Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Co všechno potřebujeme znát v 21. století?Úvodník: Shrnutí toho nejdůležitějšího přináší české vydání komplexní ilustrované encyklopedie National Geographic nazvané Svět kolem nás.

Článek: Ačkoliv bychom jen stěží našli domácnost či jednotlivce, jejichž knihovnu neobtěžkává nějaká z nich, encyklopedie představují pro dnešní čtenáře-kupce velký oříšek. Vývoj informačních technologií totiž nejenom podporuje nárůst informací jako takových, ale také usnadňuje jejich předávání či sdílení. Tištěné encyklopedie oproti stále dostupnějšímu a relativně levnému internetu, tak snadno ztrácejí na atraktivitě - jsou totiž mnohonásobně dražší, a objem informací v nich obsažených je na rozdíl od rozšiřitelných harddisků omezený předem stanoveným počtem stránek. Na stranu druhou, tištěné informace stále zaručují jistou důvěryhodnost narozdíl od mnohdy bezejmenných autorů, publikujících například v nejznámější internetové Wikipedii.

Organizace National Geographic světové renomé rozhodně má. Svůj letitý boj proti negramotnosti posílila v roce 2007 vydáním komplexní encyklopedie The Knowledgebook, kterou v těchto dnech pod názvem Svět kolem nás: vše, co potřebujeme vědět v 21. století, představilo nakladatelství Metafora. Na rozdíl od jiných encyklopedií, Svět kolem nás nekumuluje nesmyslně dostupná data, ale vybírá pouze to, co považuje za základní a nezbytné pro lidstvo 21. století. O skutečné promyšlenosti encyklopedie svědčí také převaha textu nad obrázky - tedy hlavní důkaz, že autoři opravdu chtěli něco sdělit, nikoliv navnadit ke koupi pomocí líbivé grafiky.

Encyklopedie je rozdělena na 6 tematických celků. Modrá planeta obsahuje přehledně zpracovaný souhrn světových kulturních dějin. Její další části jsou věnovány vesmíru a planetě Zemi. Objevy a vynálezy vybírají to nejpodstatnější z přírodních věd. Společnost seznamuje nejenom se základy politiky a práva, ale připojuje také úsek věnovaný ekonomii. Mysl a duše seznamuje čtenáře s dějinami a smyslem světových náboženství, uvádí do základů filozofie a psychologie. Předposlední celek Umění, vyčleňuje kromě klasických kapitol výtvarného umění, architektury, literatury a hudby také film. Nejkratší a závěrečný Moderní život pojednává o zdraví dnešního člověka, významu médií a životu mladých lidí.
 
Přes prvotní nedůvěru nad výsledným zpracováním tolika rozsáhlých témat, při bližším prozkoumání Svět kolem nás vykazuje mnohá pozitiva. Jednotlivé podkapitoly jsou pro snazší orientaci barevně odlišeny. Vlastní uspořádání probíraného tématu na stránce obsahuje základní fakta, v nichž skutečně nalézáme relevantní informace, nikoliv souhrn nepodstatných zajímavostí a kuriozit (těm je přidělena zvláštní tabulka). Obsažený text se dobře čte a je v rámci možností probírané látky poměrně snadno srozumitelný. Použité fotografie, grafy a schémata mají smysl a nejsou zařazeny pouze jako ilustrační materiál. Popisky obrázků často zacházejí do nečekaně podrobných detailů, které mnohdy nalézáme teprve v úzce zaměřené odborné literatuře. Probíraná látka evidentně čerpá z nových informací, dostupných v době vydání encyklopedie. Nalézáme zde poznatky současných teorií, odkazy na jména podstatných soudobých politiků a dalších osobností - tedy takové informace, které by publikace s podobným podtitulem měla rozhodně mít. Svět kolem nás také překvapivě nepůsobí dojmem, že je určen pouze pro „západní svět“, jak tomu bylo a je u některých jiných zahraničních encyklopedií.

Mezi klíčové nedorazy publikace patří rejstřík. Je stejně jako obsah rozdělen do šesti skupin. Je tedy potřeba si nejprve ujasnit, z jaké oblasti námi hledaný výraz či tématika je, a teprve potom hledat v abecedním pořadí. Rejstřík navíc operuje s čím se mu zrovna hodí. Kombinuje jmenný a věcný rejstřík dohromady, nicméně bez jakéhokoliv systému. Nalézáme tak hesla typu Německo, klavír, ale Berlínskou zeď už kupříkladu nenajdeme. Tento problém bohužel značně sráží hodnotu celé encyklopedie. Přestože obrázky Světa kolem nás tvoří jednu z jeho nejsilnějších stránek, stejná záležitost encyklopedii paradoxně potápí, vzhledem k místy těžko čitelným příliš malým popiskům či malým zobrazením, často na hranici čitelnosti.
 
Z celkového pohledu patří Svět kolem nás určitě mezi nadprůměrné encyklopedie. Kombinací obecných informací s detailně vysvětlenými vybranými pojmy či podrobnými obrázky čtenář získává komplexní představu o probíraném tématu, a je schopen zorientovat se při budoucím výběru úzce zaměřené odborné literatury, kterou potřebuje. Samotné informace jsou jednoznačně využitelné v běžném životě a to nejenom pro studenty středních či vysokých škol, ale také pro zcela laickou veřejnost.

Svět kolem nás: vše, co potřebujeme vědět v 21. století
Vydalo nakladatelství Metafora v roce 2009
cena: 1249Kč
obálka
www.metafora.cz27.10.2009 - Kateřina Sovová