů tak publika. První název pod sebou skrývá proslavené Petrolejové lampy od Jaroslava Havlíčka, Chvíle pravdy se pak proslavila protagonisty, tedy Dagmar Havlovou- Veškrnovou a Petrem Kostkou.

Článek: Petrolejové lampy
Jaroslav Havlíček, režíruje David Jařab
Hru uvedlo: Divadlo Komedie 29.9.2008

Jako vždy se Divadlo Komedie chopilo této inscenace v netradičním pojetí a do hlavních rolí obsadili Ivanu Uhlířovou a Karla Rodena. Samozřejmě, že hlavní děj se bude opírat o Havlíčkův román, dočká se však jistých úprav a právě na ně reaguje režisér inscenace David Jařab.

Petrolejové lampy jsou první premiérou tzv. české sezóny v Divadle Komedie. Proč jste si vybral právě tenhle příběh, o čem ho chcete vyprávět?

Velice mě zajímá ten prostor, kde z autentické, často téměř dokumentární literatury, vyrůstá něco neuchopitelného. Havlíčkovy Petrolejové lampy do tohoto prostoru přesně patří. Čím „menší“ jsou poměry, ze kterých vyrůstají, čím „obyčejněji“ se jeví jejich pozadí, tím magičtější a absolutnější nakonec jsou. Nejsou intelektuálním konstruktem, ale v podstatě dokonalou japonskou básní o tragickém, ale možná i krásném soužití paní Li a pana Ti. V tomto směru je to veskrze klasické dílo. Jen málo našich děl nám taky ukazuje, jakou cestu jsme za sto let urazili v přístupu k lásce a k soužití dvou sobě blízkých bytostí. Zároveň nás zase takové dílo nutí přemýšlet o těch dnešních vztahových „konvencích“.

V Utrpení knížete Sternenhocha jste ukázal, že divadelní ztvárnění literární předlohy skýtá rozličné možnosti. Např. jste jednu postavu z románu přidělil dvěma herečkám. Čeká nás něco podobného i v případě Petrolejových lamp?

Asi stárnu. &Stěpka bude jenom jedna. Jenom jsem to dost neuvěřitelně promíchal v časech. Z tohoto hlediska byl proti tomu Sternenhoch ještě docela krotký. Ta neustálá nejistota, kdeže a v jaké fázi příběhu se to vlastně nacházíme však rozhodně není samoúčelná. Nejde ani o žádný pokus o experiment. Je to opět a zase snaha přitáhnout diváka k postavám, jejich vnitřním pochodům a očištění jejich vnímání od knírů, copánků a maštalí. Nemám nic proti maštalím, naopak si jich velice vážím, ale nějak se mi na jevišti nevyjímají. Většinou na mě ty polystyrénové trámy nedělají dojem skutečné opravdovosti. Tak si myslím, že je potřeba hledat tu opravdovost jinde. Prostě někde, kde ji nalézt lze.


Chvíle pravdy 
ISRAEL HOROVITZ
Hru uvádí:  Studio Dva

Stárnoucí profesor hudby a angličtiny Jacob Brackish, muž pevných etických zásad a estetických norem, si na inzerát najme hospodyni. Tak se do jeho domu dostává Kathleen Hoganová, obyčejná irská žena, která nevyniká teoretickými znalostmi ani nedosahuje úrovně jeho vzdělání, ale přináší do jeho života zcela jiné hodnoty a kvality. Navíc se brzy ukáže, že ti dva mají mnohem více společného, než se zprvu zdálo...
Od nové sezóny můžete inscenace tudia DVA spatřit nejen ve &Svandově
divadle, ale nově i na scéně *Divadla Palace*.
Hrají: Dagmar Havlová-Veškrnová, Petr Kostka
Režie: Ladislav Smoček
Job 
Joseph Roth
Hru uvádí: Divadlo Petra Bezruče

Jedná se o tragikomický příběh o touze milovat své rodiče / staré, dobré a silné Rusko opět u Bezručů v dramatizaci Marty Ljubkové, Arnošta Goldflama a Martina Františáka.

Od Idiota k Jobovi.
Mohutný příběh opět zaduní Divadlem Petra Bezruče.
Rodina opouští ruský domov a odjíždí hledat štěstí a jistotu do Ameriky.
Doma ovšem zůstává nemocný syn…
Příběh pro odvážná srdce, která pocítila nekonečné jistoty laskavého domova.
Příběh pro odvážné duše, které hledají bájný svět Ráje na zemi.
Příběh pro ty, kteří cestují do Ameriky.
Doma a Jinde.
Příběh, jenž nenechá nikoho chladným.
Přijďte se rozehřát!
„… neboť jít nejdál znamená se vracet…“

Debora: Proč se nehýbáš? / Mendel: Nikdo se nehýbe. / Debora: Proč se nezeptáš lidí? / Mendel: Nikdo se neptá. / Debora: Na co čekáš? / Mendel: Nevím, na co čekám! / Debora: Myslíš, že si můžu sednout na kufr? / Mendel: Sedni si na kufr. / Debora: Nejsme doma. / Mendel: Jsme jinde. / Debora: Ale kde? / Mendel: V Americe!
(Joseph Roth)


Režie : Martin Františák
Premiéra  se koná 10. října 2008

Foto v úvodníku pochází z inscenace Petrolejové lampy.
Zdroje: www.bezruci.cz , www.studiodva.cz  a www.prakomdiv.cz

06.10.2008 - redakce