Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Rozumíte si se svým zvířetem?Úvodník: Napadlo vás někdy, proč kočka přede? Proč strakapoud buší do rezonujících větví? Víte, že rejsci cestují v karavaně a rybka koljuška staví hnízdo? Etologie neboli biologie chování zvířat patří nepochybně k nejzajímavějším oborům biologických věd. O tom, jak nesmírně fascinující může být pohled do živočišné říše, vypovídá kniha Zdeňka Veselovského.

Článek: Navzdory stovkám odsezených hodin biologie, málokdo z nás dokáže po opuštění základní či střední školy smysluplně vysvětlit, proč to či ono zvíře dělá to co dělá, nehledě na fakt, zda-li máme vůbec nějakou představu, že něco dělá. Živočichové totiž opravdu nejsou pouze složitým schématem systému nakresleného na zdi muzejních sálů. Údaje o jejich anatomii či historickém vývoji jsou jistě zajímavé, ale je to právě pochopení způsobu života a chování jednotlivých druhů, jež je klíčové v otázce záchrany křehkého zvířecího světa.

Prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc., žijící legenda, univerzitní profesor a bývalý ředitel pražské Zoologické zahrady, sepsal nejdůležitější poznatky z etologie do stejnojmenné knihy, kterou v roce 2008 vydalo nakladatelství Academia. Přestože nejde o horkou novinku, důvodů, proč na Veselovského knížku upozornit máme hned několik. Stejně jako v předchozích autorových publikacích, také v případě Etologie Veselovský vytvořil hodnotnou knížku přístupnou svým zpracováním nejenom odborníkům, ale také široké veřejnosti. Tato skutečnost je o to úctyhodnější, že na 407 stránkách, rozdělených do jedenácti tématických celků, autor uvádí veškeré informace, jež k dané tématice, z pohledu odborníka, náleží.

První kapitoly čtenáře seznamují s etologií a historií jejího vzniku, základními prvky chování či vnitřním řízením a integrací těchto vnějších projevů. V části záludně nazvané neuroetologie, probírající nervovou soustavu či význam hormonů v živočišném těle, mnozí čtenáři opráší vědomosti ze školních lavic a nebojím se říci, že dost možná konečně pochopí utajené souvislosti. První polovinu Veselovského knihy pak doplňují kapitoly věnované ontogenezi (vývoji) chování, druhům učení a paměti.

Druhá polovina, započatá rozebíráním komunikace mezi jednotlivými živočichy, má velkou šanci na úspěch především u laického čtenáře, neboť kromě předcházející teorie, uvádí množství jednotlivých zvířat, na nichž autor demonstruje příklady řešeného tématu. Leckteré z nich (např. včelí tanec) čtenář zná z populárně naučných časopisů, další, neméně zajímavé takto pozná. Kapitoly o sociálním chování nás opět přesvědčí, že se zvířaty máme o hodně víc společného než původní vodní prostředí, také ve způsobech sexuálního vyžití nejsou naši živoucí kolegové o nic méně vynalézavější než lidská rasa.

Poslední dvě části Etologie, věnované péči o potomstvo, denním programům, jejich zajišťování a regulaci, vysvětlují mimo jiné vliv rozdílů mezi jednotlivými vývojovými stupni živočichů na vykonávání rodičovských povinností či denní režim každého z nich. Závěrem nelze opomenout množství ilustrací, grafů či barevných fotografií, doplňující Veselovského knížku.

Ačkoliv pro mnohé z nás zní pojem etologie stále trochu "cize", s rozvojem tohoto oboru stoupá obeznámenost široké veřejnosti a nezáživné informace o počtu končetin jednotlivých živočivhů rychle dostávají zcela nový význam. Etologie Zdeňka Veselovského patří právě k oněm titulům, které nám dávají na srozuměnou, že nejenom my, ale také ostatní živočichové mají svoje vlastnosti, zvyky, problémy-jednoduše svůj život, který není o nic méně osobitější a zajímavější, než ten náš, lidský. Když už nic jiného, velmi dobrý důvod, proč začít brát přírodu kolem nás opravdu vážně.

Zdeněk Veselovský:Etologie-Biologie chování zvířat
Vydalo nakladatelství: Academia v roce 2008
doporučená cena: 395 Kč

obálka http://www.academia.cz/

23.02.2009 - Kateřina Sovová