Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Svět si cení českých památekÚvodník: A o našich může právem říci: "Ano, toto je cosi, co je na celém světě výjimečné a jedinečné, je to cosi, co je naším společným dědictvím, je to něco, co se zavazujeme chránit jeden pro druhého a v zájmu nás všech - národů světa."

Článek: Naše republika nepatří k zemím s velkou rozlohou, ale hustota historických a přírodních památek je značná, dějiny přebohaté. Proto nepřekvapí, že od roku 1991 se podařilo zapsat na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO již dvanáct objektů či míst, což je dvojnásobek světového průměru.


Funkcionalistickou vilu Tugendhat v Brně postavil Ludwig Mies van der Rohe. Průlomová stavba vyniká v interiéru náznakovým rozdělením a bohatým použitím onyxu, travertinu a skla. Stala se první památkou moderní architektury v České republice a čtvrtou na světě, která byla poctěna tímto prestižním oceněním.


V hlubokém meandru Vltavy leží malebné historické centrum Českého Krumlova, jehož sláva a největší rozkvět je spojen s rodem Rožmberků, poté Eggenbergů. Na místě gotického hradu Vítkovců postupně vyrostl zámek s dominantní válcovou věží, dnes v renesančním šatu. Krásnou atmosféru vyzařuje i podhradí, zvané Latrán. Městu dominuje radnice, morový sloup či jezuitská kolej.

Perly jihočeského selského baroka skrývá vesnická rezervace Holašovice. Již počátkem 13. století ji založil lokátor Holas. Zachovaly se tu statky s typickými štíty, štukovými ornamenty a krásně malovanými průčelními zdmi.

Areál nádherných zámeckých zahrad a zámek v Kroměříži odborníci považují za vzorový příklad barokní zahradní a palácové architektury. Město na úpatí Chřibů, založené kolem roku 1110, se stalo sídlem olomouckých biskupů. Návštěvou manýristické Květné zahrady, unikátní památky s 233 metrů dlouhou arkádovou kolonádou, letohrádkem a sochařskou výzdobou, budete nadšeni.

Kutná Hora získala ve středověku slávu a bohatství díky ziskům ze stříbrných dolů. Oblíbil si ji i král Václav IV. Kostely sv. Jakuba a Nanebevzetí Panny Marie, chrám sv. Barbory a celé historické centrum s kamennou gotickou kašnou patří k významným architektonickým památkám.

V kulturní krajině u řeky Dyje nedaleko Břeclavi čeká na pozornost návštěvníků Lednicko - Valtický areál. Na jeho převážně barokní podobě, kterou mu vtiskli Lichtenšteinové, se podíleli slavní architekti, např. C. Tencalla, D. Martinelli. J. B. Fischer von Erlach a J. Ospel.

&Slechtický rod Pernštejnů nechal v Litomyšli přestavět ve druhé polovině 16. století původní středověký hrad na renesanční zámek s úchvatnými sgrafiti. Zámek představuje mimořádný příklad původní italské arkádové stavby, přizpůsobené českému specifiku. Seznamuje s podobou šlechtického sídla v době středoevropské renesance i jeho pozdější rozvoj pod vlivem nastupujících uměleckých směrů.

Barokní sloup Nejsvětější trojice v Olomouci vznikl v letech 1716 - 1754 podle návrhu Václava Rendera. Je dokladem tehdejší veliké religiozity biskupského města. Spojuje se v něm motiv církevní triumfálnosti a víry s dokonalým architektonicko-uměleckým ztvárněním.

Urbanistický celek Pražského hradu, Hradčan, Malé Strany, Starého Města s Josefovem, Nové Město a Vyšehrad spolu se všemi jednotlivými památkami, zapsaný na Seznam, je učebnicí architektury i urbanismu, starou více než tisíc let. V dokonalé symbióze všech slohů zde nacházíme románské rotundy, gotické kostely, renesanční domy, židovské synagogy i barokní kláštery a paláce.

Původní královská vodní pevnost Telč byla založena ve 13. století na křižovatce obchodních cest. Svou dnešní podobu získala v 16. století, kdy došlo k přestavbě zámku i městského jádra v renesančním stylu, na kterém se podíleli také jezuité, kteří ve městě působili.

Třebíč má spoustu mimořádných církevních památek, z nichž nejslavnější je hodnotná románsko - gotická bazilika sv. Prokopa v areálu benediktinského kláštera. Na levém břehu řeky Jihlavy vyrostlo již ve 12. století židovské ghetto, zvané Zámostí. Dnes je jedinou židovskou památkou mimo území Izraele, zapsanou na seznam UNESCO.

Poutní kostel na Zelené hoře dal postavit opat kláštera ve Žďáru v roce 1720 na uctění památky českého mučedníka a světce Jana Nepomuckého. Je jedinečným dokladem mistrovství geniálního pražského stavitele Jana Blažeje Santiniho - Aichla, který pro svou stavbu zvolil symbolický půdorys pěticípé hvězdy, protože podle legendy se nad tělem utonulého mučedníka zjevila korunka s pěti hvězdami.

Nakladatelství FRAGMENT vydalo knihu České památky UNESCO plnou krásných fotografií a výstižných textů k jednotlivým objektům. Touto reprezentativní publikací naplní potřebu účinné propagace naší krásné země, poslouží jako hodnotný dárek, smysluplný suvenýr, spolehlivý průvodce po jedněch z nejkrásnějších památek Čech.

Dvořáček Petr: České památky UNESCO
Vydalo nakladatelství FRAGMENT v roce 2008
foto:
www.fragment.cz

10.12.2008 - Jindřiška Kodíčková