Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Co nového v bedně?Úvodník: Pokud zrovna nemusíte sedět v práci, ani se nemůžete vyvalovat v plavkách u moře, možná sáhnete večer po televizním ovladači, nažhavíte obrazovku... A my vám prozradíme, co pro vás v ateliérech zatím chystají!

Článek:

Česká televize se může honosit širokou plejádou vlastní tvorby. Vyzvěděli jsme, co filmaři "pečou" v Praze, Ostravě i Brně.


Občanský průkaz
Autor scénáře: Jarchovský Petr
Režie: Trojan Ondřej

Děj filmu obsáhne období, kdy tři spolužáci získají občanský průkaz, a končí tím, jak se snaží uniknout vojně v komunistické armádě. Tehdy jim končí bezstarostné dětství a otevírají se dveře do dospívání v permanentním konfliktu s totalitním režimem, ve kterém jsou nuceni žít.

Občanský průkaz se odehrává v Praze, mezi lety 1973–1977. Tedy v letech nejtužší normalizace, v období po okupaci Československé socialistické republiky vojsky armád Varšavské smlouvy. V době, "kdy bigbít a dlouhé vlasy byly rebelií proti husákovskému socialismu, občanský průkaz prostředkem k policejní buzeraci a modrá knížka vymodlenou svátostí". Sami tvůrci o svém filmu řekli: "Děj filmu obsáhne tři roky života čtyř spolužáků - Petra, který je zároveň vypravěčem příběhu, a jeho kamarádů Popelky, Aleše a Míti. Obsáhne období mezi jejich patnáctým a osmnáctým rokem; od okamžiku, kdy je jim patnáct let a oni dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se snaží uniknout vojně v komunistické armádě a pokoušejí se získat modrou knížku. Okamžikem, kdy získají občanský průkaz, pro kluky končí bezstarostné dětství a otevírají se dveře do dospívání v permanentním konfliktu s totalitním režimem, ve kterém jsou nuceni žít. Osudy našich hrdinů jsou ilustrovány řadou epizod, některé mají absurdně groteskní charakter, jiné jsou ale dramatické a fatální. Každý ze čtveřice kamarádů totiž prochází klíčovým obdobím života poznamenaného problémy ve škole, s rodiči, a hlavně s fenoménem práskače, udavače, policajta, fízla. Náš film by měl být nesentimentální vzpomínkou na generaci dnešních otců, tedy nás samotných, a na dobu, ve které jsme byli nuceni dospívat. Vypráví o cestě k dospělosti skrz poznání ceny svobody, o sbírání odvahy ke vzdoru a o nalézání sebeúcty. Sen našich dospívajících hrdinů o svobodě se odráží v útěcích za hranice, v hudbě, dlouhých vlasech a přátelství mezi kamarády?" Představitelé hlavních mladých hrdinů byli vybráni při rozsáhlých a náročných konkurzech. Hrají: Libor Kovář (Petr), Matouš Vrba (Popelka), Jakub &Sárka (Aleš), Jan Vlček (Míťa). V rolích dospělých se objeví například Aňa Geislerová, Martin Myšička, Marek Taclík, Jiří Macháček, Juraj Nvota, Monika Sailerová, Kristýna Liška- Boková, Jana &Sulcová, Magdalena Sidonová, Jaromír Dulava, Oldřich Vlach a další.

&Sejk
Autor scénáře: Vovsová Anna
Režie: Zemanová Zuzana

Vtipná a vkusná lázeňská komedie, profesionálně napsaný komediální příběh typu slavné a veleúspěšné divadelní hry a filmu Charleyova teta. Převlek muže za ženu - v našem případě ředitele lázní za svou podřízenou masérku, která dala hodinovou výpověď a náhrada za ni neexistuje - není možná nic objevného, ale při citlivé  interpretaci a dobrém hereckém obsazení především hlavní role přinese humor, ironii, satiru i obecně dobrou zábavu. Takových původních komedií nebývá v našem výrobním úkolu mnoho a &Sejk slibuje sympatie diváků i  jejich  uvolnění, které sebou přináší osvobozující  smích.


Království za koně
Režie: Ján Novák, Jindřich Procházka

Nejhezčí pohled na svět je z koňského hřbetu, nejvíc o koních se dovíte v našem magazínu. Připravili jsme solidní dávku informací i potřebné romantiky. Dovíte se víc o sportovních disciplínách, ovšem nejen o dostizích a parkúru, ale třeba i o soutěžích ve westernovém ježdění. Představíme vám jednotlivá plemena koní a všem, kteří by se rádi dostali k těmto zvířatům blíže, poskytneme potřebné poradenství. V magazínu nebudou chybět ani medailony zajímavých osobností. Naším hostem bude např. nejstarší dostihový jezdec, který závodil už v roce 1934, nebo speciální lékařka, která se stará o zdravý chrup svých koňských pacientů. Pořadem provází Martin Dejdar a Radka Stratilová, kteří mají připravenu řadu dalších zajímavostí o rekordních výkonech, prodeji českých koní atraktivním zákazníkům ve světě, o práci ve službách policie či o historii soch a pomníků, kterým koně stáli modelem. Devítidílný prázdninový magazín pro páteční podvečer na ČT1 vyrábí Česká televize Televizní studio Ostrava ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství.


Rajské zahrady
Autor námětu: Jiří Radek

Téměř vše, na co v krajině českých zemí pohlédneme, je výsledkem záměrné lidské činnosti. Je to odkaz, který nám zanechali naši předkové a my jej považujeme za něco daného, samozřejmého. Ale za zrodem tváře naší kulturní krajiny stojí ohromný kus práce našich předchůdců a touha proměnit svůj domov v Rajskou zahradu. V dokumentárním cyklu Televizního studia Ostrava se pokusíme objevit a zprostředkovat pro veřejnost hodnoty skryté v naší kulturní krajině. Dát společnosti možnost pochopit něco z odkazu  naší minulosti. Přineseme důkazy o tom, že české země zaujímaly v Evropě po celou dobu její historie své pevné místo a naopak, že česká kultura není nezávislá na tom, co se v historické minulosti v Evropě odehrávalo.


Zašlapané projekty
Režie: Petr Lokaj, Jaroslav Večeřa

Dokumentární cyklus České televize zmiňuje projekty, objevy, vynálezy i záměry, které měly svého času dobře našlápnuto směrem k věhlasu překračujícímu hranice či minimálně k modernímu rozvoji lidských zdrojů u nás doma. Jejich původci ale museli respektovat politickou nebo stranickou disciplinu a záměry hospodářského komplotu socialistického bloku. Dvacetiminutovky o českém důvtipu, který se musel podřídit „vyšším zájmům“, vznikají v dramaturgii Karla Bělohlavého a Martina Červenky.


Malá princezna
Scénář: Václav Holanec

Dívka na prahu dospívání se pokusí o sebevraždu. Lékař v nemocnici objeví neklamné známky násilí a zneužívání. Pokusí se vymanit tuto malou princeznu z jejího rodinného prostředí a chystá se vzít ji s sebou na dalekou cestu. Profesní diskriminaci, které je sám vystaven, a dívčin únik z těžkých poměrů chce řešit společným odchodem do emigrace. Riskantní a tak trochu romantický krok by možná mohl vyjít, kdyby se tento příběh neodehrával v kulisách normalizace a kdyby do něj v rozhodném okamžiku nevstoupila smrt…


Divné století Oty Filipa
Námět, scénář: Martin Pekárek, Helena Dohnalová
Režie: Petra Všelichová

Život spisovatele Oty Filipa je velmi úzce spjat s dějinami 20. století. Každá doba, každý režim, který se v tomto století ve středoevropském prostoru dostal ke kormidlu, vždy neurvale zasáhl do jeho osudu. Na Filipově životním příběhu je fascinující ona směsice hrdinství a zbabělosti tváří v tvář velikým dějinám, které bez rozpaků do osobního života Oty Filipa zasáhly pokaždé, když se měnil jejich směr. Všechny epizody Filipova života budou zastřešovat úvahy nad lidským životem jako takovým, nad otázkami lidské morálky, hrdinství, zbabělosti, viny a trestu a nad životem ve 20. století v prostoru střední Evropy, nad úlohou spisovatele ve společnosti. Budeme charakterizovat povahu německého národa i českého, Filip bude vyprávět o tom, jak vnímal demokratický západ totalitního Východu v době před pádem železné opony.


zdroj: Česká televize

07.07.2009 - redakce