Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Půjdem spolu do BetlémaÚvodník: Zobrazování Svaté rodiny v betlémském chlévě, kam přichází za Ježíškem pastýři s ovečkami a třemi mudrci z Východu, je doloženo již ve 4. století. V sálech Nejvyššího purkrabství Pražského hradu nyní probíhá výstava, na které naleznete přes padesát exponátů historických i současných. 


Článek:
Zvyk zlidověl prostřednictvím sv. Františka z Assisi, jenž začal s papežovým dobrozdáním slavit Narození Páně v jeskyni u Greccia v Umbrii, kde postavil jesle a přivedl živého vola a osla.

Díky františkánům se stavění jesliček rozšířilo jako součást vánočních zvyků po celé Evropě. V Praze první jesličky asi postavili jezuité v Klementinu, pak se spojovaly s vánočními hrami. Jejich výrobou se zabývalo mnoho řezbářů, později byly ke koupi papírové Betlémy, objevovaly se i skleněné, voskové, keramické, perníkové… a zdá se, že dávná tradice neusnula. Betlémy se během adventu otvírají ve většině kostelů.

                    

Od 20. listopadu 2008 do 4. ledna 2009 ožijí nově otevřené historické sály Nejvyššího purkrabství Pražského hradu třetím ročníkem půvabné výstavy BETLÉMY. Krásnou kulisu jim vytvoří soudní síň s renesančními freskami z konce 16. století. V síni s trámovým malovaným stropem – jedním ze dvou zachovaných na Pražském hradě – mohou návštěvníci spatřit pět oválů s alegoriemi smyslů, doplněné symboly živlů a bohatou ornamentální výzdobou. Mezi okny je vyobrazen &Salamounův soud, který doprovází nápis, vyjadřující nejdůležitější podmínku zahájení úředního jednání: „Žiadnemu nebude nic czteno ani psano, lecz bude hotovými penězi zaplaceno“.

Exponáty v sálech vyniknou i díky tlumené světelné atmosféře: „Betlémy nás oslovují svým příběhem o lásce, víře a naději, který před námi znovu ožívá díky dovednosti lidských rukou,“ říká kurátor výstavy a sekretář Spolku českých betlemářů Jan Roda, podle něhož byla většina vystavených Betlémů stavěna pro komorní, domácí prostředí.

                                           

Výstava letos představí kolem padesáti exponátů, současnou produkci i historické unikáty: „Pozoruhodný je například deskový Betlém ze Slaného, který býval stavěn u Františkánů,“ připomíná Jan Roda. „Už před sto lety na něj upozornil páter Procházka, který se později zasloužil o jeho přenesení do Národopisného muzea v Praze, kde pak i za jeho přispění vznikla jesličkářská sbírka.“

Podle Rody stojí za pozornost i model velkých kostelních jeslí, na nichž ke konci první republiky pracovala významná česká výtvarnice Helena Johnová. Keramické jesle měly původně stát ve Svatovítské katedrále, výrobu rozměrného díla však přerušila válka a po komunistickém převratu je už jeho další osud neznámý.

Z nových prací upozorňuje kurátor ještě na Betlém Jarmily Haldové: „Z každé postavy vyzařuje radost ze zázraku zrození nového života. V díle autorka zúročila svoji řezbářskou zdatnost, malířské umění i schopnost vnímat radosti všedních dnů.“

                      

Výstava se letos pochlubí i replikou scény staré jesličkové loutkové hry, která publikum bavila před více než sto lety. 

                        

Výstava Betlémy: Historické sály Nejvyššího purkrabství Pražského hradu
Od 20. listopadu 2008 do 4. ledna 2009, denně (včetně svátků) od 09.00 do 17.00 hodin. Vstupné je pro dospělé 65 Kč, studenti platí 45 Kč, děti, důchodci, držitelé ZTP průkazů a pedagogický dozor školních výprav 30 Kč, děti do 3 let mají vstup zdarma.

Zdroj foto: www.shakespeare.cz

15.12.2008 - Jindřiška Kodíčková