Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Druhá světová den po dni: Listopad krvácí germanizací II.Úvodník: Němci kladou miny kolem Británie, Spojenci schvalují francouzský Plán D, do vzduchu létají lodě i ponorky a ztracené lidské životy už nikdo ani nepočítá. Nacistická pěst drtí i Čechy. Události roku 1939 krok po kroku, nevesele, ale pravdivě.

Článek: Znáte listopadové události předcházející 13. listopad? Pokud ne, můžete si o nich přečíst zde: (klikni)

Pondělí 13. listopadu 1939

Finsko považuje jednání o pohraničních oblastech, která vedla se Sověty, za ukončená. Stalin, rozlícený finským postojem, nařídí Stavce (generálnímu štábu branných sil) přípravu plánu na invazi do Finska. Sovětské tajné služby současně organizují finské komunisty v přípravách na vytvoření prokomunistické vlády.

Belgie a Holandsko umístí převážnou část svých armád na hranice s Německem.

Generál Henry Crerar [enri krera] zřídí v Londýně hlavní štáb kanadských vojsk v Evropě. Navzdory malé podpoře veřejnosti se britská vláda rozhodne znovu začít se shazováním protinacistických letáků nad velkými německými městy.

Nacistický vůdce se obává, že důstojníci a vojáci Wehrmachtu postrádají nadšení pro novou válku se západními zeměmi. Většina z nich má stále ještě vzpomínky na První světovou válku a postrádá jakýkoli spravedlivý důvod pro zahájení konfliktu ze strany Německa.

Královské námořnictvo ztrácí v námořní válce torpédoborec Blanche, jež narazí v ústí řeky Temže na minu, kterou tam umístila německá ponorka. Francouzskou obchodní loď Loira torpéduje a potopí ponorka U-26 pod velením Klause Ewertha.

Úterý 14. listopadu 1939

Nacistická strana uspořádá na Fuhrerův rozkaz v Berlíně sérii konferencí se záměrem získat maximální podporu nejvyššího velení a důstojníků Wehrmachtu. Účastní se jich Goebbels, Goring i sám Hitler.

Hlediště zaplní generálové, admirálové, důstojníci a stoupenci nacistů, aby vyslechli Goebbelsovu řeč.

Ministr propagandy, kterého někteří považují za nejinteligentnějšího exponenta režimu, prohlásí, že nejvyšší velení Luftwaffe pod vedením Goeringa a admiralita Kriegsmarine bezvýhradně podporují vládní politiku, ale zpochybní loajalitu a nacistickou příslušnost armádních generálů. Jeho kritiku mnozí přítomní považují za urážlivou a konference končí nespokojeným reptáním.

Britská minonoska Adventure [advenčr] narazí v ústí řeky Temže na magnetickou minu a je vážně poškozena. Deset členů posádky umírá. Churchill vyzve Královské námořnictvo k vyšetření případu.

Středa 15. listopadu 1939

Britská vláda pohrozí neutrálním zemím, které obchodují s Třetí říší bojkotem. Královské námořnictvo nutí obchodní lodi, směřující do Německa, zajíždět do britských přístavů a podrobovat se kontrole nákladu. Většinu zboží, určeného nepříteli, označí za kontraband a zabaví.

Hitler s Rommelem probírají svůj plán na válku na Západě. Když ze schůzky odchází, svěří se Rommel svému pobočníkovi, jak je vděčný, že má příležitost účastnit se tak důležité události.

S klesajícím importem do Třetí říše požaduje Hitler účinnější protiblokádu ze strany lodí a ponorek Kriegmarine. Dönitz znovu požaduje více ponorek. Německá kapesní bitevní loď Graf Spee [špé] potopí v Indickém oceánu u pobřeží Madagaskaru britský tanker Africa Shell.

Německý ministr zahraničí prohlásí Německo za mírumilovnou zemi a odmítne panovníky Belgie a Holandska, kteří se nabízejí jako prostředníci při mírových jednáních. V polské Lodži založila skupina esesmanů v hlavní synagóze požár.

Čtvrtek 16. listopadu 1939

Ve Varšavě pokračuje teror. Prapory esesmanů, kteří jsou vybavení seznamy osob podléhajících etnickým čistkám, ohlašují každý den popravy polských občanů. V Lublani na jihovýchodě země, kde policie a šéf SS Odilo Globočnik zřídili nové velitelství, nacisté spálí všechny knihy Talmudské akademie, což je nejvýznamnější židovská akademie v Polsku. Oheň ničí po celý den jednu z největších evropských knihoven, za přítomnosti místních Židů, kteří polykají hořké slzy.

Po neúspěchu jednání mezi Sověty a Finy jejich vlády přesunou na hranice svých zemí tisíce vojáků. Finsko musí chránit svou nezávislost proti autoritářskému ruskému kolosu. Británie a USA se obávají, že Sověti obsadí Finsko rychleji, než se to podařilo Němcům v Polsku.

V Praze čeští studenti protestují proti okupací českých zemí Třetí říší. Konstantin von Neurath, říšský protektor Čech a Moravy, vydává zákon o manželství.
Ponorka U-43 pod velením Wilhelma Ambrosiuse, potopí britskou nákladní loď Arlington Court [álingtn kót].

Pátek 17. listopadu 1939

Do polského hlavního města dorazí skupiny Židů, vypovězených z města Sierpc, ležícího na severozápad od Varšavy.

Jsou to první polští Židé, kteří se objeví s kusy žluté látky, přišitými na klopách svých roztrhaných kabátů a sak, nesoucích označení Žid.

Nejvyšší rada spojenců v Paříži schválí francouzský Plán D. V případě německého útoku budou francouzská a britská vojska přemístěna z Calais [kalé] na Maginotovu linii. Zástupci Nejvyššího spojeneckého velení jsou přesvědčeni, že vojska Třetí říše se pokusí dostat k Paříži ze severu, tak jak to udělal Reichswehr v První světové válce. Jsou si jisti, že Němce nenapadne projít Ardenským lesem.

Češi znovu projeví svůj odpor k německé okupaci, tentokrát na pohřbu Jana Opletala, studenta, zavražděného nacisty. Říšský protektor Konstantin von Neurath za pomoci jednotek SS protesty brutálně potlačí, obsadí univerzity a uvězní 1200 studentů. Všechny pošlou do koncentračního tábora v Sachsenhausenu a devět z nich popraví. Češi si budou tento den dlouho připomínat.

Ponorka U-28 pod velením Gunthera Kuhnkeho potopí holandskou obchodní loď Sliedrecht a ponorka U-57 pod velením kapitána Klause Kortha, potopí loď Kaunas.

Sobota 18. listopadu 1939

Erich Raeder, nejvyšší admirál Kriegsmarine, je přesvědčen, že má nejlepší zbraň, která Německu poskytne výhodu v námořní válce. Je to magnetická mina MK I GA, která exploduje díky magnetismu kovového trupu lodi.

Letadla Luftwaffe vzlétají po celý den, stovky jich létají nad britskými pobřežními vodami, a ve stejnou chvíli malé ponorky typu II zaujmou pozice v oblastech největšího obchodního ruchu.

Mezi nejlepší německé kapitány ponorek patří Otto Kretschmer, přezdívaný svými kolegy „krysa“, pro svou schopnost proklouznout britskými obrannými bariérami, dalšími jsou Julius Lemp a Joachim Schepcke.

Churchill informuje válečný kabinet, že Hitler má novou zbraň. Tato zpráva vnese zmatek mezi posádky obchodních lodí plujících do Británie a nová zbraň přinese těžké ztráty na životech a miliónové finanční ztráty. Odborníci Královského námořnictva pracují celé dny bez přestávky, aby přišli na způsob, jak bojovat s ničivou silou magnetických min.
Ponorka U-18 pod velením Maxe-Hermanna Bauera potopí britskou dopravní loď Parkhill, a parník Carica Milica jde ke dnu, když najede na minu, kterou tam umístil Wilhelm Müller se svou U-19.

Sobota 19.listopadu 1939

Němci nepřestávají klást další miny okolo britského pobřeží a ponorky dokážou uniknout, aniž by je zaměřily velké hydroplány Sunderland, tak, že bleskově zmizí pod hladinou. Německé ponorky stupňují útoky na atlantické konvoje.

Ponorka U-13 pod velením Heinze Scheringera [hajnze šeringera] potopí obchodní loď Bowling; U-41 pod velením kapitána Gustava Muglera potopí Darino; Kart von Gossler se svou U-49 torpeduje Pensylvanii; a ponorka U-57 Klause Kortha potopí Stanbrook. K těmto lodím, plujícím pod britskou vlajkou, se dá přičíst ztráta dalších, plujících pod barvami jiných zemí, které byly potopeny novými minami.

V této situaci navrhne Winston Churchill válečnému kabinetu, aby nařídil podminovat Rýn mezi &Strasburkem a řekou Lauter. Úkol provedou letadla RAF, která jsou na to dobře vybavena.

V protektorátu Čechy - Morava dosáhne počet osob, zatčených nacisty, 50,000. Český lid drtí nacistická pěst, Němci neváhají použít státní teror proti těm, které označí za nepřítele lidu. Přesto se i po dalších popravách v boji proti diktátorskému režimu Třetí říše objevují další čeští mučedníci.

Heinrich Himmler nařídí, že součástí vyšetřování zločinů musí být doložení genetického profilu zločince.

Pondělí 20.listopadu 1939

Ponorka U-33 pod velením Hanse von Dreskyho, potopí britské minolovky Dolphine, Sea Sweeper a Thomas Hankins, zatímco ponorka Královského námořnictva jménem Sturgeon [stoerdžen] potopí německou V-209.

Další britská minolovka Mastiff se potopí, když se pokouší vylovit magnetickou minu, aby ji mohli prostudovat odborníci.

Hitler přijme ve své kanceláři na berlínském kancléřství generála Heinze Guderiana. Ten si jako představitel nejvyššího velení stěžuje na kritiku, zaměřenou na mnoha konferencích proti jeho generálům. Vůdce nacistů je přesvědčen, že pohled generálů na tažení na Západ je velice odlišný od jeho přesvědčení.

Hitler podepíše Nařízení č. 8, adresované velitelům branných sil. Nařízení má realizovat jeho představy o tom, jak by měl být proveden útok na Belgii a Holandsko. “Tam, kde nenarazíte na odpor, hrajte roli pokojných okupantů. V opačném případě zničte vše, co vám stojí v cestě.“

Úterý 21.listopadu 1939

Křižník Královského námořnictva Belfast, pod velením kapitána Scouta, utrpí poškození lodního kýlu, když najede na minu, kterou u skotského Firth of Forthu několik dní před tím umístila německá ponorka U-21. Je zraněno 21 členů posádky. U-33, které velí kapitán von Dresky, potopí obchodní lodi Sulby [selby] a William Humphries [hampfrís].

Sir Charles Forbes, velitel Home fleet-domácí flotily, varuje admiralitu před vstupem do skotského přístavu Rosyth, který by mohl být zaminovaný. Torpédoborec Gipsy se potopí, když najede na minu nedaleko pobřeží u Harwiche.

Britská vláda navrhuje uzavření všech hlavních přístavů, než najde řešení problému magnetických min, a nařídí Královskému námořnictvu útočit na všechny obchodní lodi, směřující do Německa. Naopak Kriegsmarine se rozhodne poslat bitevní lodi Gneisenau a Scharnhorst do severního Atlantiku jako posily pro válku ponorek.

Po schůzce s generálem Guderianem se Hitler setká se skupinou 200 důstojníků Wehrmachtu, aby jim sdělil svůj názor na důležitost Žlutého plánu – útoku na Západ.

Středa 22.listopadu 1939

Letadlo Luftwaffe typu Heinkel He-III svrhne pomocí padáku velké množství magnetických min nad ústím Temže. Jedna z nich, nesená vzdušným proudem, přistane v solných močálech v Shoeburyness [šúberynes] a britští technici ji najdou neporušenou. Po detailní analýze odhalí tajemství její rozbušky a připraví účinná protiopatření.

V námořní válce potopí ponorka U-43 pod velením Wilhelma Ambrosiuse francouzskou nákladní loď Arijon [arižon].

Mezitím stoupá počet vojenských velitelů, kteří sympatizují s plánem na svržení Hitlera. Konspirace se soustředí kolem Franze Haldera, který vede generální štáb ozbrojených sil a Waltera von Brauchitsche, velitele ozbrojených sil Wehrmachtu.

Kdykoli se má Halder setkat s vůdcem nacistů, má u sebe nabitou pistoli, ale ačkoli při mnoha příležitostech opakoval, že Hitlera zabije, nemá dost odvahy, aby to skutečně udělal.

Dalším generálem, chystajícím atentát na Hitlera, je Ludwig Beck, který byl ze služby propuštěn po invazi do Československa. Beck je přesvědčen, že Německo nemá šanci válku vyhrát, protože do konfliktu se brzy vloží Spojené Státy.

Čtvrtek 23.listopadu 1939

Hitler na Říšském kancléřství v Berlíně objasňuje důvody Žlutého plánu, napadení Belgie a Holandska, dvěma stům velitelům branných sil. Existuje šance porazit Velkou Británii bez invaze, protože ponorky a miny si dokázaly vynutit její faktickou blokádu a Luftwaffe se postará o zbytek.

Nacistický vůdce ve své řeči prohlásí, že je to poprvé v historii Německa, kdy musí bojovat pouze na jedné frontě. “Bude to poslední válka proti Francii, protože ji rozdrtíme. Dovedl jsem svůj lid k obrovským úspěchům, a pokud mám padnout, nebude to beze cti. Budu pevně stát nebo sestoupím a půjdu do boje, ale nezůstanu naživu, abych byl svědkem porážky svého lidu,“ prohlásí.

Rommel, který je na schůzi přítomen, vidí Hitlerova tvrdá slova jako nutná k dosažení bezpodmínečné podpory armádních vůdců.

V Polsku nařídí německý guvernér Hans Frank občanům židovského původu nosit žlutou Davidovu hvězdu s nápisem Žid. Jejich pohyb omezí na místo jejich bydliště.

Ponorka U-33, kterou řídí kapitán Hans von Dresky, potopí dánskou obchodní loď Borkum.

Pátek 24.listopadu 1939

Německá bitevní loď Scharnhorst potopí mezi Islandem a Faerskými ostrovy v severním Atlantiku britský křižník Rawalpindi. 270 členů posádky je zabito a jen 27 mužů zachrání jedna z lodí Kriegsmarine. Churchill nařídí Královskému námořnictvu vypracovat plán k potopení bitevní lodi Scharnhorst.

Letadla Luftwaffe mezitím dále shazují miny na britské pobřeží.

V Německu Hitler nařídí konfiskaci veškerého majetku průmyslníka Fritze Thyssena. Tento obchodník a dřívější Hitlerův příznivec, který po mnoho let financoval jeho vzestup k moci, ovládá 75% státních zásob nerostných látek a zaměstnává více než 200,000 lidí. V září uprchnul do &Svýcarska, po mnohých neshodách s Fuhrerem, týkajících se jeho politiky navazování přátelských vztahů se Sovětským svazem.

V Itálii ministr zahraničí Galeazzo Giano, Mussoliniho zeť, veřejně odmítne blokádu Královského námořnictva na německé zboží. Ačkoli britskému velvyslanci v Itálii předá formální stížnost, britská vláda ji ignoruje a nadále zastavuje lodi plující do Německa.

Sobota 25. listopadu 1939

President Roosevelt nařídí zřízení dvou amerických základen na Antarktidě, jednu na východě poblíž ostrova Charcot [čákot] a další na západě v Zátoce velryb (Bay of Whales).

120 mužů, převážně zaměstnanců armády, sestaví dvě expedice, pověřené vytyčením hranic kontinentálního pobřeží a obsazením jedné z oblastí tohoto území. V roce 1938 vyslala Třetí říše na popud Hermanna Göringa antarktickou expedici, a kolonizovala oblast známou jako Nové &Svábsko, kde byly založeny malé základny pro zásobování ponorek.

V Evropě letadla Luftwaffe Arado 196 a Heinkel 115 shazují miny u švédského pobřeží.

Vrchní velitel sovětských branných sil Semjon Timošenko soustředí čtyři silné armády podél finských hranic. Finská armáda má pouze 12 pěchotních divizí, 40 tanků a 160 letadel. Ale veterán maršál Carl Gustaf Mannerheim zná své muže a výhodu boje na domácím území.

Ponorka U-28 pod velením Gunthera Kuhnkeho [gintra kýnkeho], potopí obchodní loď Royston Grange [rojstn grejndž], a U-43, vedená kapitánem Ambrosiem potopí Uskmouth [juskmauth]. Obě potopené lodi plují pod britskou vlajkou.

Neděle 26. listopadu 1939

Sovětský tisk, který cituje z Goebbelsovy knihy, tvrdě kritizuje přístup finské vlády, zatímco sovětské oddíly infiltrují do sousední země v místě, odkud podle sovětského obvinění Finové ostřelovali ruskou vesnici Mainila.

Stalin použije incident jako záminku k nařčení, že Finové zabili čtyři ruské vojáky a požaduje, aby se finské jednotky, umístěné na hranicích, stáhly o 25 kilometrů zpět a umožnily tak jeho armádě obsadit tuto oblast. Teprve v období vlády prezidenta Jelcina přiznalo Rusko, že tento incident, jako mnoho dalších, vyprovokovali sami Rusové.

Ačkoli postrádá spojence a zbraně, finský ministerský předseda Aimo Kaarlo Cajander odmítne sovětské nároky v naději, že se dokáže konfliktu vyhnout diplomatickým úsilím.

V Berlíně se Goebbles snaží zajistit, aby místní tisk a zahraniční korespondenti nezdůrazňovali Hitlerův zájem o sovětský postup a nezneklidnili tak podezíravého Stalina.

V námořní válce najede polská obchodní loď Pilsudski na minu a potopí se východně od britského pobřeží. Zemře 10 členů posádky.

Pondělí 27. listopadu

Hitler nařídí všem árijským obyvatelům Třetí říše, kteří žijí v manželství se Židy, aby se během jednoho roku rozvedli.

Poláci, kteří pracují v Německu a okupovaných zemích, jsou nuceni nosit trojúhelníkový odznak s nápisem „P“. Himmler a jeho esesmani ve své kampani germanizace obyvatelstva distribuují tisíce letáků, které Němce informují o tom, že jsou nadřazenou rasou, zatímco Poláci jsou podřadné bytosti.

Finská vláda obviní Stalina z organizace incidentu v Mainile jako pokusu o vyprovokování válečného konfliktu. Protože Finové mají s Německem vynikající obchodní vztahy, požádají Hitlera o zprostředkování ve snaze vyhnout se válce.

Ale nacistický vůdce je ochoten obětovat dobré vztahy s Finy, aby udržel svůj zvláštní vztah se Sovětským Svazem. V této chvíli se jeho naděje upírají na západ Evropy.

V námořní válce ponorka U-48 pod velením Herberta Schultze potopí švédskou obchodní loď Gustaf E. Reuter.

Úterý 28. listopadu 1939

V odpovědi na zaminování svých pobřežních vod se britská vláda rozhodne v Severním moři zahájit úplnou námořní blokádu pro všechny lodi, které importují nebo exportují zboží do a z Německa.

Hitler nařídí Dönitzovi zvýšit počet ponorek, které hlídkují v této oblasti. Velitel U-Bootwaffe popíše Vůdci problémy, které mají s torpédy. Jejich torpéda s magnetickou spouští nefungují a v některých případech explodovala buď příliš brzy, nebo vůbec ne. To způsobuje nervozitu mezi posádkami ponorek a jejich veliteli, protože je již mnohokrát zaměřily a pronásledovaly nepřátelské torpédoborce.

V Moskvě sovětská vláda využije posledních událostí jako „Casus Belli“ - důvod k válce a vypoví smlouvu o neútočení, kterou podepsala s Finskem v roce 1932. Stalin a generální štáb Rudé armády se rozhodnou, že k invazi do sousední země dojde 30. listopadu.

Australská vláda se rozhodne poslat svou 6. pěchotní divizi na pomoc Britské expediční armádě na francouzské půdě.

Středa 29. listopadu 1939

Ve svém posledním nařízení ohledně války Hitler prohlašuje, že Británie je příčinou všech německých těžkostí a proto musí být jednou provždy poražena. Námořní a vzdušné síly Třetí říše mají vystupňovat útoky na námořní dopravu, zásobující britské ostrovy, a jakmile bude anglo-francouzská armáda poražena, Luftwaffe získá na evropském pobřeží letiště, odkud bude moci snadno doletět k velkým britským městům.
Ve &Spanělsku vláda generála Franka, ačkoli je oficiálně neutrální, požádá Německo o doprovod svých obchodních lodí německými válečnými loděmi při plavbě do a ze španělských přístavů.

Sovětská vláda přeruší diplomatické vztahy s Finskem a ministr zahraničí Molotov oficiálně ohlásí přípravu země na válku. Sovětské vzdušné síly se chystají bombardovat Helsinky a další významná finská města. Velitelé Rudé armády neočekávají při invazi velké těžkosti, jelikož se mohou spoléhat na 26 divizí, zatímco Finové jich mají pouze 9.

Na moři potopí britský křižník HMS Diomede poblíž pobřeží Spojených států německou obchodní loď Idarwild, zatímco britská nákladní loď Ionian jde ke dnu poté, co najela na minu, kterou sem umístila ponorka U-20 pod velením kapitána Karla Moehleho.

Čtvrtek 30.listopadu 1939

V první vlně 140.000 sovětských vojáků, které doprovází 800 letadel, 1.500 tanků a 900 děl plus námořní síly, zaútočí na Finsko. Finský polní maršál Karl von Mannerheim přivítá okupanty s tisíci záložníků, kteří se pustí do boje se sovětským kolosem.

Začne Zimní válka a západ se obává, že Finy čeká stejný osud jako Poláky. Mannerheimovi vojáci však mají dvě velké výhody - znalost terénu a umění lyžovat, což jim umožňuje bleskově přepadat vojáky Rudé armády. Molotovův koktejl, pojmenovaný po sovětském ministru zahraničí, je láhev s benzínem a látkovým knotem. Používal se ve španělské občanské válce a Finové s ním nyní úspěšně útočí na sovětské obrněné vozy.

Stalinovo letectvo bombarduje Helsinky a městské nemocnice nejsou schopny postarat se o všechny raněné. Mezitím se projeví nedostatečná příprava sovětských vojáků na boj při teplotách kolem padesáti stupňů pod nulou o polární noci.

Hitler nemá o osudu Finska žádné pochybnosti. Pakt se Stalinem poskytuje sovětskému vůdci svobodu rozhodování a jednání. Ministerstvo propagandy a říšské ministerstvo zahraničí odmítnou vyjádřit se k situaci. Vlády Norska, &Svédska a Dánska vyhlásí neutralitu. Finové mohou doufat pouze v pomoc Británie, Francie a Spojených Států.

Článek uveřejněn ve spolupráci s www.presstone.net ku příležitosti uvedení na trh série DVD o druhé světové válce.

ikonka:
http://www.phaster.com

13.11.2009 - redakce