Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Druhá světová den po dni: Září v duchu polského utrpení II.Úvodník: Od 18. září do konce měsíce se toho na evropské půdě děje až moc. Nábojnice zasypávají zem, Němci jednají se Sověty a kanonáda mezi Francií a nepřítelem nebere konce. Ponořte se do víru historie v pokračování zářijových událostí!

Článek: Víte, co se stalo od 1. září do 17. září? Pokud ne, klikněte zde: (klikni)

Pondělí – 18. září 1939

Rusové a Němci se setkají v Brest-Litevsku, kde před lety podepsali akt, ukončující ruskou účast v První světové válce. V pevnosti, kterou dobyla devatenáctá tanková divize, stanoví komise složená z představitelů obou armád, které předsedají generálové Guderian a Krivošin demarkační čáru mezi oblastmi, které bude každá z obou zemí okupovat. Polsko má být rozděleno řekou Bug na dvě části. Jsou zabity tisíce polských vojáků a dalších 170,000 padne do zajetí obou armád.

Ale ve Varšavě se obránci města stále ještě nevzdávají, navzdory neustálému bombardování Luftwaffe a dělostřeleckému a tankovému ostřelování na okrajích města.

V Británii a ve Spojených státech odborníci analyzují strategii Blitzkrieg s úmyslem aktualizovat operační plány svých vlastních armád.

Posluchači britského rádiového vysílání poprvé uslyší hlas Williama Joyce, kterému okamžitě dají přezdívku Lord Haw-Haw (hau hau, česky haf haf) pro jeho nosový přízvuk. V Brooklynu narozený Joyce, který byl členem Britského fašistického svazu, vysílá anglicky z Berlína, kde je součástí skupiny vedené Goebbelsem, pověřené vedením psychologické války.

Úterý – 19. září 1939

Varšava vydrží kanonádu německého dělostřelectva déle než týden. Polské hlavní město smrtelně krvácí.

V Gdaňsku na severu Polska je Hitler triumfálně uvítán tisíci Němců. Nacistický vůdce se ve svém projevu zmíní o nových zbraních, které bude Německo velmi brzy mít a které je učiní neporazitelným. Jeho slova přimějí britskou vládu, aby svým výzvědným službám nařídila urychleně zjistit, na jaký druh zbraní Hitler naráží.

Z Gdaňsku odcestuje Hitler do Sopot, kde skupině lékařů svěří své plány na uchování čistoty árijské rasy. Jeho osobní lékař Dr. Kart Brandt spolu s Dr. Philippem Boulerem z nacistické strany jsou pověřeni, aby přišli s nejméně bolestnou metodou na ukončení životů těch mužů a žen, kteří mají tu smůlu, že, podle nacistů, jejich životy nemají cenu a na které nacisté pohlížejí jako na zdroj kontaminace čisté árijské rasy. Na předměstí Berlína, v ulici Tiergartenstrasse č.4, je založeno centrum programu euthanasie, které se stane známým jako T-4.

Hermann Göring posílá z Berlína vyjednavače k britské vládě, aby viděl, zda by byla ochotná vyjednávat o míru. Lord Halifax, britský ministr zahraničí, tyto pokusy jménem své vlády a rovněž jménem Francie odmítne. Britská expediční armáda zatím dorazí na francouzskou půdu a pochoduje směrem k hranicím, aby se zde přidala k francouzským jednotkám.

Středa – 20. září 1939

V poledne generál Walter von Brauchitsch informuje Hitlera, že Wehrmacht dosáhl při polské operaci všech svých cílů. Nacisté obsadili západní část Polska a porazili polskou armádu.
Zajali celkem 420,000 mužů, zabili 60,000 nepřátelských vojáků, a sami ztratili 10,500 vojáků.

SS Einsatzgruppen -jednotky pro zvláštní účely, pod velením Udo von Woyrsche, však pokračují ve vraždění a etnických čistkách, zvláště Židů, navzdory protestům polního maršála Karla Gerda von Rundstedta a některých jeho důstojníků a mužů.

Hitler doufá, že během několika dní budou obránci Varšavy definitivně poraženi, spolu se skupinami hnutí odporu na jihovýchodě Polska a na poloostrově Hel.

Nacistický vůdce se rozhodl napadnout západní Evropu, ale čeká, až mu Francie a Británie poskytnou záminku, která by invazi ospravedlnila. Z tohoto důvodu zadržuje svá vojska na západní frontě a německé ponorky mají stále ještě rozkaz nenapadat a nebrat do zajetí francouzské lodi, ale soustředit se raději na blokádu Británie.
Velitelé ponorek proto musí přes den i v noci nejprve zjišťovat národnost plavidel. Při válečných akcích západně od skotského ostrova Lewis potopí ponorka U-27 britské torpédoborce Forester a Fortune [fortjun]. Jen 38 členů z jejich posádek je zachráněno.

Čtvrtek – 21. září 1939

Německé bomby srovnávají Varšavu se zemí. Město je bez vody a elektřiny, zásobování je přerušeno a obyvatelé města trpí hlady.

Reinhard Heydrich, stojící v čele Hlavního říšského bezpečnostního úřadu (RSHA) nařizuje velitelům SS v Polsku, aby se urychleně dostavili na konferenci do Berlína-Wannsee. Jejím cílem má být přijetí usnesení o strategii v takzvaném konečném řešení židovské otázky. Prvním krokem bude omezení pohybu Židů do určených lokalit, ghett v některých polských městech. Později budou transportováni do koncentračních táborů a nakonec zlikvidováni. Jakýkoli odpor bude trestán smrtí.

Tisíce vojáků poražené polské armády uprchnou do Francie, kde se dobrovolně přihlásí do služby ve francouzských ozbrojených silách.
V hlavním městě Rumunska Bukurešti spáchá šest členů fašistické Železné gardy atentát na ministerského předsedu Armanda Calinesca. Je to první krok v plánovaném převratu, který zde má nastolit pronacistickou vládu. Policie puč odhalí a více než sto spiklenců je popraveno.

Ve Spojených státech prezident Roosevelt po zvážení situace v Evropě prosadí v Kongresu změnu zákona o neutralitě, přijatého roku 1937, aby dosáhl zplnomocnění k prodeji zbraní Francii, Británii a Kanadě – takzvaný Zákon o zaplacení a odvozu- Cash And Carry Act.

Pátek – 22. září 1939

Ve Varšavě se stále bojuje o každou ulici a dům. Polský ostřelovač postřelí německého generála Wernera von Fritsche při inspekci jeho jednotek. Fritsch, který je jedním z architektů znovuvyzbrojení Německa, ale nepodílí se na Hitlerových militaristických plánech, odmítne převoz do nemocnice a vykrvácí.

Vojenská posádka Lvova, obklíčená Sověty a Němci, se vzdává. Nelítostný Heydrich mezitím posílá do wloclawského okresu severně od Varšavy jednotku SS složenou ze žoldáků z různých zemí. V průběhu čtyř dní pozabíjejí stovky Židů, vydrancují jejich obchody a vypálí synagógy. Vyvraždí rovněž místní politiky a intelektuály. V Polsku vládne teror a barbarství a jakýkoli odpor proti okupantům se stává nemožným. Vojska Třetí říše proměnila zemi v obrovský hřbitov.

V Británii Winston Churchill, První lord admirality, plánuje podminovat vody okolo norského Narviku, protože očekává jeho využití Třetí říší. Ponorky mezitím stále potápějí obchodní lodi, plující do Británie.

Britové jsou donuceni dávat palivo na příděl. Zpravodajské služby Británie a Francie zjistí existenci map, na kterých je západní Evropa pod nacistickou nadvládou. Vlády Holandska a Belgie nařizují z bezpečnostních důvodů zatopení oblastí na hranicích s Německem.

Sobota – 23. září 1939

Německé a sovětské armády prakticky zničily polské ozbrojené síly. Polský armádní velitel maršál Edward Rydz-Smigly nařídil všem jednotkám, které jsou toho schopny, opustit zemi a přidat se ke spojeneckým armádám, které mají osvobodit zemi někdy v budoucnu. Ale to se lépe řeklo, nežli udělalo, protože německá a sovětská vojska byla všude.

Zbytky krakovské armády se vzdávají západně od řeky Wieprz a ozbrojený odpor pokračuje pouze na několika místech východně od řeky Bug, na poloostrově Hel a ve Varšavě, kde obyvatelé města začínají umírat hlady.

Polskému jezdectvu v Krasnobrodu se podaří zastavit postup 8. německé pěchotní divize pod velením generála Rudolfa Kocha Erpacha, který padne do zajetí.

SS mezitím pokračuje ve vyvražďování polského obyvatelstva. Židé slaví na různých místech Roš Hašana, Nový rok, a nacisté je přitom zatýkají, zavírají je v synagogách, které pak Heydrichovi muži zapálí, stojí v povzdálí a sledují tu podívanou.

Neděle – 24. září 1939

Varšava zakusí jeden z nejtěžších pumových útoků druhé světové války. Město je v troskách, ale jeho obyvatelé stále kladou německé armádě odpor. Nacisté připravují závěrečný útok.

Nadšený Goebbels v rádiu informuje své posluchače, že bitva o Polsko byla vyhrána. Členové Vrchního velení ozbrojených sil (OKW) upínají své naděje k Hitlerovu ujištění, že západní mocnosti po porážce Polska přistoupí na požadavky Německa a budou souhlasit s mírovou smlouvu. Pokud by se tak nestalo, vědí, že Hitler nařídí invazi do západní Evropy.

Námořní válka se stupňuje a ponorky dostanou rozkaz útočit na všechny lodi, u kterých zaměří rádiový signál.

Britská vláda se pokusí zchladit německou euforii bombardováním továren na výrobu letadel ve Friedrichshafenu a shazováním dalších letáků, které vyzývají německé obyvatelstvo ke vzpouře proti Hitlerovi. Ale nacistický lídr se může spolehnout na obrovskou podporu svého národa.

Stalin mezitím učiní první krok k invazi Finska a vydá nařízení o uzavření řeky Něva finským plavidlům.

Pondělí – 25. září 1939

Němci stupňují bombardování Varšavy vlnou masivních útoků, v Polsku známou jako Černé pondělí. 12,000 německých letadel svrhne tisíce zápalných bomb, které srovnávají město se zemí. V polském hlavním městě vládne chaos a zmar, zatímco vojska Wehrmacht se připravují na závěrečný útok.

Poláci se již zcela vzdali jakékoli naděje na pomoc zvenčí. 140,000 varšavských vojáků projevilo ohromné hrdinství, ale obludná německá válečná mašinérie je nezadržitelná. Pevnost Mokotowski, strategicky umístěná na předměstí Varšavy padne do rukou nepřátel a jejím obráncům se dostane brutálního zacházení.

Hitler s velitelem pozemních sil Walterem von Brauchitschem navštíví frontu a nařídí, aby nad polským hlavním městem shazovali letáky, vyzývající jeho obránce ke kapitulaci. Nacistický vůdce nařídí svým generálům: “Nedovolte civilistům opustit město; hlad je přinutí ke kapitulaci.”

Ve stejnou dobu se stupňuje napětí v západní Evropě. V některých pohraničních oblastech se střílí stále více, a to mezi bateriemi na Maginotově linii a Západním valem, německým obranným systémem.

Úterý – 26. září 1939

V 8 hodin ráno nařizuje Von Brauchitsch svým vojskům dobýt Varšavu. Polští velitelé žádají o příměří, ale Němci vyžadují bezpodmínečnou kapitulaci.

Německá pěchota obsadila tři pevnosti na jih od polského hlavního města: Mokotow, Dobrowski a Černiakow. Podle Hitlerova rozkazu, že civilisté nesmějí z města odejít, zablokovala všechny výjezdy z města.

Německá armáda porazí polské obránce, kteří zůstanou bez munice a potravin a generál Juliusz Rómmel, velitel varšavské armády, posílá za úsvitu skupinu důstojníků, kteří mají vyjednat podmínky kapitulace.

Předtím, než odjede svým vlakem Amerika do Německa, posílá nadutý Hitler všem generálům gratulace k rychlému vítězství a úspěchu Bleskové války.

V Berlíně se mezitím sejdou vědci k diskuzi o jaderném štěpení. Cílem je vyrobit co nejrychleji atomovou bombu.

Ve Francii vydá vláda v odpovědi na sovětskou invazi Polska dekret o rozpuštění komunistické strany.

Středa – 27. září 1939

Obránci Varšavy se vzdávají okupantům. Německá armáda oddaluje vstup do města, aby se nemusela zaobírat raněnými. Do zajetí padlo 140,000 vojáků, 32,000 civilistů a vojáků bylo zabito a téměř celá Varšava je v troskách.

Třetí říše ztratila při dobývání Varšavy 1,500 vojáků. Reinhard Heydrich informuje Hitlera o tom, že jeho muži zlikvidovali větší část polské elity, intelektuálů, kněžstva a důstojníků. Poražení nemohou očekávat od vítězů žádné slitování.
Ve východní části Polska pokračují Sověti v drancování, věznění a masových popravách. Ozbrojený odpor se již omezuje jen na oblasti okolo řeky Bug, Kock a poloostrov Hel na pobřeží Baltského moře.

V Berlíně Hitler zvyšuje dohled nad obyvatelstvem a okupovaným územím a slučuje všechny státní bezpečnostní služby v RSHA, Hlavním úřadu říšské bezpečnosti, který vede brutální Reinhard Heydrich. Heydrich si jako svého asistenta zvolí bezcitného Ernsta Kalternbrunnera. Hitler se na svém kancléřství sejde s generály OKW (Vrchního velení ozbrojených sil) a oznámí jim svůj úmysl co nejrychleji zaútočit na Francii.

Nařídí, aby vypracovali plány na invazi do západní Evropy a vyhnuli se přitom francouzské Maginotově linii. K překvapení přítomných rovněž oznámí, že převezme přímé řízení vojenské strategie.

Čtvrtek – 28. září 1939

V Szacku jihovýchodně od Brestu v okolí řeky Bug se utkala polská a sovětská vojska v dosud největší bitvě, jakou vyvolala sovětská invaze. Na obou stranách zahynou tisíce vojáků. Obklíčení Poláci u Kutna a v pevnosti Modlin na severozápadě od Varšavy se vzdávají Němcům.

Na námořní základně Wilhelmshaven ve Sengwardenu se setká Hitler s admirálem Dönitzem. Velitel U-Bootwaffe informuje Hitlera, že jeho ponorky potopily od začátku konfliktu 52 nepřátelských lodí, ale trvá na tom, že k vítězství v námořní válce potřebuje dalších 300 aktivních ponorek.

V Leningradu se mezitím setká nacistický ministr zahraničí Von Ribbentrop se svým sovětským protějškem Vjačeslavem Molotovem při podpisu mírové dohody, která nově určuje hranice. Německo uznává sovětskou svrchovanost v Litvě výměnou za nacistickou nadvládu ve Varšavě a Lublani.

V západní Evropě pokračuje na dvacetikilometrové frontě kanonáda mezi francouzskou Maginotovou linií a německým Západním valem. Velký počet jednotek Wehrmachtu, zaštítěných obrněnými vozy se pokouší obsadit oblast Saarbruckenu, ale zastaví je střelba francouzského dělostřelectva.

Pátek – 29. září 1939

Polsko, rozdělené na dvě části, zmizelo z mapy. Východní část okupují Sověti a západní Němci.

Německo uznává sovětské nároky na Finsko, Estonsko, Litvu, Lotyšsko a Besarábii, což jsou území, která v minulosti patřila carskému impériu. Sověti se chtějí pokud možno zabezpečit proti eventuelní hrozbě ze strany Německa. Podepíšou s těmito zeměmi dohody, které jsou ve skutečnosti pouhou vojenskou okupací. Ale Finsko se sovětským požadavkům vzepře.

Berlín a Moskva si začnou rozdělovat Evropu. V reakci na tyto události odpoví britská vláda útokem na německou námořní základnu ve Wilhelmshavenu, ale prakticky všechna letadla, poslaná do této akce jsou sestřelena.

Námořní válka se stupňuje a v Severním moři zaútočí německá letadla na letadlovou loď Ark Royal, která se však vyhne vážnému poškození. Německé ponorky však pokračují v potápění obchodních lodí, směřujících do Velké Británie.

Letecká válka se rovněž vyostřuje. Luftwaffe a RAF (britské královské letectvo) vedou letecké souboje nad německou námořní základnou na ostrově Helgoland.

Hitler oznámí v Berlíně svému generálnímu štábu, že je ochoten vyjednávat s Velkou Británií, ale že Britové musejí mimo jiné uznat právo Německa na zakládání ghett pro deportované Židy v Polsku.

Sobota – 30. září 1939

Triumfující Hitler přijímá pocty německého lidu. Je přesvědčen, že je díky německo-sovětskému spojenectví neporazitelný. Třetí říše s pomocí Rudé armády vymazala během necelého měsíce Polsko z mapy a zlikvidovala více než 70 tisíc polských vojáků, přičemž dalších 800 tisíc padlo do zajetí německých a sovětských armád.

Polské tažení znamenalo pro armády Třetí říše křest ohněm. Její velitelé se v nové vojenské taktice Blitzkriegu - Bleskové války naučili vyhýbat předchozím chybám.

V Paříži je jmenována polská exilová vláda, v jejímž čele stojí generál Wladislaw Sikorski. 100 tisícům polských vojáků se podaří uprchnout do Rumunska, Maďarska, pobaltských států a Francie. Obyvatelé Varšavy, zakoušející hořkost porážky, ale přesto pyšní na svou armádu, pochovají své mrtvé a neklidně očekávají příchod svých nových vládců ze Třetí říše, kteří mají obsadit město.

V námořní válce potopí poblíž severovýchodního pobřeží Brazílie kapesní bitevní loď Graf Spee britskou obchodní loď Clement. Britská vláda nařídí v odvetě vypátrání a potopení německé bitevní lodi.

Článek uveřejněn ve spolupráci s www.presstone.net ku příležitosti uvedení na trh série DVD o druhé světové válce. Více se dozvíte zde: (klikni)

Ikonka:
http://www.fpp.co.uk


25.09.2009 - redakce